Sådan kan du få et godt selvværd

Hvordan kan du få et godt selvværd? Vi fortæller dig det i denne artikel.
Sådan kan du få et godt selvværd

Sidste ændring: 26 september, 2019

En af de ting, der har en enorm indflydelse på vores adfærd, er vores selvværd. Hvordan vi har det, baseret på vores billede af os selv, afgør de mål, vi vælger, de forhold, vi har, samt intensiteten af vores følelser. Men hvordan kan vi få et godt selvværd?

Selvværd stammer fra hårdt arbejde. Det er ikke et lotteri, vi måske vinder en dag. Det er den frugt, vi høster fra vores egen personlige indsats. Når vi leder efter tydelige resultater, er vi nødt til at forstå, at det kræver en proces, og den proces kræver tid.

Selvværd er også en af de ting, der udgør den menneskelige personlighed. I 2009 sagde Abraham Maslow, at vi har brug for agtelse og respekt, der er født indeni os, så vi kan danne vores selvværd. Han sagde også, at vi har brug for det fra andre i form af status, anerkendelse eller social succes.

Når vi har lavt selvværd, føler vi os underlegne og afskrækkede. Vi stoler ikke på vores evne til at håndtere ting. Vi spilder ofte vores kræfter, og vi sammenligner os selv med andre. Vi fokuserer vores tanker og handlinger på at forsøge at afbalancere vores personlighed.

Vi skaber en opfattelse af os selv

Ifølge García, Cermeno og Fernández (1991) er selvværd den måde, hvorpå vi kan skabe en opfattelse af os selv. Vi bruger det til at dømme, hvordan vi tænker om os selv, hvordan vi har det med os selv, og hvordan vi behandler os selv. Det har meget at gøre med, hvordan vi håndterer og evaluerer vores egen identitet.

For at tale om det kognitive komponent i selvværd er vi nødt til at skelne mellem, hvad der forstås ved selvværd, og hvad der forstås ved selvopfattelse. 

Selvopfattelse er det billede, vi har af os selv i de kognitive, perceptuelle og affektive dimensioner. Selvopfattelse er forbundet med den repræsentation, som folk har af sig selv.

Det, der forstås ved selvværd, er den positive eller negative vurdering, som en person foretager med hensyn til sin egen selvopfattelse. Dette inkluderer de følelser, der er forbundet med dem, samt de holdninger, personer har om sig selv.

Man kan få et godt selvværd med tiden

Kvinde ser sig selv i spejl for at få et godt selvværd

At have mål, man kan følge, at sætte mål og kæmpe for dem er meget tæt forbundet med velvære og mental sundhed. Når vi sætter mål på en positiv måde, påvirker det andre områder i vores liv, og det lader os kontrollere vigtige, psykologiske aspekter såsom koncentration, selvsikkerhed eller motivation.

En af de primære årsager til depression er tabet af håb og interesse i vores mål. Dr. Ellis siger, at problemer opstår fra visse måder at tænke på. Dette kan enten være irrationelt, ulogisk eller selvdestruktivt.

Sommetider indeholder vores tankegang ulogiske sætninger, der underminimerer vores selvværd. Nogle af disse generiske og irrationelle overbevisninger kan være:

  • Vi tror, vi skal være kompetente og effektive i alt, vi gør.
  • Vi tror, at folk skal elske os, og at vi er nødt til at have anerkendelse fra alle de vigtige mennesker omkring os.
  • De ting, der skete i fortiden, afgør vores nuværende og fremtidige adfærd, fordi de altid vil have en indflydelse og vil ske igen.
  • Det er nemmere at undgå ansvar og problemer i livet i stedet for at stå ansigt til ansigt med dem. 
  • Menneskelige ulykker stammer fra eksterne årsager, og vi kan ikke gøre noget for at undgå eller kontrollere den smerte og lidelser, de forårsager os.

Det er ikke nemt at få et godt selvværd. Det er dynamisk og sensitivt, så det er ikke en nem opgave at ændre det, så det gavner os selv. Det er resultatet af en række handlinger, vaner og evner.

“Selvværd er det omdømme, vi erhverver med os selv.”
-Nathaniel Branden-

Kvinde med spredte arme på eng arbejder på at få et godt selvværd

Lavt selvværd er som at køre gennem livet, uden at man har sluppet håndbremsen

Det, der er foran os og bag os, er ikke mere vigtigt end det, vi bærer rundt på indeni. Det er heller ikke mere vigtigt end vores opfattelse af det, vi bærer indeni os, og hvordan vi definerer os selv.

Vores livskvalitet er påvirket af selvværd, og dette indebærer, hvordan hver person opfatter og værdsætter sig selv. Som resultat kontrollerer dette vores adfærd i familien og de sociale rammer på et individuelt niveau.

Et godt eller dårligt selvværd påvirker vores forhold til andre. Det reflekteres i vores sociale liv samt i de færdigheder, vi anvender for at klare de forskellige udfordringer i vores liv.

Konklusionen er, at lavt selvværd får os til at føle os uduelige. Vi træder ind i en negativ, ond cirkel med selvdestruktive mekanismer såsom negative følelser, tvangstanker og misforståelser omkring, hvordan vi fortolker andres tanker og følelser. Kort sagt får det os til at føle os mindre funktionelle og mindre præcise.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • García, N., Cermeño, F., & Fernández, M. T. (1991). La tutoría en las Enseñanzas Medias. Madrid: Publicaciones ICCE.
  • Gracia, J. C. L. (1995). Autoestima.
  • Maslow, A. H., & Răsuceanu, A. (2009). Motivaţie şi personalitate. Editura Trei.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.