5 måder at opnå selvsikkerhed på

Man vokser ikke nødvendigvis op som et selvsikkert individ. Der er mange elementer, der spiller ind, men her er 5 måder til at opnå selvsikkerhed.
5 måder at opnå selvsikkerhed på

Sidste ændring: 18 januar, 2019

Måderne til at opnå selvsikkerhed på er egentligt ganske simple. De kommer fra respekt, ydmyghed og et ønske om at leve et bedre liv. Selvfølgelig kræver det en indsats at opnå selvsikkerhed, men man får samtidig så meget tilbage igen. En ting, man helt sikkert får ud af det, er et givende og mindre kompliceret liv.

Selvsikkerhed defineres som evnen til at kommunikere på en åben, direkte og venlig måde. Ikke at presse eller såre andre eller lade ens oprigtige tanker være usagt.

Det er et karakteristisk træk, der lægger sig imellem kommunikativ passivitet og aggressivitet. Passivitet indeholder en følelse af at holde tilbage. I aggressivitet findes en form for umyndiggørelse af den anden person. Selvsikkerhed findes her i midten disse.

“Den måde, hvorpå vi kommunikerer med os selv og andre, vil i sidste ende bestemme kvaliteten af vores liv.”

Anthony Robbins

At kende måderne til at opnå selvsikkerhed på, og få dem implementeret i ens liv, vil hjælpe en med at udtrykke præcis det, man gerne vil udtrykke. Det vil også hjælpe en med at sige fra og at håndtere forskelligheder uden at fornærme nogen.

Det er en nødvendig evne, hvis man vil opnå en god kommunikation med andre mennesker – og for gode relationer i det hele taget. Her kommer der 5 måder at opnå selvsikkerhed på.

1. Fleksibilitet

I løbet af livet, lærer man oftest enten at kommunikere passivt eller aggressivt. Det er selvfølgelig aldrig helt så simpelt, men de fleste mennesker er på den ene eller den anden af disse ekstremer. Som tiden går, vil man dog opdage, at begge disse leder en ind i problemer.

En drømmende kvinde med universet i tankerne

Det er lige netop derfor, fleksibilitet spiller en nøglerolle. Det er en af de vigtigste nøgler til at opnå selvsikkerhed. At være fleksibel betyder, at man indser, at præcis som man tidligere har lært en dårlig måde at kommunikere på, kan man også lære at være selvsikker.

Man kan kun ændre sig, når man forstår, at man er i stand til at omforme ens adfærd, for at blive en bedre og mere positiv person.

2. De rette mentale rammer

Vi har alle mentale rammer. De vigtigste her er dem, der beskæftiger sig med en selv. Nogle af disse rammer har at gøre med den måde, hvorpå man ser og behandler sig selv. Og så er der de forventninger, man har om ens egne præstationer.

Når ens mentale rammer om en selv er negative, er det utroligt svært at kommunikere korrekt. Man vil enten forvente, at andre overtrumfer eller at man selv overtrumfer andre.

En af måderne at opnå selvsikkerhed på, er at have en god attitude omkring, hvem man selv er, og hvad man laver. Det vil hjælpe en med at reagere langt mere intelligent på eksterne krav.

3. At vide, hvordan man definerer problemer

At tænke på ens problemer er ikke altid rart, men det er noget, man er nødt til. Mange ser det som meningsløst. De tænker, at sådanne tanker kun er med til at gøre en mere trist. Men undgå ikke at tænke på dine strabadser. Se på dem på en mere generel måde.

Farverige figurer med mange hænder

Man kan opnå selvsikkerhed via evnen til at finde ud af præcis, hvad ens problem er. Altså at kunne definere det. Det betyder, at vide hvornår det opstår, omhandler hvem og hvordan.

Når man tænker på tingene på denne måde, bliver ens problemer langt mere håndterbare. Det simple faktum, at prøve at definere dem, er alene nyttigt og vil hjælpe en med at blive mere selvsikker, når man skal forsøge at løse dem.

4. At kende egne og andres rettigheder.

Respekt er grundlaget for god kommunikation, og er dermed også grundlaget for gode relationer. Respekt er en anerkendelse af andre folks værdigheder – men også ens egne. Det vil være at tage hensyn til egne og andres behov og være et ønske om at acceptere andre, som dem de er.

En måde at kultivere respekten for en selv og andre på, er at kende de rettigheder, vi alle har. Vores rettigheder er blandt andet betænksomhed, accept og værdighed.

5. At ændre ens defensive adfærd og opnå selvsikkerhed

En defensiv opførsel opstår ud af fordomme og frygt. Det er sådan, vi sommetider håndterer frygten for et angreb, at blive udspurgt eller konfronteret. Det stammer fra usikkerhed. Folk, der føler sig selvsikre, har ingen problemer med synspunkter eller levemåder, der er anderledes end ens egne.

En tegning af en kvinde omringet af ure

Problemet med defensiv adfærd er, at det oftest gør en langt mere ubetænksom eller aggressiv overfor andre mennesker. Forskelligheder opfattes som en personlig fornærmelse.

I stedet for at se dem som en mulighed for at berige ens syn på verden, bliver de opfattet som en trussel mod den, man er. At genkende og genoverveje en defensiv adfærd er en måde, hvorpå man kan opnå selvsikkerhed.

Når man lærer at opnå selvsikkerhed, bliver livet langt nemmere. Selvsikkerhed er en ekstremt vigtig evne, når man vil håndtere konflikter, og konflikter er umulige helt at undgå. Så hvorfor ikke lære at få det meste ud af konflikterne og bruge dem som en mulighed for personlig udvikling?


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Robbins, A. (1997). Unlimited Power : The New Science Of Personal Achievement. Unlimited Power The New Science of Personal Achievement.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.