Kants etik og det kategoriske imperativ

I denne meget interessante artikel kan du lære om Kants etik.
Kants etik og det kategoriske imperativ

Sidste ændring: 19 september, 2021

Kants etik er en del af filosofiens historie og dermed en revolution, hvad angår viden, moral, politik og økonomi. I den er nogle personer lige beundret og hadet. For eksempel Immanuel Kant, som var en filosof fra Königsberg.

Der er mange historier om ham. Nogle sagde, at han slavisk fulgte sit skema. Faktisk brugte lokale husmødre hans spadseretur kl 17.00 til at stille uret efter.

Biografier fremhæver også hans mangel på personlige ambitioner, samt hans kærlighed til sit land. De fremhæver endvidere hans interesse i at dyrke relationer, som stimulerede ham intellektuelt.

Kort sagt elskede Kant fysik og videnskab generelt. Han var en streng og ret karismatisk lærer. Så meget at mange studerende studerede på Königsberg blot for at gå til hans forelæsninger. Han elskede viden og vidste, hvordan han skulle plante de selvsamme frø af kærlighed i sine studerende.

Immanuel voksede op i et religiøst miljø og mistede sin mor, da han var meget ung. Hans mor lærte ham at kigge på stjernerne og kende deres navne, inden hun døde.

Dette er et minde, som Kant bevæget beskriver i sin Kritik der Reinen Vernunft.  Den uddannelse, han fik, blev præget af markant religiøsitet, autoritarisme, dogmatisme og undertrykkelse, da disse var normen i hans sociale miljø.

“En, som gør sig selv til en orm, kan ikke klage bagefter, når andre træder på ham!”

-Immanuel Kant-

Revolutionen af Kants etik

Kants Kopernikanske Vending, skrevet af Joan Solé, beskriver forholdet mellem Kant og Hume, idet den benytter Chaplin-filmen The Kid som analogi. I filmen bliver en dreng sat til at at smadre vinduer, så hans makker, glarmesteren, kan komme forbi og sælge sin ydelse.

Hume var denne dreng, der ødelagde en god del af den vidensteori, som eksisterede indtil dette tidspunkt. Hvad angår glarmesteren, “fandt Kant det knuste glas og tilbød at reparere det og satte et matteret glas i dets sted (…..)” , så filosoffer var klar over, at de så verden gennem det gennemsigtige glas.

Således var den revolution, Kant foreslog med hensyn til viden, at fremhæve en idé, som psykologi baserer mange af dens nuværende interventioner på forskellige områder på. Med andre ord at vores idéer langt fra viser virkeligheden.

For Kant ville filosofien have været i stand til at komme ud af Platons hule. Men efter Hume betød det, at der ikke var nok værktøjer til at få adgang til denne verden (Das Ding an sich).

Til gengæld overgår den relativismen, som empirikerne skynder sig ind i. “Kant opretholder indtrykket af fornuftige opfattelser, opfattet af intuitionen, men inkluderer former og skemaer, som ikke er følelsesgivet, men givet af selve emnet”.

Det kategoriske imperativ – grundlaget for Kants etik

Kant forstod etik som et udtryk for menneskets rationalitet. En nysgerrig læser, som vil læse de originale udgivelser, kan finde det i Kritik af den rene fornuft og Grundlæggelse af sædernes metafysik.

Disse er værker, som du kan læse i din fritid, efter du har læst denne artikel. På samme måde repræsenterer det kategoriske imperativ etikkens udvikling, ligesom oplysning var for viden.

Kants etik er vigtig, fordi den handler om mere end omstændigheder, individualiteter og betingelser. Og denne etik fratager ikke den enkeltes frihed. Det er mere som en rabatkupon, fordi de får mening netop i denne frihed. Afslutningsvis skiller Kants etik sig ud for at være et mål i sig selv og udsættes ikke for glæde, kærlighed eller nydelse.

De er med andre ord ikke midler til at få det bedre med sig selv. Du bliver nødt til at gøre en indsats for at følge Kants etik, både formelt og universelt. Det kommer ikke naturligt til mennesket. Derfor er din forpligtelse til det en pligt og et imperativ.

“Du må handle, som om dine handlingers maksimer bliver til en naturlov igennem din vilje”. Med andre ord vil din måde at gøre det på møde Kants krav, når den tilfredsstiller alles ønske om at handle på samme måde.

Dette er Kants Kopernikanske vending: Etik eksisterer ikke som et produkt af frihed, mangel på moral eller Guds eksistens. I stedet retfærdiggør den eksistensen af de andre elementer.

Statue af Immanuel Kant, der gav os Kants etik

Afslutningsvis

Kants etik er langt fra at være reglen. Magt, jagten efter magt, frygten for det ukendte, samt behovet for tryghed lader til at være stærke motiver. I hvert fald stærkere end at handle med den ærlige intention om, at dine etiske handlinger bliver universelle.

For eksempel kan du byde turister velkommen, hvis de medbringer penge, og kun søge fred, når det er billigere end at føre krig. Det kan også være, at du siger sandheden udelukkende, fordi den er mere profitabel end løgnen. Selvom Kant døde for over 200 år siden, er folk ikke engang begyndt at forstå hans budskab.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.