Thumb Author Sharon Laura Capeluto

Sharon Laura Capeluto

Psykolog


Psykologmedspecialeiinkluderendeundervisningogspiseforstyrrelser.Hunhararbejdetpåskoleprojekter,derhartilformålatfremmeinklusion,ogsiden2021harhuntilbudtsinetjenesterindenforkliniskpsykologiforvoksneogunge.Hunudforskerogsåenfacetafformidlinggennemskabelseogudgivelseafindholdrelaterettilsitspeciale.

Om forfatteren

Uddannet i psykologi fra University of Buenos Aires i 2019. Diplom i spiseforstyrrelser og fedme fra  Argentine Systemic School (2021) og "Support for Inclusive Education" i Kommissionen for fuld deltagelse og inklusion af personer med handicap (2019). Hun har deltaget i Enheden for Interkonsultation i Mental Sundhed på Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, i byen Buenos Aires (2018). Hun har arbejdet i skole- og social inklusionsteams, der ledsager børn med vanskeligheder med sociale færdigheder og følelsesmæssig regulering. Siden 2021 har hun arbejdet som klinisk psykolog med støtte til voksne og unge baseret på en systemisk tilgang. Derudover arbejder hun med digitale produkter, der skaber populært indhold om psykologi og mental sundhed.


Sidste artikler