Hvordan nye teknologier hjælper med behandlingen af psykoser

I de seneste år er implementeringen af nye teknologier til behandling af psykose som supplement til den sædvanlige behandling blevet gennemført i forskellige formater.
Hvordan nye teknologier hjælper med behandlingen af psykoser
Gorka Jiménez Pajares

Skrevet og kontrolleret af psykolog Gorka Jiménez Pajares.

Sidste ændring: 14 marts, 2023

Vi er i øjeblikket vidne til en ekstraordinær udvikling inden for teknologi. Hvem af os har trods alt ikke en smartphone eller en computer lige ved hånden? Disse teknologier bliver også udnyttet på det psykologiske område. For eksempel i behandlingen af psykoser.

For bedre at forstå indholdet af denne artikel skal vi starte med definitionen af psykose. Psykotiske oplevelser har vakt stor interesse gennem menneskehedens historie. Psykose er et heterogent kompendium af kliniske enheder med forskellige manifestationer og udviklinger.

“En gang imellem bliver en ny teknologi, et gammelt problem og en god idé til en innovation.”

-Dean Kamen-

Psykoser

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er psykoser en gruppe af lidelser, der deler en række kernekarakteristika, der er kendt som psykotiske oplevelser. De omfatter:

 • Vedvarende vrangforestillinger af enhver art. F.eks. jalousi, storhedsvanvid og nihilisme.
 • Forvrængninger i oplevelsen af selvet. F.eks. oplevelser af passivitet, tankeindsættelse eller tanketilbagetrækning.
 • Vedvarende hallucinationer i enhver modalitet (visuel, auditiv, taktil, kinæstetisk).
 • Desorganiserede tanker. Sproget virker usammenhængende. Eller ord skabes med deres egen betydning. Der er også neologismer og andre manifestationer af tanker.
 • Negative symptomer forekommer. Disse er en mindskelse eller reduktion af normal adfærd. F.eks. kan anhedoni eller manglende evne til at opleve nydelse forekomme sammen med en udjævning af følelsesmæssige oplevelser.
 • Bizar adfærd. Dette omfatter excentrisk, formålsløs eller uhensigtsmæssig adfærd.
 • Der kan forekomme ændret psykomotorisk adfærd som rastløshed, katatonisk agitation eller unormale stillinger.
Deprimeret mand læner sig op af væg

Skizofreni

Det er forståeligt, at når psykoser nævnes, er den første sygdom, man kommer til at tænke på, skizofreni. Det skyldes, at denne tilstand er den mest omtalte i medierne, f.eks. i film, kunst og litteratur. Så er der psykose ud over skizofreni? Svaret er et rungende ja.

 • Skizofreniform lidelse. Dette er kortvarig skizofreni. De psykotiske træk varer i mindst en måned, men mindre end seks måneder. Den forekommer fem gange mindre hyppigt end skizofreni.
 • Skizoaffektiv lidelse. Ved denne tilstand er de diagnostiske kriterier for skizofreni opfyldt sammen med en depressiv, manisk eller blandet episode. Forstyrrelsen skal vare mindst fire uger. Den påvirker det kvindelige køn mere og har normalt en bedre prognose end de andre former.
 • Vrangforestilling. Ved denne tilstand oplever den syge vrangforestillinger i mindst tre måneder. De varer dog normalt meget længere og forekommer i fravær af depression eller mani. Hallucinationer er normalt fraværende i denne lidelse. Hvis de forekommer, er de normalt direkte relateret til vrangforestillingen.
 • Akut og forbigående psykotisk lidelse opstår, når psykotiske symptomer opstår inden for en kort periode, nærmere bestemt inden for to uger. Uden alarmsignaler om, hvad der er på vej, oplever patienterne hallucinationer, vrangforestillinger og desorganiseret tænkning. Det er mere almindeligt hos kvinder.

En patient kan have forfølgelsesvanvid og tro, at ufoer ønsker at kidnappe dem for at eksperimentere på dem. En hallucination, der specifikt er forbundet med denne vrangforestilling, kan være at høre mærkelige lyde i hjemmet.

Nu hvor vi kort har gennemgået de forskellige psykoser og deres karakteristika, vil vi forklare, hvordan nye teknologier hjælper i behandlingen af psykoser.

Nye teknologier i behandlingen af psykoser

Hvor mange gange om dagen bruger du din mobiltelefon? Hvor mange beskeder har du sendt inden for det sidste år? Vi kan ikke ignorere, at teknologien i dag spiller en vigtigere rolle i vores liv. Derfor er det næppe overraskende, at den på det psykologiske område hjælper folk, der lider af psykotiske lidelser. For eksempel:

 • Teknologien gør det muligt at nå ud til et større antal patienter, hvilket gør behandlingen mere tilgængelig.
 • Det er med til at forebygge tilbagefald takket være, at kontakten er hurtigere og mere direkte.
 • Den er med til at give oplysninger, der gør det lettere for patienterne at overholde behandlingerne.
 • Alt dette fremmer velvære, mindsker social isolation og hjælper patienterne med at komme sig.

Telepsykologi til behandlingen af psykoser

Telepsykologi er en tilpasning af traditionel terapi i en fysisk konsultation til videokonferencer eller over telefonen. Fordelene er bl.a. besparelser på transportudgifter og manglende stigmatisering (som stadig er forbundet med konsultationer på det psykiske område i dag).

Denne terapeutiske modalitet tilbyder øjeblikkelig hjælp, når det er af afgørende betydning for patienten at modtage den. Forskning understreger, at denne form for terapi, når den udføres korrekt, er en gyldig og pålidelig mulighed.

Interventioner baseret på sms-beskeder

Den hurtige teknologiske udvikling betyder, at digitale interventioner også kan blive forældede. Dette er tilfældet med SMS-baserede interventioner. De bruges dog stadig, fordi de giver patienten adgang til små påmindelser, der hjælper ham eller hende. F.eks. til at tage deres medicin.

ITAREPS (Information Technology Aided Relapse Prevention Programme in Schizophrenia) er et eksempel på denne type intervention. Patienten udfylder et lille spørgeskema, og programmet giver psykiateren besked om at etablere kontakt, hvis den syge er i farezonen.

Mand ser overrasket på telefon

Apps til mobiltelefoner og tablets til behandlingen af psykoser

Der findes en lang række apps til at gribe ind i psykoser. Der er dog ikke meget empirisk dokumentation til støtte for denne terapeutiske modalitet i klinisk praksis. Det skyldes, at teknologien udvikles hurtigere end forskningen i dens effektivitet.

Når det er sagt, ved vi dog, at tilslutningsgraden til apps er ekstremt høj. Patienterne bruger dem faktisk i stor udstrækning, og der er til dato ikke blevet rapporteret om nogen bivirkninger som følge af brugen af dem. Blandt de mest fremragende apps er:

 • ClinTouch. Dette var den første app, der blev udviklet til psykose. Dens hovedfunktion er, at patienterne kan registrere de symptomer, de oplever, på stedet.
 • Focus. En app, der er designet til at tilbyde selvstyrede interventioner med det formål at forbedre medicinindtagelsen, fremme social funktion og overvåge humørproblemer, hallucinationer eller søvnrelaterede problemer.
 • Well-Wave. En app med fokus på at forbedre den fysiske sundhed. Dens hovedformål er at fremme øget fysisk aktivitet hos patienter med en psykotisk lidelse.

“I betragtning af begrænsningerne i behandlingen af mennesker med psykose er brugen af informations- og kommunikationsteknologier som adjuvans til traditionel behandling særlig suggestiv i forbindelse med unge mennesker med psykose.”

-Álvarez-Jimenez-

I de seneste år er implementeringen af nye teknologier til behandling af psykose som supplement til den sædvanlige behandling blevet gennemført i forskellige formater og med forskelligt indhold for at hjælpe psykosepatienterne.

Selv om effektivitetsundersøgelser viser tilfredsstillende resultater, er de på nuværende tidspunkt kun i de indledende faser. Dette understreger vigtigheden af, at der skal gennemføres yderligere forskning.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Pedrero, F. E. (2022). Tratamientos psicologicos para la psicosis.(psicologia). Piramide.
 • Cabas-Hoyos, K. (2020). Eficacia de la Telepsicología en intervenciones del área clínica y de la salud: una revisión sistemática de la literatura. Revista Iberoamericana de Psicología, 13(3), 92-101.
 • Javier, B., & Andy, C. (2022). Aplicabilidad de la telepsicología como opción de atención a pacientes con afectaciones psicológicas (Bachelor’s thesis, Universidad Nacional de Chimborazo).

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.