Kan du få gavn af stresskontrolbehandling?

Stresskontrolbehandling tilbyder folk aktive strategier, som de kan bruge til at forsvare dem selv i stressfulde situationer.
Kan du få gavn af stresskontrolbehandling?
Francisco Pérez

Skrevet og kontrolleret af psykolog Francisco Pérez.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Alle kan benytte sig af stresskontrolbehandling til at udvikle mestrings-strategier. Læs mere om det her!

Donald Meichenbaum udviklede stresskontrolbehandling (engelsk term: stress inoculation) som en kognitiv adfærdsprocedure til at hjælpe med at reducere stress

Stresskontrolbehandling var oprindeligt designet til at behandle angst. Disse dage, anbefaler sundhedsprofessionelle stresskontrolbehandling til en variation af angstrelaterede lidelser.

Stresskontrolbehandling er ikke en isoleret teknik, men en generisk term, der refererer til en særlig form for behandling. Behandlingen består af en træningsplan med konkrete metoder.

Behandlingsplanen kombinerer de følgende elementer: Didaktisk læring, sokratisk diskussion, kognitiv omstrukturering, problemløsning, omtræning, adfærdsmæssige rollespilsøvelser, selvregistrering, selvinstruering og selvforstærkning.

Alle kan bruge stresskontrolbehandling til at udvikle mestringsstrategier til nuværende problemer, såvel som fremtidige udfordringer.

frustreret kvinde på arbejde

Stresskontrolbehandling er ligesom medicinsk vaccinering mod visse sygdomme

Stresskontrolbehanlding tilbyder folk aktive strategier, som de kan bruge til at forsvare dem selv i stressfulde situationer. På nogle måder, er det tilsvarende medicinsk vaccinering mod visse biologiske sygdomme.

Ligesom medicinsk vaccinering, forsøger stresskontrolbehanlding at skabe “psykiske antistoffer”. Disse antistoffer er individets mestringsfærdigheder. 

Denne behandling forsøger at styrke din resistens gennem udsættelse for stimuli, der er stærke nok til at aktivere dine forsvarsmekanismer, men ikke kraftfulde nok til at overvinde dem. På den måde, udvikler man en form for “lærte ressourcer”, takket være denne oplevelse. 

I hvilke situationer kan denne behandling være brugbar?

Ifølge Meichenbaum (2009), er denne behandling brugbar til at mestre de fire former for stressorer, kategoriseret af Eliot og Eisdorfer (1982). De er som følger:

 • Akutte tidsbegrænsede stressorer. Dette er stressfulde begivenheder, der sker én gang og ikke varer i lang tid (for eksempel en køreprøve eller medicinske prøver).
 • Stressfulde begivenhedssekvenser. Dette refererer til stressfulde, konkrete og vigtige livsbegivenheder (for eksempel seksuelt misbrug, at miste sit job, tabet af en elsket osv.).
 • Kronisk-tilbagevendende stressorer: Gentagende udsættelse for stressende situationer. Nogle eksempler på dette, er gentagende medicinske prøver, militær kamp osv.
 • Kroniske kontinuerlige stressorer. Disse inkluderer mestring af langvarige medicinske eller psykiske problemer eller langvarige emotionelle problemer.

Særligt, er stresskontrolbehandling bedst til at:

 • Lære patienter naturen bag stress, samt hvordan man håndterer det. 
 • Træne patienterne i at kontrollere deres tanker, billeder, følelser og adfærd. Det afsluttende mål er at hjælpe dem med at opfatte tingene på en realistisk og veltilpasset måde.
 • Lære patienterne at løse problemer.
 • Modellere og reproducere reel adfærd, emotionel kontrol og mestringsstrategier til selvkontrol.
 • Lære patienter, hvordan man bruger utilpassede svar som signaler, der advarer dem om at sætte deres mestrings-strategier i praksis.
 • Tilbyde rollespils-sessioner til at opbygge patienters selvtillid til at bruge deres mestringsstrategier. 
 • Hjælpe patienterne til at tilegne nok viden til at være i stand til at håndtere uventede og stressfulde situationer.
kvinde, der mediterer på kontor

Mål med stresskontrolbehandling

Målene med denne behandling fokuserer på tre primære områder:

 • At fremme passende selvregulerende aktivitet. Det betyder, at reducere eller undertrykke intensiteten af selvverbaliseringer, billeder eller forstyrrende følelser. Ligeledes, søger behandlingen at øge veltilpasset adfærd.
 • Modifikation af utilpasset adfærd og øgning eller etablering af veltilpasset adfærd. 
 • Revision og modifikation af kognitive strukturer, der fremmer et negativt syn på en selv og verden.

Faser i stresskontrolbehandling

Behandlingen kan opdeles i tre forskellige faser: 1) Konceptualiseringsfase, 2) Tilegnelse af færdigheder og øvelsesfase og 3) Applikation og gennemførelsesfase.

Konceptualiseringsfase

Målet med denne fase er at identificere og definere det problem, personen har. Målet er også at hjælpe patienterne med at forstå problemets natur og dets effekter på deres følelser og adfærd. Patienterne skal også definere deres terapeutiske mål i denne fase.

Denne fase er meget vigtig. Man kan også kalde fasen for den uddannende fase. Det er her, patienterne forstår deres problemer, og hvordan de skal tilgå dem.

Tilegnelse af færdigheder og øvelsesfase

I den anden fase, gennemgår, lærer og øver patienterne mestringsstrategier (med hjælp fra terapeuten). Disse strategier gør det muligt for dem at håndtere de stressfulde situationer, der kom frem i konceptualiseringsfasen.

I løbet af denne fase, lærer patienterne at finde, bruge og opretholde social støtte på en effektive måde. De bruger også rollespil til at praktisere mestringsstrategier. De diskuterer og giver feedback på, hvordan det går med deres nye strategier.

kvinde i terapi med stresskontrolbehandling

Applikation og gennemførelsesfase

Målene varierer i denne fase. Et af dem er at sætte de nye strategier i praksis i det virkelige liv. Patienterne skal teste brugbarheden af deres nye færdigheder og rette problemer, der kommer op under eksponeringsprocessen.

Denne fase er fuldstændig forbundet med den tidligere fase. For at opnå en færdighed, er du nødt til at praktisere den. Først gennem sessioner med en terapeut og dernæst i situationer i det virkelige liv.

Som du kan se, er stresskontrolbehandling et komplekst sæt af teknikker og procedurer, der kan hjælpe folk med at håndtere stress. Behandlingen udgøres af tre faser, og den kan hjælpe folk med at håndtere stressfulde situationer, både i nutiden og fremtiden.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Meichenbaum, D. H., & Deffenbacher, J. L. (1988). Stress Inoculation Training. The Counseling Psychologist. https://doi.org/10.1177/0011000088161005
 • Meichenbaum, D. (2017). Stress inoculation training: A preventative and treatment approach. In The Evolution of Cognitive Behavior Therapy: A Personal and Professional Journey with Don Meichenbaum. https://doi.org/10.4324/9781315748931
 • Meichenbaum, D. (1996). Stress Inoculation Training for Coping with Stressors. The Clinical Psychologist.
 • Meichenbaum, D., & Novaco, R. (1985). Stress inoculation: A preventative approach. Issues in Mental Health Nursing. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3109/01612848509009464

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.