Forskellen på motiv og motivation

Kan du holde styr på motiv og motivation? Det er to forskellige begreber, selvom de nogle gange kan opfattes som det samme.
Forskellen på motiv og motivation

Sidste ændring: 08 november, 2023

Motiv og motivation er ikke det samme. Men begge har dog en afgørende kraft over vores adfærd. Vil du gerne vide mere? Så fortsæt med at læse her!

Hvorfor gør du det, som du gør? Hvad er vores motiver? Hvad motiverer dig til at handle på en bestemt måde? Er motiv og motivation det samme?

Motiv og motivation er to forbundne udtryk, men de har ikke den samme mening. I stedet er de nærmere komplimentære. At forstå forskellene mellem begge koncepter er nøglen til at forstå den menneskelige adfærd generelt. Det kan også være nyttigt at forstå, hvorfor folk beslutter sig for at gøre enten en ting eller noget andet.

Man kan sige, at et motiv i sig selv kan provokere til handling. Motivation derimod er den kraft, som driver individet til at gøre en tænkt handling. At have et motiv og en grund til at gøre det er ikke nok.

Du skal også have en indre styrke og bruge motivationen for at få tingene til at ske. På samme måde kan man sige, at det er nytteløst at være motiveret, hvis du ikke har et motiv eller en grund til at handle.

Motiv og motivation

Med andre ord så er motivation den psykologiske proces, som fører til en generel adfærd. Motiv derimod er den konkrete årsag til en bestemt adfærd. Således er motivation selve processen, og motivet er den konkrete årsag til at handle.

Primære motiver og sekundære motiver

Den danske psykolog K. B. Madsen deler motiver op i to kategorier:

  • Primære motiver (medfødte eller biologiske.)
  • Sekundære motiver (tillærte eller sociale.)

At forstå forskellene mellem primære og sekundære motiver er vigtigt for at forstå motivation. Det er det, fordi alle arter har primære motiver, hvorimod de sekundære kun er noget, vi mennesker har.

Primære motiver er forbundet med overlevelse. Sult, tørst, søvn og sex er nogle af de primære motiver. De er vigtige processer, der skal sikre hver enkelt sin overlevelse og overlevelse som art generelt. Andre primære motiver er flugt fra en fare, søge ly for uvejr og at kæmpe for at forsvare sig selv.

Sekundære motiver er forbundet med folks generelle udfoldelse efter en tillært oplevelse. De udvikler sig gennem interaktion mellem mennesker. Ligesom de primære motiver aktiverer og styrer de adfærden.

De er ikke nødvendige for den menneskelige overlevelse, men de spiller en vigtig rolle i udviklingen af ens følelser og er unikke for os mennesker. Stræben, tilhørsforhold og vilje er eksempler på sekundære motiver.

Begejstret kvinde foran en mur

Indre og ydre motivation

  • Ydre motivation er, når du gør noget som et middel til en slutning. Med andre ord er ydre motivation, når de eksterne stimuli styrer din adfærd. Man kan også sige, at det handler om de ydre faktorer, som fører dig til at lave en bestemt handling, gentage det og til slut at tillægge dig det.
  • Indre motivation er, når du gør noget for en anden. Med andre ord når vores adfærd ikke er styret af en ydre stimulus.

Indre motivation indeholder kreativitet og nysgerrighed. Det kan også henvise til det psykologiske behov for at blive involveret i noget uden at få en ydre belønning for det.

Selve handlingen er belønningen. Indre motivation afgøres af den motiverende faktor, men også af den aktive og bevidste måde, du tester dine egne evner på drevet af personlige mål og formål.

Som konklusion kan vi sige, at motiv er årsagerne til, hvorfor folk engagerer sig i en bestemt adfærd. Motivation derimod refererer til den grundlæggende psykologiske proces, der kan forklare, hvorfor bestemte motiver handler på en motiveret adfærd. Sagt på en anden måde hvorfor og hvordan motiver motiverer os.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Maslow, A. H. (1991). Motivación y personalidad. Ediciones Díaz de Santos.
  • McClelland, D. C. (1989). Estudio de la motivación humana (Vol. 52). Narcea Ediciones.
  • Rivas, J. I. V. (1996). Motivos y Motivación en la Empresa. Ediciones diaz de santos.
  • Vadillo, M. T. P. (2013). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. ESIC Editorial.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.