Terapi til dependent personlighedsforstyrrelse

Den forstyrrede tænkning omkring deres egen autonomi er nødt til at blive ændret.
Terapi til dependent personlighedsforstyrrelse
Alicia Escaño Hidalgo

Skrevet og kontrolleret af psykolog Alicia Escaño Hidalgo.

Sidste ændring: 27 december, 2022

I denne artikel, vil vi tale om terapi til dependent personlighedsforstyrrelse (DPD) og finde ud af, hvordan lidelsen påvirker folk.

I kognitiv terapi til dependent personlighedsforstyrrelse (DPD), bliver patienten i stigende grad autonom. Patienten modificerer gradvist sine modstridende tanker omkring sine egen autonomi og egne evner.

Hvad er dependent personlighedsforstyrrelse?

Ifølge Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), oplever en person med dependent personlighedsforstyrrelse et dominerende og overdrevent behov for at blive passet på. Dette fører til en underkastende adfærd, over-tilknytning og en frygt for separation.

Det begynder i de tidlige stadier af voksenlivet, og det kan ses i adskillige, forskellige kontekster. Det er almindeligt at se mindst 5 af de følgende symptomer:

 • Det er svært for dem at tage beslutninger på en daglig basis, uden at være afhængig af råd og sindsro, som andre folk kan give dem.
 • De har brug for, at andre tager ansvar for de mest vigtige aspekter i deres liv.
 • De har problemer med at udtrykke uenighed med andre, af frygt for at miste deres støtte eller anerkendelse.
 • De har problemer med at igangsætte projekter eller lave ting på egen hånd. Dette skyldes en mangel på selvsikkerhed i deres egen bedømmelse eller evner, og ikke på grund af mangel på motivation og energi.
 • De stræber efter at få accept og støtte fra andre til det punkt, hvor de frivilligt gør ting, de ikke rigtig har lyst til at gøre.
 • De lidende føler sig ofte utilpas eller hjælpeløse, når de er alene. Dette er på grund af en ubegrundet frygt for ikke at være i stand til at tage sig af dem selv.
 • Når en tæt relation slutter, søger de straks en anden relation, så de kan få tilstrækkelig omsorg og støtte.
 • De føler en urealistisk bekymring eller frygt for at blive afvist og for at være nødt til at tage sig af dem selv.

En dårlig selvopfattelse

Personer med DPD har en dårlig selvopfattelse, fordi de tror, at de ikke kan gøre det, de virkelig har lyst til at gøre. De tror på, at andre er nødt til at redde dem, fordi de er stærkere end dem. De tror desuden på, at de er utilstrækkelige eller hjælpeløse.

Når man har disse tanker omkring sig selv, er den normale reaktion at søge efter andre folk, der kan overtage styringen i ens liv. Den perfekte løsning, når man føler sig utilstrækkelig eller svag i en fjendtlig og skræmmende verden, er at finde nogen, der kan beskytte og drage omsorg for en selv.

Kognitiv terapi til dependent personlighedsforstyrrelse forsøger at formindske intensiteten af disse reaktioner, ved at forbedre patientens selvopfattelse.

For at opnå dette, bliver der gjort brug af kognitive teknikker, såsom vejledt udforskning og sokratisk udspørgen. Foruden dette, bliver der gjort brug af adfærdsmæssige eksperimenter og andre, mere specifikke teknikker.

kvinde, der sidder op ad væg i mørke

Hvordan udvikler dependent personlighedsforstyrrelse sig?

Denne lidelse udvikler sig som mange andre: Som en reaktion på tidligere oplevelser i barndommen og ungdommen. Det, der er underliggende i denne lidelse, er en ekstrem frygt for ensomhed. Dette skyldes den overbevisning om, at personen ikke kan forsvare sig selv fra “angrebene” fra verden.

De er ofte folk, der oplevede en vis mangel på tæthed i barndommen. De vokser derfor op med en indre tomhed, der skaber en intens lidelse, som de forsøger at lindre med forskellige folk (normalt partnere).

Det kan også opstå i tilfældet med adopterede børn eller hos dem, der har været syge i lang tid og ikke har noget andet valg end at være afhængig af andre folk.

Når folk kommer til at være stærkt afhængige af deres forældre, og deres forældre har overbeskyttet dem, er det sandsynligt, at de vil udvikle dependent personlighedsforstyrrelse.

Generelt, har deres partnere det med at komplimentere dem. Dette vil, derved, blot intensivere behovet for afhængighed og det reducerer deres motivation for at handle på egen hånd.

Deres partnere er folk med mere narcissistiske tendenser, som har det med at pålægge andre folk deres egne beslutninger. De har ingen betænkeligheder omkring at udtrykke deres egne meninger, heller ikke, selvom ingen har spurgt om dem.

Den afhængige person behøver derfor ikke at yde nogen indsats i deres daglige liv. Partneren er ansvarlig for, hvad de skal spise, hvordan de skal indrette hjemmet, hvor mange børn de skal have osv.

Kognitiv terapi til dependent personlighedsforstyrrelse

Kognitiv terapi forsøger først at analysere, hvad den primære, kognitive forstyrrelse er hos disse patienter, når det bruges til at behandle dependent personlighedsforstyrrelse. Deres måde at tænke på er fuldstændig modsat hele idéen omkring selvstændighed. 

Folk med independent personlighedsforstyrrelse tenderer til at have overbevisninger, såsom:

 • “Jeg kan ikke overleve, hvis der ikke er nogen, der passer på mig.”
 • “Jeg er ikke i stand til at håndtere livet med de ressourcer, jeg har, eller dem, jeg kan opnå.”
 • “Selvstændighed betyder at leve helt på egen hånd.”

Ligeledes, manifesterer de modsatrettet tænkning i henhold til deres evner. Når du beder dem om at gøre noget, tænker de, som regel, at de ikke at i stand til det. De tror, deres partner kan gøre det langt bedre, end de kan. Eller de siger til dem selv, at de ikke er gode nok, og at de altid laver kludder i det.

Hjælper patienter med at blive autonome

Denne forstyrrede tænkning omkring deres egen autonomi er nødt til at blive ændret. Eksperter er nødt til at hjælpe patienterne med at lære, hvordan de gradvist adskiller dem selv fra alle de folk, de er afhængige af. De er også nødt til at separere dem selv fra terapeuten.

Det er også vigtigt, at begreber, såsom “afhængighed” og “autonomi” ikke bliver brugt i starten af terapien. Grunden til dette er, at patienten, som regel, ikke anerkender, at det er en del af deres problem. Det er langt bedre for patienterne at indse dette på egen hånd, som terapien skrider frem.

På den måde, er det langt mere sandsynligt, at de eventuelt vil udtrykke denne opdagelse. Det vil hjælpe dem med at begynde vejen mod bedring.

I begyndelsen af terapien, vil der være nødsaget til at være en form for afhængighed. Grunden til dette er, at til at starte med vil terapeuten være nødt til at gøre mere end halvdelen af arbejdet. Dette mønster vil dog ændre sig gennem terapisessionerne.

Sokratisk udspørgen som terapi til dependent personlighedsforstyrrelse

Hos disse patienter, bliver sokratisk udspørgen meget vigtigt, da det sikrer, at patienten har en aktiv rolle. Det er ikke godt, hvis terapeuten forsøger at forklare, hvorfor patienten føler på den ene eller anden måde, eller hvordan vedkommende bør handle eller reagere.

Hvis man gør dette, vil man simpelt forstærke den afhængighed, man forsøger at behandle. Patienten er den, der, lidt efter lidt, skal give materiale til terapisessionerne. Han eller hun vil beslutte, hvilke emner, der skal berøres og tales om. Gennem de forskellige spørgsmål, der stilles, vil han eller hun drage sine konklusioner.

Terapeuten skal være forsigtig, og ikke være fristet af at optræde som patientens redder. Terapien med disse typer af patienter er, nogle gange, langsom og frustrerende. Ret ofte, er der fristelsen med at “redde” patienten og fortælle vedkommende, hvad han eller hun skal gøre. Dette vil dog forårsage mere skade end gavn.

Sæt professionelle grænser som en form for terapi til dependent personlighedsforstyrrelse

Det er afgørende at etablere professionelle grænser. Det er ikke unormalt at finde afhængige patienter, der endda bliver forelsket i deres terapeut. Det skal gøres klart fra begyndelsen, at der ikke er nogen mulighed for at gå ud over grænserne, der er sat af de terapeutiske rammer.

Som en teknik, er det almindeligt at få patienten til at skrive de emner ned, de gerne vil tale om i terapisessionerne, i en dagbog. En anden hjælpsom teknik er, at de har en optegnelse over specifikke beviser på deres egne, personlige evner og præstationer.

Til det sidstnævnte, er det brugbart at have en gradvis udsættelse for situationer, som patienten tidligere har undgået. Situationer, de har troet, de ikke var i stand til at udholde. Det er en god idé for den afhængige person at udvikle et hierarki for beslutningstagen. De skal skrive alle de typer af beslutninger ned, som de er nødt til at tage.

Rehms terapi til selvkontrol

Afslutningsvis, har Rehms terapi til selvkontrol vist sig at være en effektiv terapi til at behandle dependent personlighedsforstyrrelse. Denne terapiform træner personen til at selv-observere, selv-evaluere samt etablere realistiske mål og opnå forstærkning.

Det er meget vigtigt, da ekstremt afhængige folk tenderer til at sætte overdrevent høje standarder, og de undervurderer, hvordan de kan opnå dem. Selvkontrol-terapi kan være væsentligt til gavn på dette område.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Beck, A., Freeman, A., Davis, D. Terapia cognitiva de los trastornos de personalidad. Paidós. 2º edición (2015)
 • American Psychiatric Association (APA) (2014). Manual de Diagnóstico y Estadísitico de los Trastornos Mentales, DSM5. Editorial Médica Panamericana. Madrid

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.