Emotionsfokuseret parterapi (EFPT)

Emotionsfokuseret parterapi er en model, der har sine rødder i forskning i kærlighed og tilknytningstyper. Find ud af mere her.
Emotionsfokuseret parterapi (EFPT)
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 11 juni, 2023

Emotionsfokuseret parterapi kan gavne mange par. At føle, at man er følelsesmæssigt forbundet med nogen, og at ens ønsker passer sammen med deres, er en magisk og ekstraordinær oplevelse. Det betyder, at man oplever en næsten elektrisk kemisk forbindelse. Dine følelser bliver mere intense, din frygt dulmes, og det virker, som om du har fundet et tilflugtssted og et hjem.

At elske nogen betyder faktisk, at man udvikler et bånd til dem. De får dig til at føle dig tryg og opfylder mange af dine behov. Men det betyder ikke, at du er følelsesmæssigt afhængig. Faktisk er ethvert sundt forhold bygget på tilknytning. Men det skal være en sikker, moden og bevidst tilknytning.

Når et forhold vakler, skyldes det ofte en slags “korruption” af denne type tilknytning. Der opstår brud på tilliden, og følelser domineret af vrede og utilfredshed begynder at flyde over. Det er relationelle forvrængninger. Heldigvis kan de heles. Faktisk findes der en specifik terapi, som er særlig effektiv i disse situationer.

I vores relationer har vi ofte en tendens til at bruge mangelfuld følelsesmæssig kommunikation, der forårsager ekstremt skadelige interaktionsmønstre.

Par i terapi
EFPT hjælper med at reducere stress i parforhold og samtidig genoprette tilknytning og tillid.

Emotionsfokuseret parterapi

Emotionsfokuseret parterapi (EFPT) er en kort terapeutisk model, der søger at forbedre tilknytning og båndet i parforhold. Dr. Susan M. Johnson, professor emeritus i klinisk psykologi ved University of Ottawa, har udviklet denne tilgang. Hendes bog, The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy, der udkom i 1996, er et referenceværk på dette område.

Par, der er i krise, oplever ofte et brud i deres følelsesmæssige engagement. Selvom de fortsat har brug for hinanden, begynder mistillid, nag og skadelige ord at dukke op. Desuden forsøger partnerne hele tiden at give hinanden skylden for alt muligt. Derfor bliver kommunikationen ineffektiv, og de oplever begge dyb smerte.

Dr. Johnson beskriver emotionsfokuseret parterapi som en rejse, hvor forholdet kan repareres via følelser. Det er en meget værdifuld psykoterapeutisk tilgang, der søger at nå en række mål.

Terapeutiske formål

Det mest afgørende formål med emotionsfokuseret parterapi er at bevæge sig fra isolation til genoprettelse af følelsesmæssig forbindelse. Enhver krise i et parforhold kaster hovedpersonerne ud i en følelse af utilfredshed.

Det betyder, at de begge ser på hinanden med vrede og mistillid. Og det er ikke nemt at facilitere en gradvis tilnærmelse. Men hvis parret tager fat på en række specifikke områder, vil denne overgang blive en succes.

  • EFPT søger at reparere parrets følelsesmæssige engagement.
  • Den sigter mod at deaktivere defensiv adfærd og gøre plads til mere åbne og empatiske holdninger. Men parret skal være i stand til at lægge deres vrede til side og tage risici for hinanden.
  • Den søger at forbedre den følelsesmæssige kommunikation.
  • Man forsøger at bryde den cyklus, hvor man giver hinanden skylden. Dette erstattes med forståelse og søgen efter løsninger.
  • Den lærer partnerne ikke at projicere vrede over på hinanden. I stedet lærer de at udtrykke deres frygt, vrede, behov og mangler.

Den følelsesmæssige oplevelse hos hver partner i et par i krise valideres og forstås i emotionsfokuseret parterapi.

De seks faser i reparationen af et forhold med emotionsfokuseret parterapi

Emotionsfokuseret parterapi er en model, der er baseret på gyldig og pålidelig videnskabelig dokumentation. For eksempel hævder en undersøgelse foretaget af University of Ottawa (Canada), at den ikke kun er effektiv inden for parforhold, men også for familier.

Strategien er baseret på seks typer intervention for at reparere forbindelsen. De er som følger:

1. Refleksion: Hvad sker der i parforholdet?

Den første fase i emotionsfokuseret parterapi er, at terapeuten skal forstå virkeligheden for det kriseramte par. Men det er ikke nok blot at lave en detaljeret liste over parrets problemer.

Faktisk skal terapeuten mægle og skabe et spejl for partnerne, så de kan udtrykke deres tanker, følelser og behov. Det terapeutiske rum skal være en sikker ramme, hvor parret frit kan reflektere over de indre realiteter, der ødelægger båndet mellem dem.

2. Validering af følelser

Emotionsfokuseret parterapi får partnerne til at indse, at alle deres oplevelser, følelser og behov er gyldige. Det er helt acceptabelt, at en af dem føler sig alene, fordi han/hun mener, at partneren ikke er opmærksom på ham/hende. Det er okay, at en af dem føler sig jaloux, i tvivl eller overvældet. Faktisk er enhver oplevelse og følelse vigtig og gyldig og skal lægges på bordet.

At forstå, at alt, hvad man føler, er både afgørende og respektabelt, skaber et rum uden gensidig kritik til at søge løsninger. Ved at give denne information ved terapeuten, hvor han/hun skal starte.

3. Udtryksfulde reaktioner

Udtryksfulde reaktioner er assertive, klare og tankevækkende forklaringer på følelser. Parret skal involvere sig i respektfuld, men modig følelsesmæssig kommunikation, hvor begge parter udtrykker, hvad der sårer, irriterer eller bekymrer dem.

Terapeuten bør facilitere denne type udtryksfulde respons gennem spørgsmål som Hvad tænker du, når din partner gør sådan eller siger sådan?”, eller “Hvordan har du det i de situationer?” osv.

Par i emotionsfokuseret parterapi
I emotionsfokuseret parterapi er målet at reparere tilknytningen, så den bliver sundere og følelsesmæssigt berigende.

4. Bevidsthed i emotionsfokuseret parterapi

Krisen og afstanden mellem et par vil ikke blive løst, hvis ingen af dem er bevidste om den følelsesmæssige virkelighed, både hos dem selv og deres partner. Hvis de ikke har evnen til at skabe kontakt, acceptere og forstå det følelsesmæssige klima, der omgiver dem, vil de ikke kunne genoprette deres tilknytning og bånd.

5. Empatiske handlinger

Partnerne er nødt til at indse, hvad de kan gøre for at vise hinanden, at de forstår, hvad den anden føler, og at de ønsker at gøre tingene bedre. Empatiske handlinger er adfærd, der søger at skabe en følelsesmæssig forbindelse til en elsket og skabe en positiv forandring. De hjælper par med at reparere de problemer, der adskiller dem.

I dette følelsesmæssige og adfærdsmæssige arbejde skal partnerne dele deres indsats. De er nødt til at mobilisere visse psykologiske områder og forstå, hvad der adskiller dem. Desuden skal de forstå, hvad de begge har brug for, og hvilke dysfunktionelle dynamikker der adskiller dem. Når de har forstået dem, kan de iværksætte specifikke ændringer, der skaber følelser af velvære og nærhed.

6. Konsolidering og integration

Gennem hele den terapeutiske proces dukker der nogle nyttige løsninger og meget effektive strategier op, som fremmer genopbygningen af forholdet. Ved afslutningen af terapien har parret lært nye teknikker til at opbygge en sund tilknytning til hinanden. Det næste skridt bliver at integrere dem i deres daglige liv.

Afslutningsvis er det primære mål med denne værdifulde psykologiske ressource at danne en sund, moden tilknytning baseret på dygtig følelsesmæssig kommunikation. Men parret styrker ikke kun forholdet gennem denne terapeutiske model baseret på følelser og tilknytning.

Faktisk får de også værdifulde redskaber til selvindsigt. Desuden lærer de at drage omsorg for det forhold, som de ønsker at fortsætte med at investere deres kærlighed og kræfter i.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Greenberg, L. S. (2015). Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through their feelings (2nd ed.). American Psychological Association.
  • Johnson, S. M. (2008). Hold me tight: Seven conversations for a lifetime of love. Little Brown Spark.
  • Johnson, S. M. (2020). The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection (3rd ed.). Routledge.
  • Wiebe SA, Johnson SM. A Review of the Research in Emotionally Focused Therapy for Couples. Fam Process. 2016 Sep;55(3):390-407. doi: 10.1111/famp.12229. Epub 2016 Jun 8. PMID: 27273169.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.