Terapier

Terapi handler om at forandre en person ved hjælp af teknikker og mekanismer. I denne sektion kan du lære om de mest relevante terapiformer, hvilke tilgange de følger, og hvilke værktøjer de bruger.

EMDR terapi og mindfulness kan hele PTSD

I dag vil vi tale om effektiviteten af EMDR terapi og mindfulness til at hele posttraumatisk stresslidelse. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) terapi er en klinisk praksis, som begyndte som en behandling af trauma. Formålet var at mindske symptomer…

Modstand mod terapi: Hvad kan man gøre ved det?

Modstand mod terapi refererer til klientens holdning, adfærd eller selverkendelse, som kan forsinke eller undgå terapeutisk forandring. Normalt er det noget, der er til stede i de første evalueringsfaser, fordi det er her, klienten kan begynde at stille spørgsmålstegn ved…

Fire effektive metaforer i ACT

Hvis en klient har svært ved at forstå et begreb eller finde en løsning i terapien, så er metaforer en måde at hjælpe dem på. Man bruger metaforer i ACT (Accept and Commitment Therapy) som et værktøj til læring og…

Jeffrey Youngs skemamodel til terapi

Det er ikke nemt at overvinde følelsesmæssig smerte. For patienter, der ikke reagerer godt på de klassiske terapimetoder, kan Jeffrey Youngs skemamodel være effektiv. Denne teori integrerer forskellige retninger, såsom gestalt og kognitiv adfærdsterapi.

Integreret psykologisk terapi mod skizofreni

I dag findes der flere forskellige psykologiske interventioner mod skizofreni. Disse interventioner har taget en uregelmæssig kurs i de seneste år. Nu findes der dog noget, der hedder integreret psykologisk terapi mod skizofreni, men hvad er det helt præcist?

Fordelene ved sanseberøvende tanke

Nu om dage kan man finde sanseberøvende tanke mange steder. Fortalerne siger, at oplevelsen er lidt ligesom at vende tilbage til sin mors mave: Dine tanker viskes væk og du kan virkelig slappe helt af.

Indre barn terapi: Fototeknikken

Folk siger, at der er et barn inde i os alle. Hver voksen person i denne verden var tydeligvis et barn på et tidspunkt. Ligesom enhver anden, blev de født med specifikke gener, i et specifikt miljø. Det miljø spillede en vigtig…

Carl Jungs associationstest med ord

Carl Jungs associationstest med ord er en af ​​de mest fascinerende psykologiske vurderinger. Det er baseret på ideen om, at din underbevidsthed nogle gange kan styre bevidst vilje. Som sådan kan et enkelt ord frigøre gamle traumer eller afsløre uløste interne…

Hvad betyder det at aflægge rapport?

At aflægge rapport, i psykologisk henseende, er en hurtig intervention, der finder sted de første dage efter en traumatisk hændelse. Denne hændelse kan være en naturkatastrofe (jordskælv, oversvømmelse osv.), en bilulykke osv. 

Glasgow Coma Scale: Definition, anvendelse og fordele

Glasgow Coma Scale (GCS) er et neurologisk evalueringsværktøj, som læger bruger til at vurdere niveauet af bevidsthed hos en person med hjerneskade. Det giver os mulighed for at udforske eller kvantificere tre parametre eller kriterier til observation. De er 1)…

Integrativ adfærdsmæssig parterapi

Ifølge Riva (2012) er integrativ adfærdsmæssig parterapi en af tredjegenerationsterapierne. Denne terapiform fokuserer på private oplevelser (følelser og tanker), accept og mindfulness. Den sætter også særligt fokus på den funktionelle analyse af adfærd, som en måde at evaluere problemer på.