Vigtigheden af at have en uddannelsespsykolog

I denne artikel fortæller vi dig mere om uddannelsespsykologer og om deres rolle på skoler.
Vigtigheden af at have en uddannelsespsykolog
Alejandro Sanfeliciano

Skrevet og kontrolleret af psykolog Alejandro Sanfeliciano.

Sidste ændring: 27 december, 2022

En uddannelsespsykolog studerer menneskelig adfærd og kognitive processer i en pædagogisk sammenhæng. Selvom der findes mange informationer om dem, så fokuserer vi udelukkende på vigtigheden af en uddannelsespsykolog på skoler i denne artikel.

En uddannelsespsykolog arbejder oftest på skoler, efter han eller hun er blevet færdig med at læse pædagogisk psykologi på universitetet. Men hvilken rolle spiller de? Hvad går deres arbejde helt præcist ud på?

Det er her, hvor det første problem opstår: Uddannelsespsykologer bruges ikke i mange lande, og derfor er der mange af dem, som ender med at blive vejledere eller kliniske psykologer på skoler.

Mange tror ofte, at en uddannelsespsykolog og en vejleder er det samme, men det er dog ikke helt korrekt. Selvom deres uddannelse tillader dem at udføre vejlederopgaver, så står en uddannelsespsykolog på en skole for andre mål.

For at skelne mellem begge roller er det nødvendigt at forstå, hvad en skolevejleder laver på en skole.

Hvad laver en skolevejleder?

Skolevejledere er vigtige på en uddannelsesinstitution, da de har ansvaret for psyko-pædagogisk indgriben. Det er en ydelse, som skoler tilbyder eleverne, så en professionel kan vejlede dem angående deres langvarige mål for at optimere deres uddannelse og undervisning fuldt ud.

Det er dem, som står for at håndtere uddannelsesmæssige problemer, der opstår i skolemiljøet.

En skolevejleder fokuserer på eleverne, samtidig med at de tager hensyn til omgivelserne og det uddannelsesmæssige samfund. Derfor kan man sige, at denne professionelle arbejder inden for pædagogisk psykologi ved at anvende ressourcer, som forskellige studier om psykologi og pædagogik har givet.

Elev viser sine lektier til sin lærer

Her er en skolevejleders funktioner:

  • De rådgiver elever, undervisere og familier for at forbedre den uddannelsesmæssige kvalitet og det akademiske miljø.
  • De identificerer elevernes uddannelsesmæssige behov og handler herefter.
  • De samarbejder med elevernes lærere og familier for at forhindre og opdage indlæringsvanskeligheder.
  • De sørger for, at alle elever modtager en tilstrækkelig og kontinuerlig uddannelse, uanset hvor forskellige deres behov er.
  • De tilbyder psyko-pædagogiske råd til lærere og ledere. Dette vil lære dem, hvordan de skal reagere på elevers specifikke behov.
  • De er opmærksomme på elevers funktionelle mangfoldighed, så skolen opnår en inkluderende og universel undervisning. De skal forhindre, at elever føler sig ekskluderede fra undervisningsmiljøet.
  • De deltager i skolens planlægning og/eller beslutningstagning samt i skolemøder. Derved er skolevejelederne altid informeret og involveret i de ting, der foregår på skolen.

Hvad laver en uddannelsespsykolog?

Selvom skolevejledere er vigtige, så dækker de ikke alle skolens tekniske behov inden for det psyko-pædagogiske felt. Af den grund er det derfor vigtigt at have en professionel, der kan varetage disse områder. Denne professionelle er en uddannelsespsykolog. Han eller hun skal være mere fokuseret på forskning og evaluering. 

Skoler og undervisning ændrer sig konstant, hvilket betyder, at anvendelsen af ikke-personaliserede, standardiserede metoder har meget dårlige resultater. Dette forklarer behovet for en uddannelsespsykolog, som ved, hvordan man agerer, når forskellige ændringer opstår.

En uddannelsespsykolog tager noter

Et andet differentierende aspekt er, at de ikke altid beskæftiger sig med den enkelte elev, men med hele skolen. De skal altid være klar over undervisningsmetoderne, som lærerne anvender, og sikre, at måden, eleverne bliver instrueret og undervist på, er korrekt.

Ligeledes er de ansvarlige for at sikre, at skolesamfundet imødekommer alle uddannelsesmæssige krav.

Uddannelsespsykologer på skoler fungerer også som vejledere og planlæggere. De observerer måden, eleverne lærer på. De baserer deres handlinger på videnskabelig forskning og aldrig på personlige kriterier. De samarbejder med forskellige personer på skolen samt med forældre, undervisere og elever.

Deres primære mål er at arbejde på de mest grundlæggende aspekter ved en uddannelsesinstitution for at sikre fremgang. Derved hjælper de skolen med at nå deres forventede resultater, så eleverne får den kvalitetsuddannelse, de fortjener.

Nødvendige ændringer i uddannelsessystemet

Det er kun få skoler, som har uddannelsespsykologer ansat. Faktisk er det oftest skolevejledere, der spiller denne ekstra rolle. Det er en kompliceret opgave at sikre et korrekt undervisningsmiljø, så det kan være kontraproduktivt at overbelaste skolevejlederen med disse opgaver. Derfor er det så vigtigt at have en uddannelsespsykolog.

Undervisningen må aldrig blive påvirket af politiske eller økonomiske interesser. Fra et produktivitets- og effektivitetsmæssigt synspunkt er det bedst at have et hold af professionelle, der udfører deres egne opgaver, i stedet for at de skal varetage alle mulige andre opgaver for at spare penge.

Alle uddannelseseksperter og forskere skal samarbejde for at opnå et fremragende uddannelsessystem.

 “Uddannelse er et pas til fremtiden, for i morgen tilhører dem, som forbereder sig på det i dag.”
Malcolm X


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.