Hvorfor psykologers mentale sundhed er et tabubelagt emne

Psykologers mentale sundhed er et tabubelagt emne. Faktisk antager en stor del af samfundet, at de ikke kan have psykiske problemer, eller at hvis de har det, kan de umuligt være gode til deres arbejde.
Hvorfor psykologers mentale sundhed er et tabubelagt emne
Cristina Roda Rivera

Skrevet og kontrolleret af psykolog Cristina Roda Rivera.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Psykologers mentale sundhed er ofte et tabubelagt emne. Flere undersøgelser viser imidlertid, at forekomsten af psykiske problemer i denne gruppe stort set er den samme som i andre befolkningsgrupper, med tilføjelse af større internaliseret stigmatisering.

Faktisk skal psykologer ikke kun skjule deres problemer, men de skal også lære at camouflere dem med akademisk og professionel maskering. Det er ikke nok for dem at være følelsesmæssigt stabile, de skal også demonstrere denne stabilitet for at kunne behandle andre. Det er i det mindste det, som de fleste af os tror.

Når det er sagt, er der ingen videnskabelige beviser for, at psykologer med “normativ eller acceptabel” mental sundhed er bedre i stand til at rådgive. Som enhver anden fagperson kan psykologer naturligvis lide af visse psykiske lidelser og alligevel fortsætte med at udføre deres arbejde.

Psykologi er en videnskab, der arbejder med objektive værktøjer. De hjælper i høj grad psykologen til ikke at “kollapse”. Det er de samme værktøjer, som andre fagfolk bruger til at komme ud af personlige og følelsesmæssige løkker, når de har brug for det.

Trist kvinde ser ud af vindue

En psykolog kan som enhver anden person føle sig overvældet af omstændighederne på et givet tidspunkt.

Psykologers mentale sundhed

Uenighed med systemet, arbejdsløshed og mangel på ressourcer gør, at psykologen ikke er immun over for usikkerhed. Desuden tager de forskellige psykologforeninger ofte ikke hånd om deres fagfolk.

Derudover skal folk, der ønsker at studere psykologi, advares om, at en stor del af dem vil ende med at udføre et job, der slet ikke har noget med psykologi at gøre.

Ud over den afgørende arbejdsfaktor står psykologer over for de samme stigmatiseringer som andre mennesker med hensyn til deres mentale sundhed. Hertil tilføjes en række myter om deres rolle som fagfolk.

Mange psykologer går imidlertid gennem livet med en følelse af, at de skal udvise en “ubesmittet” adfærd, og at de er perfekt afbalancerede på det mentale plan. Faktisk tror de, at de skal være et godt eksempel.

Dette skaber ofte en vis kunstighed i deres adfærd og en mangel på den naturlighed, som de lærte på universitetet. Det forhindrer, at bevidstheden om mental sundhed bliver engagerende, inkluderende og nyttig. Frem for alt påvirker det deres egen mentale sundhed på grund af det pres, som de aldrig burde skulle påtage sig.

En forbløffende undersøgelse om psykologers mentale sundhed

Hvor udbredt er psykiske problemer blandt psykologer? Paradoksalt nok er dette et skjult spørgsmål, måske fordi afsløring og diskussion af disse erfaringer fortsat er tabu inden for feltet.

En undersøgelse dokumenterede høje satser af mentale sundhedsproblemer (både diagnosticerede og udiagnosticerede) blandt professorer, kandidatstuderende og andre.

Næsten 1.700 psykologifakultetsmedlemmer og praktikanter besvarede en onlineundersøgelse, hvor der blev spurgt om deres erfaringer med mental sundhed. Dette er den hidtil største undersøgelse af omfanget af psykiske sygdomme på kandidatuddannelser, der uddanner kliniske psykologer.

Det skal nævnes, at psykologistuderende og fagfolk længe er blevet advaret om, at hvis de taler åbent om deres egne psykiske erfaringer, risikerer de at blive negativt bedømt både af kolleger og vejledere. Det kan skade deres karriere.

Denne tavshedskultur er imidlertid i modstrid med det, psykologer ved, om at bekæmpe stigmatisering. De ved nemlig, at hvis man taler åbent om psykisk sygdom, kan det være med til at mindske den og tilskynde andre til at søge hjælp.

Resultater

Mere end 80 % af alle respondenterne rapporterede, at de på et tidspunkt havde oplevet psykiske problemer. Mens 48 procent bekræftede, at de havde lidt af en diagnosticeret psykisk sygdom. Disse tal svarer til antallet af psykiske sygdomme i den almindelige befolkning.

Resultaterne viser, at psykologer langt fra er immune over for de lidelser, de behandler hos andre, men at de i lige så høj grad som deres klienter har at gøre med psykiske vanskeligheder eller sygdomme.

Faktisk er personlige erfaringer med psykiske problemer blandt kliniske psykologer ret almindelige. Derfor er det berettiget at se nærmere på stigmatisering, bekymring for de negative konsekvenser af afsløring og skam som hindringer for afsløring og søgning af hjælp.

Flere undersøgelser om psykologers mentale sundhed

Der er et ordsprog, der siger, at forskning i psykologi i virkeligheden er en “søgen efter sig selv”. Det betyder, at nogle mennesker måske går ind i faget for at forstå sig selv og håndtere deres egne problemer. I et vist omfang kan dette være rigtigt. Det er dog ikke proportionelt og tyder ikke på, at deres åbenhed over for andre på nogen måde er reduceret.

Bekymringer for negative konsekvenser for dem selv, især karrieremæssige, forhindrer nogle psykologer i at søge hjælp. Dette blev påvist i en undersøgelse, der undersøgte forekomsten af mentale sundhedsproblemer blandt kliniske psykologer. Den omfattede opfattet og selv-eksternt stigma og stigma-relaterede bekymringer i forbindelse med afsløring og søgning af hjælp.

Det er en forståelig bekymring, men at holde en psykisk sygdom hemmelig har nogle klare ulemper“, siger Linda Forrest, psykolog ved University of Oregon.

Linda studerer, hvordan lærere reagerer på elever, der har svært ved at udvikle faglige færdigheder. Hun mener, at kandidatstuderende på kliniske eller rådgivende uddannelser kunne drage fordel af de positive virkninger af at dele eventuelle psykiske problemer med deres vejledere.

Psykologer kan hjælpe klienter ved at kende sig selv bedre

Psykisk sygdom kan påvirke en psykologs præstationer, når han/hun arbejder med klienter. Ikke desto mindre kræver det ofte en udefrakommende observatør at identificere disse præstationsproblemer.

Forskning viser, at vores evne til at vurdere os selv præcist er meget begrænset,” siger Forrest. Fakultetet kan dog lære de studerende at tage sig af deres egen mentale sundhed. Det ville betyde, at terapeuten ville vide, hvordan man forudser mulige kritiske situationer, f.eks. en klient med en lignende livshistorie.

Studerende, der ikke afslører deres egne mentale sundhedsproblemer, går glip af værdifuld supervision og uddannelse fra fakultetet. Desuden rummer det at være tavs også andre farer. “Det er ikke særlig sjovt at forsøge at maskere følelserne af angst“, siger Foster.

Mand i terapi for at tale om psykologers mentale sundhed

At identificere sine egne problemer og vanskeligheder hjælper psykologen til at forbedre sin arbejdspræstation.

Hvad med stigmatiseringen?

To tredjedele af deltagerne havde oplevet psykiske problemer. Desuden var den opfattede stigmatisering af psykisk sundhed i gennemsnit højere end uden for erhvervet.

Bekymringer for negative konsekvenser for sig selv og karrieren forhindrede nogle psykologer i at stå frem og søge hjælp. Som vi nævnte tidligere, er stigmatisering, bekymring for de negative konsekvenser af afsløring og skam som hindringer for afsløring og søgning af hjælp bestemt værd at overveje yderligere.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Steven Hobaica, Erica Szkody, Sarah A. Owens, Jennifer K. Boland, Jason J. Washburn, Debora J. Bell, Problemas de salud mental y barreras para la atención entre futuros psicólogos clínicos , Journal of Clinical Psychology , 10.1002/jclp.23198 , 77 , 11 , (2473-2490) , (2021) .
  • Tay S, Alcock K, Scior K. Mental health problems among clinical psychologists: Stigma and its impact on disclosure and help-seeking. J Clin Psychol. 2018 Sep;74(9):1545-1555. doi: 10.1002/jclp.22614. Epub 2018 Mar 24. PMID: 29573359.
  • Casari, Leandro. ¿Es necesaria la salud mental en los psicólogos? It´s necessary the mental health to be a psychologist?. Diálogos. Revista Científica de Psicología, Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Salud. 2010/01/01
  • Victor, Sarah E., Andrew Devendorf, Stephen Lewis, JONATHAN ROTTENBERG, Jennifer J. Muehlenkamp, ​​Dese’Rae L. Stage y Rose Miller. 2021. “Solo humanos: dificultades de salud mental entre profesores y aprendices de psicología clínica, de consejería y escolar”. PsyArXiv. 12 de julio. doi:10.31234/osf.io/xbfr6.
  • Zahir Vally, El estigma de la salud mental continúa impidiendo los esfuerzos de búsqueda de ayuda y autocuidado entre los aprendices en profesiones de salud mental , Perspectivas en la atención psiquiátrica , 10.1111/ppc.12294 , 55 , 2 , (161-162) , (2018) .

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.