Kohærens: Overensstemmelse mellem sagt og gjort

Der er tider, hvor du bare ikke kan være 100% kohærent.
Kohærens: Overensstemmelse mellem sagt og gjort
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 27 december, 2022

At være kohærent og holde det, du tænker og det, du gør, afstemt, er en måde, du kan justere din psykiske velvære på. Det er vigtigt at være tydelig omkring dine værdier og lade dem vejlede din adfærd. I denne artikel, vil vi se nærmere på kohærens.

Kohærens er, når folk gør deres bedste for altid at være sammenhængende. En af menneskedens primære behov er at sikre sig, at der er en overensstemmelse mellem det, de siger, og det, de gør, og mellem det, de har lært, og det, de umiddelbare omstændigheder kræver. Folk får ikke altid dette til at ske, hvilket kan skabe uro.

Carl Rogers, en hyldet humanistisk psykolog, var en af de første folk, der dykkede dybere ned i princippet med kohærens. I 1950, definerede det som en alliance mellem oplevelse og bevidsthed.

Kohærens holder lidelse væk

På et grundlæggende niveau, er det et resultat af enhver oplevet oplevelse og det, man har lært fra den. Det gør det muligt for dig at reagere på en sammenhængende måde, i henhold til dine værdier, følelser og ønsker.

Rogers dykkede dybere ned i dette emne af en god grund. En ting, som mange terapeuter er vidne til, er uoverensstemmelse. Med andre ord, den klare forskel mellem det, du har brug for, og det, du gør for dig selv.

Mange folk søger hjælp, fordi de føler, de er kommet for langt væk fra deres “ideelle selv”. Deres virkelighed har mistet betydning, fordi de ser en klar forskel mellem det, de ønsker, og det, de gør, såvel som mellem det, de føler og det, de modtager.

Hvis du ikke er kohærent, så vil lidelse og uro opstå. Det er en trist, almindelig realitet, der er værd at undersøge.

“Det gode liv er en proces, ikke en tilstand at befinde sig i. Det er en retning, ikke en destination.”

-Carl Rogers-

kvinde, der stirrer ud i luften

Kohærens kan, nogle gange, være roden til problemer

Forfatter og psykolog, Robert B. Cialdini, fra University of Arizona, studerede omfattende kohærens. En af hans mest berømte bøger er Pre-Suasion: A Revolutionary Method to Influence and Persuade. I denne bog, dykkede han dybere ned i denne teori for at give læserne et nyt og interessant fokus.

Den nuance, som Dr. Cialdini introducerer, er denne: Nogle gange, i et forsøg på at være kohærent, finder du dig selv i en mostridende situation, der ender med at blive problematisk. 

For eksempel, hvis du definerer dig selv om en økolog og er voldsomt dedikeret til at passe på miljøet, så er det ikke kohærent at blive ved med at bruge energikilder, der forurener.

Mange folk er underlagt social blåstempling for at forsvare visse situationer, men ikke for at være kohærent med andre. Det bliver endnu mere kompliceret, hvis du ønsker at inspirere andre. Hvis dit ønske er at trænge igennem til andre gennem dine værdier og adfærd, kan det være problematisk.

Hvad kan du gøre i disse situationer? Er du ikke så kongruent, som du troede?

Konceptet med kohærens med en lille dissonans

Der er tider, hvor du bare ikke kan være 100% kohærent. Du kan formentlig ikke lide de diskussioner og diskrepanser, der opstår, når du håndterer dem. Det er muligt at forsvare politiske idéer, for eksempel, og have en partner, der forsvarer den modsatte side. Det er muligt, at du elsker børn, men ikke ønsker at få nogen.

I henhold til disse tilsyneladende inkonsistenser, er der visse fakta, du skal huske på:

  • Du kan virkelig være kohærent, selv i tilfældet med åbenlyse daglige inkongruenser. Når alt kommer til alt, som Carl Rogers fremhæver, er idéen med kohærens hvert individs bevidsthed.
  • Hvis du ikke oplever dissonans, for eksempel, og din opfattelse stadig er en overensstemmelse mellem det, du siger og det, du gør, så er der ikke noget problem. Når alt kommer til alt, så er miljøet utrolig komplekst. Det betyder, at du simpelt er nødt til at håndtere hver stimulus, person, omstændighed og uventede oplevelse, så godt du kan.
  • En indre balance er altid det mest essentielle aspekt af kohærens. Der vil altid være situationer, der truer dine principper. Der er dem, hvor du kan reagere med overbevisning for at forsvare din kohærens. Andre gange, er du tvunget til at lave små koncessioner, fordi fordelene er vigtige, og du ønsker at opretholde homeostase. For eksempel, at have en partner med anderledes idéer, som du har det godt med.
mand mellem to pile

I modet med pres, skal du være kongruent; det er et spørgsmål om mod

Du ved, at, nogle gange, vil dine tanker og adfærd ikke være på linje. Denne dissonans kan, nogle gange, forekomme uden betydningsfulde konsekvenser.

De mest skadelige effekter sker, når der er en konstant dissonans. Carl Rogers relaterer det til hans teori om “jeg’et”, et af hans vigtigste bidrag.

  • Når du hele tiden er usammenhængende, skaber du en stor distance mellem dit ideelle selv og dit opfattede selv. 
  • Den samme mangel på overensstemmelse ender med at generere mentale strategier, som du (ubrugeligt) tvinger dig selv til at finde balance med. For eksempel, opbygger du en kognitiv dissonans, hvilket er interne konflikter, der opstår, når du har modstridende idéer. Dette ender, som regel, med at få dig til at retfærdiggøre noget, der går imod dine værdier, for at reducere din egen psykiske lidelse.
  • Du tyr til komplekse forsvarsmekanismer til at formilde disse modsætninger. Disse er komplet ubrugelige strategier, fordi de simpelt overføres til et højere niveau af frustration og angst.

Hvis du ønsker at garantere din psykiske velvære, er det vigtigt, at du forsøger at gøre dit bedste for at være kohærent. At gøre dette er en handling af dagligt mod.

Den sunde øvelse med at være og reagere via dine værdier, altid, kan være kompliceret. Men det garanterer, at dit selvværd vil forblive i en god form.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Ellingham, I. (2001). Carl Rogers’‘congruence’as an organismic, not a Freudian concept. Rogers’ therapeutic conditions: Evolution, theory and practice1, 96-115.
  • Schultz, P. W., Nolan, J. M., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2007). The constructive, destructive, and reconstructive power of social norms. Psychological science18(5), 429-434.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.