Syv tips til at hjælpe dig med at handle klogt

For at handle klogt skal du lægge enhver egoisme til side. Det er ikke alle, der ved, hvordan man udvikler visdom. Her er syv tips.
Syv tips til at hjælpe dig med at handle klogt
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 12 februar, 2024

For at handle klogt er det ikke nødvendigt at have en ekstremt høj intelligenskvotient (IQ) for at handle klogt. Derimod er det vigtigt at udvise en vis tendens til sund fornuft og venlighed. Som Sokrates sagde, begynder visdom med erkendelsen af ens egen uvidenhed og umuligheden af absolut viden.

Hvis du spørger dig selv, hvilken psykologisk kompetence der gør det muligt for dig at reagere bedre på en verden i krise, der er usikker og foranderlig, ville det være et godt svar at handle klogt. Traditionelt har filosofi og religion været de områder, hvor man har vovet sig ind på dette område. I løbet af de sidste 20 år har psykologien imidlertid også vist en særlig interesse for emnet.

University of Illinois (USA) og Klagenfurts universitet (Østrig) har undersøgt klog adfærd i hverdagen. Deres arbejdshypotese var, at klog adfærd er særlig vigtig på de mest udfordrende tidspunkter. Derfor er det værd at forstå, hvordan man kan vække og udvikle visdommens vidunderlige værktøj.

“Den uvidende udtaler sig, den kloge tvivler og reflekterer.”

-Aristoteles-

Eftertænksom kvinde med en kop te

Sådan kan du handle klogt

Visdom defineres som evnen til at træffe fornuftige beslutninger. Samtidig hjælper den dig til at hjælpe andre. Derfor indeholder den ikke kun en følelse af effektivitet, men også en komponent, der appellerer til din evne til at inspirere.

Ifølge Glück og Weststrate (2022), forfattere af ovennævnte forskning, er klog adfærd kendetegnet ved:

  • Evnen til at løse problemer på kort sigt. Det indebærer, at man tager fat på vanskelighederne, før de bliver meget større.
  • Generering af fælles velvære (støtte og hjælp til venner, familie, bekendte og fremmede osv.).
  • Evnen til at vide, hvad der er rigtigt under alle omstændigheder. Dette indebærer dog nogle gange at opnå en lavere fortjeneste.

Selv om vi har brugt århundreder på at forsøge at forstå visdom ud fra et åndeligt perspektiv, f.eks. buddhismen, er det nu tid til at gå lidt længere. I dag tilbyder psykologien nemlig konkrete tips til at lære at handle klogt. De er som følger:

1. Regulér dine følelser

Du kan ikke træffe en god beslutning, når du er grebet af vrede eller frustration. For det første skal du begynde at sætte pris på god ledelse og følelsesregulering. At forstå hver enkelt af dine fornemmelser, følelser og emotioner, så du kan placere dem til din fordel og ikke imod dig, er grundlaget for klog adfærd.

2. Vær rolig og fredfyldt, hvis du vil handle klogt

For at handle klogt skal du udvikle et afslappet temperament. Det er nemlig kun muligt at observere verdens tumult med succes, hvis du indtager et roligt perspektiv. Kun ved at være rolig vil du være i stand til at forstå modsatrettede perspektiver og meninger. Der er intet vigtigere for at forstå andre end at vide, hvad der ligger bag hver eneste begivenhed og omstændighed.

Den kloge person handler altid efter at have analyseret en situation og forstået hver enkelt dynamik, der former denne begivenhed. Dette kan kun gøres ud fra et roligt og fokuseret sind.

3. Udforskende tankegang

Enhver udfordring har mere end én løsning. Generelt er de, der handler klogt, elskere af viden og har et sind, der elsker at lære og udforske nye muligheder. Det forklarer, hvorfor de for hver udfordring foreslår forskellige løsninger.

“Den kloge mand kan skifte mening, den stædige mand aldrig.”

-Immanuel Kant-

4. Empatisk omsorg

For at handle klogt skal man sætte sine personlige interesser til side. Det er det fælles bedste, der tæller. Der er trods alt andre i ligningen, og du må prioritere opnåelse af vidtrækkende og fælles fordele. Dette adskiller de intelligente fra de kloge.

Mens de intelligente fokuserer på personlig vinding, er de kloge nemlig meget empatiske og følsomme over for andres behov.

5. Etisk adfærd

Kloge mennesker træffer ikke blot gode beslutninger, men er også altid etiske. Desuden er deres værdier ædle, og de nægter at overskride enhver grænse til tvivlsom adfærd.

6. Metakognitive færdigheder

Kloge mennesker besidder et stort metakognitivt potentiale. Det betyder, at de har stor selvkontrol, regulerer deres egen læring og ved, hvordan de skal planlægge og vurdere information. På den anden side kombinerer de deres betydelige viden og kognitive ressourcer med ydmyghed.

Disse personer er enkle, åbne og altid tilgængelige. De har en håbefuld holdning og er virkelig beslutsomme og inspirerende. De er også i stand til at få andre til at smile på grund af deres opfindsomhed og fortrolighed. Faktisk har de en virkelig positiv mentalitet kombineret med ydmyghed og dyb viden.

Mand har briller på

7. Selvrefleksion er vigtigt, hvis man vil handle klogt

Det kloge sind er ikke blot et produkt af tidens gang, men også af selvrefleksion. Evnen til at værdsætte hver enkelt begivenhed og tænke over dine egne handlinger og beslutninger gør det muligt for dig at bruge dine egne erfaringer og være en lærer for andre.

Ved at analysere det, der sker for dig, glemmer du ikke, at op- og nedture, fiaskoer og tab er en del af dit daglige landskab, ligesom succeser eller gevinster. De er begivenhederne i tilværelsen, dem, der giver dig mulighed for at akkumulere viden.

I det væsentlige kræver det at værne om visdom at udvikle en dybere, mere følsom og venligere bevidsthed om det, der omgiver dig. Så sørg for at prøve at omsætte ovenstående tips til praksis.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Glück J, Weststrate NM. The Wisdom Researchers and the Elephant: An Integrative Model of Wise Behavior. Personality and Social Psychology Review. June 2022. doi:10.1177/10888683221094650

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.