Eksperimenter

I tidens løb er der blevet udført mange psykologiske eksperimenter, der har forandret videnskaben for altid. Her kan du finde ud af mere om de bedst kendte eksperimenter, såvel som nutidige eksperimenter, der har givet nogle interessante resultater.

Grundlæggende statistiske begreber

Statistik er en gren af ​​matematikken, der studerer variabilitet såvel som den proces, der beregner den ved at følge lovene om sandsynlighed og bruge dens modeller. Vi ved, at statistikker er nødvendige for at gennemføre undersøgelser såvel som for at…

Alt om publikationsbias

I statistikker er en bias en systematisk fejl, der kan forekomme i undersøgelser eller eksperimenter. Når der er en bias, er nogle svar valgt eller foretrukket frem for andre. Interessant nok forekommer denne bias i en stor del af undersøgelser…

Epigenetik: Kan tragedier blive arvet?

Næsten alle generationer har oplevet modgang. Hvis ikke krige, så sult, folkemord eller svær økonomisk krise. Du kender de fysiske og psykologiske konsekvenser, som mennesker under disse omstændigheder kan udvikle, men arver vi tragedier? Det handler epigenetik om.

Ideologisk ekstremisme og metakognition

Nuværende politiske og sociale konflikter har tvunget forskere til at flytte deres opmærksomhed ikke kun til, hvad der sker, men også til hvordan ekstremisters hjerne fungerer. De har en årsag bag deres holdninger, som kan analyseres med metakognition.

Måder at forstå samfundsvidenskab på

Samfundsvidenskab forsøger at forså menneskelig adfærd fra meget bestemte perspektiver. Hvis du vil studere adfærd, skal du acceptere visse ideer. For det første skal du afgøre, om mennesker virkeligt kan fortolke adfærd, og om de kan forstå den sociale virkelighed.

Eksperimentet: Menneskets natur

Eksperimentet er en tysk film om menneskets natur fra 2001. Den blev instrueret af Oliver Hirschbiegel. Den er baseret på stykket The Black Box. Dette stykke blev inspireret af et ægte eksperiment udført i Stanford i 1971. Dette eksperiment er…

Blind lydighed: Milgrams eksperiment

Hvorfor adlyder en person? Til hvilken grænse kan en persons lydighed gå imod personens egen moral? Stanley Milgrams eksperiment om blind lydighed (1963) har måske svaret på disse spørgsmål. Det var i hvert fald hans hensigt.