Teorien om narkomaners selvmedicinering

Der er data for og imod selvmedicineringsteorien. Forskere har fundet delvis bevis for den hos patienter med skizofreni samt hos patienter med personlighedsforstyrrelser.
Teorien om narkomaners selvmedicinering
Judith Francisco

Skrevet og kontrolleret af psykolog Judith Francisco.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Siden tidernes morgen har mennesket set sig om efter medicinske planter eller ønsket om at konsumere ting med helbredende eller afslappende virkninger. Dette kan være årsagen til, at så mange mennesker indtager så mange psykoaktive stoffer nu om dage. Det er også årsagen til narkomaners selvmedicinering.

Denne vane er en del af de opfattelser eller ideer af hvert område i forbindelse med sundhed og sygdomme. I begyndelsen af det 20. århundrede anså man for eksempel afhængige som dovne og ynkelige mennesker, som ikke havde viljestyrke nok til at kontrollere deres impulser.

Khantzian, en psykoanalytiker, der behandlede narkomaner ved Harvard University, begyndte at tænke over årsagen til, at de afhængige indtog disse substanster. Han udviklede teorien om narkomaners selvmedicinering, som siger, at hovedårsagen til indtagelse af disse substanser er personens manglende evne til at tolerere negative tilstande.

For tiden er misbrug af stoffer et stort samfundsproblem. Det har en stor indvirkning på samfundet og giver store sociale, juridiske og politiske udfordringer. Det er derfor så mange forsker i årsager og konsekvenser ved stofmisbrug.

mand er træt af det hele

Hvad består teorien om narkomaners selvmedicinering af?

Mens hans studerede sine patienter, observerede Khantzian, at de alle havde indtaget tre forskellige psykoaktive stoffer, inden de udviklede en afhængighed eller misbrug, som de skulle behandles for. I det øjeblik undrede han sig over, hvorfor de valgte disse stoffer frem for andre.

Så fandt han frem til en konklusion. Afhængig af den underliggende psykiatriske lidelse, som hver patient led af, så valgte de den type stof, der fjernede de psykopatologiske symptomer mest.

En sky forretningsmand vendte sig for eksempel mod alkohol for at kunne øge sit salg. På samme måde endte en teenager med temperamentsproblemer med at indtage heroin, for bedre at kunne styre sine impulser.

De prøvede alle stof efter stof, indtil de fandt den, som var mest effektiv for dem. Men selvfølgelig endte misbruget af disse substanser med at skabe et andet problem: Afhængighed.

For at kunne lave en diagnose for misbrug ifølge DSM-V, skal patienter have to eller flere af de følgende kriterier i en periode på mindst 12 måneder:

 • Indtagelse af store mængder af substanser gennem en længere periode end forventet.
 • Vedvarende ønske om at regulere eller stoppe forbruget, samt mislykkede forsøg på at kvitte.
 • Investerer en masse tid i at få fat i stoffet, indtage det og komme sig efter indtagelsen.
 • Intens ønske om at indtage stoffet.
 • Tilbagevendende forbrug kan få dem til at negligere deres studier, arbejde eller hjemlige pligter.
 • Forbruget kan fortsætte, uanset om der kommer problemer på grund af det eller der kommer problemer med at være sammen med andre.
 • Stopper med sociale, arbejdsmæssige og rekreative aktiviteter på grund af stofindtagelse.
 • Fortsætter indtagelsen selv om de ved, at det kan forværre deres fysiske eller mentale tilstand.
 • Tolerance.
 • Tilbagetrækning.
sammenbøjet pige

Er der evidens for denne teori om narkomaners selvmedicinering?

Som vi tidligere forklarede, gør patienter, ifølge teorien om narkomaners selvmedicinering, der udvikler lidelser som følge af deres misbrug dette, fordi de lider af psykopatologiske lidelser, som direkte eller indirekte fører dem til at indtage stofferne som en måde at behandle sig selv på.

Denne hypotese er baseret på opdagelsen af opioid receptorer i centralnervesystemet:

 • Ethvert substans kan producere en effekt på centralnervesystemet, som involverer interaktion med specifikke hjernestrukturer.
 • Substansen i sig selv (såsom heroin eller kokain,) handler gentagne gange på de nævnte hjernestrukturer, trigger en række forandringer, som kan gøre den enkelte afhængig.

Selvom denne hypotese oprindelig blev opstillet for opiumpræparater og psykostimulanter, kan den også bruges i tilfælde af alkohol. Der er data for og imod selvmedicineringsteorien. Forskere har fundet delvis bevis for den hos patienter med skizofreni samt hos patienter med personlighedsforstyrrelser.

Ud over Khantzians teori, er der også historisk set kommet andre hypoteser. Faktisk foregår debatten stadig lige nu. Det er evident, at hver patient er forskellig. Derfor har hver patient brug for en individuel diagnose og behandling.

Det faktum, at denne teori er bakket op af nogen videnskabelig evidens, betyder ikke, at alle patienter, som er stofafhængige også har andre patologiske tilstande.

“Vi er alle bare en flok afhængige, der kæmper med valget af stoffer.”

-J. M. Storm-


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.