Hvad er nihilisme? En kort introduktion

Nihilisme er en filosofisk strømning og en livsholdning. Lær om dens historie og dens vigtigste repræsentanter i denne artikel.
Hvad er nihilisme? En kort introduktion

Sidste ændring: 10 juni, 2024

Nihilisme er en af de vigtigste filosofiske strømninger i det 20. århundrede. I øjeblikket er der spor af den i vores samfund. For at definere den må vi udforske dens betydning, historie og forskellige former. Derfor er denne strømnings spørgende natur nyttig til at se kritisk på livet.

Udforsk i denne artikel, hvad denne form for eksistentialisme består af, de forskellige typer eller klassifikationer og dens vigtigste forfattere.

Hvad er nihilisme?

The Encyclopedia of Philosophy fremhæver, at udtrykket nihilisme kommer fra det latinske nihil, som betyder intet og derfor henviser til det, der ikke eksisterer. Det er en psykologisk strømning og en filosofisk holdning til livet. Den understøtter troen på, at de værdier, som samfundet hviler på, mangler fundament og mening.

Dertil kommer en ekstrem pessimisme og en radikal skepticisme, der fordømmer eksistensen. Det vil sige, at den antyder, at intet giver mening, ikke engang livet selv.

En ægte nihilistisk holdning tror ikke på noget eller nogen; derfor bør de ikke bekende sig til loyalitet eller fanatisme. De er styret af en destruktiv impuls, som er et produkt af deres egen tro. Hvis intet giver mening, så må alt ødelægges. Intet, vi gør eller tror på, har mening. Det hele ender i ingenting.

Mod slutningen af det 20. århundrede skabte nihilismens virkninger en følelse af eksistentiel frygt blandt befolkningen. Den bestod i at beskylde denne filosofiske strømning for at forårsage en ligegyldig holdning til livet. En sådan holdning forårsagede følelser af angst og derfor ubehag hos mennesker.

Nihilismen blev grundlagt af en romanforfatter

Ifølge Cartaphilus, et magasin fra universitetet i Murcia, tilskrives den russiske forfatter Iván Turguéniev æren for begrebets opståen i hans roman Fædre og sønner (1862). I den legemliggør karakteren Bazarov nihilismens holdninger og ideer.

Der er en konfrontation mellem to positioner, som skaber en generationskonflikt. På den ene side er der forældrene, som ønsker at bevare de traditionelle idealer. På den anden side er der børnene, som er desillusionerede over de gamle idealer. De har et skeptisk, videnskabeligt og utilitaristisk verdenssyn.

Det er af denne grund, at børnene og de nye generationer betragtes som rebeller. De respekterer eller overholder ikke nogen autoritet og søger i stedet at erstatte gamle overbevisninger og idealer med nye principper, der er baseret på videnskab og nytte.

Hvilke typer nihilisme findes der?

Vi kan skelne mellem forskellige typer nihilisme alt efter, hvilke aspekter af virkeligheden de benægter. I de følgende afsnit vil vi på en introducerende måde forklare, hvad hver klasse består af.

Skeptisk

Vi kan betragte skepticisme som en nihilistisk filosofisk strømning. Skeptikere benægter muligheden for at etablere nogen vished. Det vil sige, at vi ikke har nogen garanti i dette liv. Alt er usikkert. Samtidig fordømmer skeptiske nihilister traditionelle overbevisninger som uberettigede, fordi de mener, at de begrænser og korrumperer mennesker.

Epistemologisk

Denne type nihilisme understøtter ekstrem skepticisme, da den benægter enhver mulighed for at skabe viden og sandhed. Vi kan ikke vide noget andet, og derfor er intet sandt.

Politisk

Ifølge denne type nihilisme kræver opnåelsen af en bedre fremtid ødelæggelsen af al politisk, social og religiøs eksistens. Med andre ord må alle de sociale institutioner, vi kender, forsvinde, da de mangler mening og fundament.

Etisk

Etisk nihilisme afviser muligheden for, at mennesker besidder moral eller absolutte værdier. Der er intet uden for vores virkelighed, og der er ingen anden verden at klynge sig til. Derfor skabes værdier af socialt og følelsesmæssigt pres.

Eksistentiel

I denne form for nihilisme har livet ingen værdi eller mening. Hvor mange gange har du tænkt eller sagt højt, at livet er meningsløst? Det er en eksistentiel nihilistisk holdning. Hvis livet ikke har nogen mening, har den verden, vi lever i, det heller ikke.

Russisk nihilisme

Som nævnt dukkede begrebet for første gang op i russisk litteratur under zarismen i det 19. århundrede. Det repræsenterede en form for reaktion mod staten og dens religiøse, metafysiske og sociale idealer.

I denne sammenhæng var nihilisme udtryk for en grundlæggende krise på grund af afvisningen af den herskende regering. Den russiske nihilisme er kendetegnet ved følgende:

  • Afvisning af traditioner
  • Transformationen af samfundet
  • Troen på videnskab og filosofi
  • Handling i overensstemmelse med nytteprincippet
  • Til fordel for ødelæggelsen af det halvfeudale samfund i det 19. århundrede

De russiske nihilister havde også en videnskabelig vision inden for deres filosofiske opfattelse. De mente, at videnskab er sand viden, og at dens funktion er at forklare, forudsige og forandre verden og samfundet. Derfor var deres idealer baseret på en kombination af videnskabelig viden og filosofi.

Hvem var de vigtigste filosoffer indenfor nihilisme?

De nihilistiske tanker hos de mest fremtrædende filosoffer i nutiden indeholder svaret på spørgsmålet om, hvad denne holdning går ud på. Nedenstående vil vi afsløre, hvad tre af de vigtigste repræsentanter sagde om det.

Friedrich Nietzsche

Denne tyske filosof, født i 1844, var forbundet med den nihilistiske strømning. Han hævdede, at dette ville ødelægge al moral, religion og metafysiske overbevisninger, der understøttede hans tids samfund. Konsekvensen af dette var en acceleration af den største menneskelige krise i historien, et produkt af den traditionelle morals opløsning.

Ifølge Gil (2011) læste Nietzsche Iván Turguénievs roman, og på baggrund af denne læsning formulerede og filosofisk artikulerede han begrebet nihilisme.

Nietzsches nihilistiske teori gennemgår tre øjeblikke. Det første af dem har at gøre med fremkomsten af den kristne moral. Den beskytter værdier som kærlighed til andre, uinteresse i materielle ting og beskyttelse af de svageste. Derudover forsvarer han et højere liv end det, vi lever.

Det andet øjeblik er kendt som “Guds død”. Her mister den kristne morals værdier deres mening og betydning, hvilket skaber en mangel på mål og svar på livets og verdens hvorfor.

Det tredje og sidste øjeblik er kendt som revurdering: Et nyt menneske dukker op og etablerer en ny mening, den, der er gået tabt. Det er et konstruktivt øjeblik, der repræsenterer muligheden for at gennemføre en social og moralsk transformation.

Jean Paul Sartre

Ifølge det filosofiske tidsskrift fra universitetet i Barcelona hævdede Sartre, at mennesket, efter Guds død, har en uendelig eksistens af muligheder. Det vil sige, at individet har mulighed for at skabe sig selv uden nogen begrænsning.

Vi kan spørge dig, hvad det har med nihilisme at gøre. Netop denne uendelige frihed, som mennesket besidder, er positiv, men den er også negativ. Individet er født i en uendelig verden, uden en bestemt pligt at opfylde. Så Sartres nihilisme findes i tabet af mening og følelse af frihed.

Den autonomi, som mennesket har, er en mulighed for, at det konstant kan opfinde og genopfinde sig selv. Beslutningskraften ligger udelukkende hos mennesket.

Heidegger

Denne tyske filosof postulerede sin ontologi eller sit spørgsmål om væren ud fra en nihilistisk vision. Tidsskriftet Pensamiento mener, at for Martin Heidegger er intetheden det, der giver os mulighed for at indfange meningen med væren. Fra hans perspektiv er det at eksistere at blive opretholdt i intet.

I denne henseende manifesteres meningen med at være fra intetheden, der afslører for mennesket dets dødelige tilstand.

Dette genererer i individet en følelse af angst, som Heidegger forstår som en radikal sindstilstand. Når mennesker oplever denne følelse, befinder de sig ansigt til ansigt med intetheden eller døden. Derfor den heideggerske nihilisme.

Afsluttende kommentarer om nihilisme

Nihilisme er en filosofisk strømning, der sætter spørgsmålstegn ved den eksistens og de værdier, der styrer vores samfund. At stille spørgsmål tjener til at reflektere over bedre alternativer eller til at forbedre ting, der allerede eksisterer.

Måske har du på et tidspunkt reduceret alt til ingenting og tænkt nihilistisk, selv uden at vide, at denne måde at tænke på tilhører en bestemt strømning.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.