Thumb Author Daniela Alós

Daniela Alós

Psykolog


Psykologmedspecialeipsykoanalyse.Hunharerfaringsombørne-ogvoksenpsykoterapeut,supervisorikaos-ognødsituationersamtpædagogiskogorganisationspsykologi.HunermedstifterafLugaryLazoogterapeutvedQuipuInstitutosPichónRiviereService.Hunudøverogsåsiterhvervienprivatpraksis.

Om forfatteren

Uddannet i psykologi fra Metropolitan University of Caracas (Venezuela). Hun studerede højere studier i psykoanalyse på New Lacanian School of Caracas, en skole i AMP og afsluttede senere med en kandidatuddannelse i klinisk psykoanalyse ved University of Salamanca.

I 2012 begyndte hun sin kliniske praksis, hvor hun betjente børn, unge og voksne. Hun var en del af et tværfagligt team for fedmekirurgi, som evaluerede, ledsagede og overvågede disse patienter.

Hun arbejdede som pædagogisk psykolog på børne- og grundområdet i årene 2010-2016. Hun flyttede til Spanien i 2016 og begyndte at deltage i sager som frivillig psykoanalytikerterapeut ved Pichon-Rivière Service ved Quipu Institute i Madrid, senere blev hun kandidatmedlem af dette center og genoptog sin private praksis. Hun tilbyder ansigt til ansigt psykoanalytisk terapeutisk pleje i Madrid og online.


Sidste artikler