Lektier i psykoterapi: Formål og fordele

Det er vigtigt at arbejde mellem terapisessionerne for at optimere den samlede proces. Faktisk kan lektier i psykoterapi være vigtigt.
Lektier i psykoterapi: Formål og fordele
Elena Sanz

Skrevet og kontrolleret af psykolog Elena Sanz.

Sidste ændring: 12 april, 2023

Hvis du aldrig har været hos en psykolog, ved du måske ikke, at de ofte giver lektier. På den anden side, hvis du har været i psykoterapi, kan det have virket mærkeligt for dig at skulle lave lektier i psykoterapi. Faktisk har det måske endda virket uretfærdigt for dig at skulle bruge tid uden for sessionen på at arbejde videre på egen hånd. Men disse aktiviteter er ekstremt vigtige i den samlede proces.

Når det er sagt, er det ikke alle fagfolk, der planlægger lektier, og hver form for psykoterapi har sine egne procedurer. En type terapi, der ofte planlægger lektier, er den kognitive adfærdsterapi. Denne terapi har vist sig at være en effektiv intervention i forbindelse med mange psykiske lidelser. Vi vil forklare, hvilken slags lektier terapeuter giver, og hvilke formål det tjener.

Terapeut skriver lektier i psykoterapi ned til klient

Lektier i psykoterapi

Det er en række aktiviteter eller øvelser, som psykologen udformer og foreslår klienten at udføre mellem sessionerne. Disse opgaver stiger gradvist i sværhedsgrad og styrer i et vist omfang den terapeutiske proces. Faktisk vil terapeuten ofte afsætte de første minutter af hver session til at gennemgå øvelserne. Derefter fortsætter de sessionen på grundlag af de oplysninger, som klienten har givet.

Både klienten og terapeuten er enige om de planlagte opgaver. Klienten inddrager sig selv gradvist i dem, efterhånden som sessionerne skrider frem. Desuden samarbejder de om udformningen af lektierne og tilpasser dem til deres særlige situation.

Terapeuten pålægger dem ikke. Klienten bør heller ikke betragte dem som den slags lektier, der gives i skolen. I virkeligheden er de blot forslag, der hjælper med at fremskynde og optimere terapi- og helbredelsesprocessen.

Afhængigt af terapiens fase opfylder disse hjemmeopgaver forskellige formål. I begyndelsen af psykoterapien hjælper de f.eks. terapeuten med at etablere en baseline og bedre forstå, hvad klienten tænker, føler og gør, i hvilke sammenhænge og af hvilke årsager.

Undervejs i processen giver lektierne dem mulighed for at øve sig og internalisere de fremskridt, de har gjort. Mens disse opgaver mod slutningen primært har til formål at forebygge tilbagefald og styrke eventuelle ændringer.

Typer af lektier i psykoterapi

Terapeuten kan foreslå forskellige opgaver som supplement til det arbejde, der udføres i konsultationen. Det afhænger alt sammen af det problem, der skal arbejdes med, og klientens særlige behov. Nogle af de mest almindelige lektier er følgende:

Selvmonitorering

Dette er et af de mest nyttige værktøjer. Det gør det muligt at opdage, identificere og forstå problematisk adfærd eller kognitioner for senere at kunne arbejde med dem. Der anvendes ofte selvmonitorering, hvor klienten skriver ned, hvor hyppigt bestemte begivenheder forekommer. F.eks. deres tanker og den kontekst, der omgiver dem.

Lejlighedsvis kan en nærtstående person også blive bedt om at samarbejde og blive involveret i denne proces. Når det f.eks. drejer sig om nervøse vaner, kan det være svært for klienten at erkende, når han/hun udfører dem.

Introspektion og selvindsigt

Hvis en klient ønsker at blive involveret i sin psykoterapeutiske proces, skal han/hun være åben over for at kende, forstå og udforske dele af sin indre verden, som han/hun måske tidligere har overset. Det skyldes, at terapeuten måske vil bede klienten om at reflektere over en bestemt person, situation eller begivenhed og skrive hans/hendes indtryk og følelser om den/dem ned.

Faktisk er det at skrive enormt terapeutisk. Det giver klienten mulighed for at organisere sine idéer og slippe sine komplicerede følelser ud, hvilket gør det til en kraftfuld øvelse.

Biblioterapi og filmterapi

Skriftligt og audiovisuelt materiale kan også være et godt supplement, da det giver klienten mulighed for at ændre det perspektiv, hvormed han/hun ser på et problem, lære mere om det eller tilegne sig nye færdigheder.

Derfor kan terapeuten som lektier foreslå klienten at læse en bog eller et bestemt kapitel af en bog eller se en film på en bevidst og engageret måde. I den efterfølgende session deler klienten sine reaktioner og indtryk og arbejder med dette materiale.

Praktiske øvelser

Som det sidste kan der også planlægges forskellige øvelser for at øve bestemte copingfærdigheder eller strategier. Terapeuten kan f.eks. fortælle klienten, at han/hun regelmæssigt skal øve åndedræts- og afslapningsøvelser. Alternativt kan klienten bedes om at anvende visse assertive teknikker i praksis, som han/hun har lært i konsultationen.

Terapeuten kan anbefale eksponering for bestemte situationer, som skal udføres mellem sessionerne i behandlingen af forskellige angstlidelser.

Kvinde mediterer som en del af lektier i psykoterapi

Vigtigheden og nytten af lektier i psykoterapi

Disse opgaver er lige så vigtige som det arbejde, der udføres i konsultationen. Hvis klienten overholder dem, kan han/hun nemlig opnå forskellige fordele:

  • De hjælper klienten til at forbedre forståelsen af sin situation og det problem, der skal arbejdes med.
  • De giver klienten mulighed for at få mere præcise og pålidelige oplysninger om sine problematiske kognitioner og adfærd.
  • De er yderst nyttige til at øve færdigheder og konsolidere nye måder at gå frem på.
  • De gør det muligt at afkorte behandlingen og gøre den mere effektiv.
  • De fremmer klientens autonomi. Det gør klienten i stand til at gøre fremskridt og styre sig selv uden at være afhængig af terapeuten.

På trods af disse fordele viser nogle klienter lejlighedsvis modstand mod at udføre visse opgaver eller øvelser. Dette kan være et tegn på manglende engagement i processen. Eller klienten kan være i tvivl om selve opgaverne eller deres høje grad af kompleksitet.

Derfor er det vigtigt, at både klient og terapeut arbejder sammen. Dette hjælper dem med at øge deres motivation, forstå vigtigheden af eventuelle lektier og være i stand til at få mest muligt ud af dem.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.