De fem niveauer i Maslows behovspyramide

Maslow organiserede vores behov i en pyramide, men fik også en del kritik.
De fem niveauer i Maslows behovspyramide
Gema Sánchez Cuevas

Bedømt og godkendt af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Hvad motiverer menneskers adfærd? Ifølge den humanistiske psykolog, Abraham Maslow, er det at imødekomme behov det, som motiverer vores handlinger. Til at forklare motivation introducerede Maslow en behovspyramide i 1943. Maslows behovspyramide viser, at folk er motiverede for at opfylde basale behov, inden de kan gå videre til de mere avancerede.

Mens andre samtidige retninger såsom psykoanalyse eller behaviorisme fokuserer mere på utilpasset adfærd, så var Maslow i højere grad interesseret i at opdage og forstå motivationen bag folks handlinger, og hvorfor nogle mennesker følte sig gladere ved deres valg end andre.

Som humanist mente Maslow, at hver eneste person har et medfødt ønske om selvrealisering: At blive alt, hvad de gerne ville være. Men for at kunne bruge redskaber til at opnå dette mål, skulle de først opfylde de basale behov såsom mad, sikkerhed og kærlighed.

Kvinde nyder udsigten

Maslows behovspyramide

Maslow lavede en pyramide, der beskriver, hvordan folk føler sig motiverede mod visse behov. Vores mest basale behov er behovet for fysisk overlevelse, som er det første, der motiverer vores adfærd. Når først det niveau er nået, vil den næste blive prioriteret frem for den næste osv.

I de næste afsnit vil vi tale om de fem forskellige niveauer i Maslovs behovspyramide. Det første niveau ligger i denne pyramides base, og resten kommer så op ovenover det.

De fem niveauer i Maslows behovspyramide

  • Fysiske behov: Biologiske krav for at kunne overleve: Luft, mad, vand, ly, klæder, varme, sex og søvn. Den menneskelige krop kan ikke fungere korrekt, med mindre man imødekommer disse behov. Maslow mente, at de fysiske behov var de vigtigste.
  • Behov for tryghed: Beskyttelse mod farer, sikkerhed, orden, love, stabilitet, frihed og et liv uden frygt.
  • Kærlighed og samhørighed: Venskab, intimitet, tillid, accept, give og modtage hengivenhed og det at være del af en gruppe.

Når først alle de fysiske behov og behov for sikkerhed er opfyldt, kan vi komme videre til det tredje niveau. Dette niveau hænger sammen med vores sociale aspekter og involverer følelsen af at tilhøre noget. Behovet for at etablere venskaber med andre mennesker motiverer i høj grad vores adfærd.

  • Værdsætning: Maslow delte dette behov op i to kategorier: Selvværd (værdighed, erfaringer, uafhængighed og kontrol) og ønsket om at opnå et ry eller respekt fra andre (status, prestige.)

Maslow understregede, at behovet for respekt eller at få sig et ry var vigtigere for unge mennesker, og at det kom forud for ægte selvværd og værdighed.

  • Selvaktualisering: At udnytte individuel potentiale og forfølge personlig vækst og særlige oplevelser.

Maslow sagde engang: “Hvad en mand kan blive, skal han blive”. Med dette henviste han til de behov, vi som individer har for at udvikle vores potentiale for at opnå vores mål.

Selvrealiserende mennesker er bevidste om sig selv. De bekymrer sig om personlig vækst, bukker ikke under for andre folks meninger og vil bare gerne udnytte deres potentiale.

Behovsunderskud vs. behovet for vækst

Maslows behovspyramide er delt op i mangel på behov og behovet for vækst. De første fire trin kaldes behovsunderskud, mens toppen er beskrevet som behovet for vækst. Behovsunderskud opstår takket være en mangel.

Nogle siger, at det motiverer folk, hvis de ikke bliver mødt. Desuden vil motivationen for at imødekomme disse behov øges, jo mere tid det tager, før de bliver mødt.

Oprindeligt sagde Maslow, at folk skulle opfylde det nederste niveau i behovspyramiden, inden de kunne gå videre til de andre niveauer. Men han uddybede senere, at opfyldelse af et behov ikke var en absolut betingelse.

Maslows behovspyramide tegnet på et bord

Hvis et behovsunderskud er mere eller mindre dækket, forsvinder det. Så orienterer vi os mod de næste sæt behov, som vi skal have opfyldt. De bliver så til vores vigtigste behov. I den forstand er vi altid nødt til at opfylde vores behov.

Derimod kommer behovet for vækst ikke fra en mangelsituation, men fra et ønske om at udvikle sig som menneske. Når vi først er blevet tilstrækkeligt tilfredsstillet i forhold til disse behov for vækst, er vi i stand til at komme til det øverste niveau, som man kalder selvrealisering.

Selvrealisering

Hver person har evne og ønske om at nå frem til niveauet med selvrealisering. Desværre er det ofte svært for os at nå dertil, fordi det at få dækket de nederste behov optager de fleste af vores resurser. Derimod kan forskellige oplevelser få en person til at springe i niveauerne i pyramiden.

Derfor fungerer pyramiden ikke som en ensrettet vej. Personen kan måske finde på at gå frem og tilbage mellem de forskellige typer af behov. Faktisk så understregede Maslow, at rækkefølgen i den måde, vi møder disse behov på, ikke altid følger en standard.

For eksempel kan der være nogle mennesker, der tænker mere på deres selvværd end deres behov for kærlighed. For andre kan deres behov for kreative udfoldelser erstatte selv de mest basale behov.

Begrænsninger i Maslows behovspyramide

Den mest signifikante begrænsning i denne teori er den metodologi. Maslow læste 18 menneskers biografier og notater, som han anså for at være selvrealiserede. Fra disse kilder dannede han en liste over kvaliteter, som denne specifikke gruppe af mennesker havde til fælles.

Fra et videnskabeligt synspunkt er der forskellige mangler i denne metode. Nogle argumenterer med, at Maslow var for subjektiv i analysen af disse biografier, fordi det hele praktisk talt er baseret på hans bedømmelse.

Personlige meninger er altid udsat for fordomme, hvilket gør data mindre valide. Derfor skal man ikke opfatte Maslows definition på selvrealisering som noget, der er en videnskabelig sandhed.

Ydermere var Maslows biografiske analyse af eksempler på selvrealiserede personer begrænset til veluddannede hvide mænd såsom Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Albert Einstein og Aldous Huxley osv. Selvom Maslow studerede selvrealiserende kvinder såsom Eleanor Roosevelt og Moder Theresa, så udgjorde de kun en meget lille procentdel af hans eksempler.

Alt dette er med til at gøre det mere vanskeligt at lave en generalisering af denne teori. Desuden er det særdeles vanskeligt at bevise Maslows definition på selvrealisering empirisk.

Maslows behovspyramide blev også kritiseret, fordi den antager, at et individ skal tilfredsstille deres nederste behov, før de kan nå frem til deres fulde potentiale og selvudvikle sig, hvilket ikke altid er tilfældet.

Mere kritik

Maslow

Der har været flere undersøgelser i de fattige områder i verden, der har vist, at folk faktisk er i stand til at tilfredsstille niveauer højere oppe i pyramiden (såsom samhørighed og kærlighed) uden at deres basale behov var dækket.

Men Maslow var fuldstændig uenig i dette. Han holdt fast i, at dem, der har svært ved at imødekomme deres mest basale fysiske behov (som mad, ly osv.) ikke er i stand til at imødekomme deres højereliggende behov.

Men mange kreative folk såsom Rembrandt og Van Gogh levede i fattigdom gennem hele livet, og måske har de bare tilegnet en god del af deres resurser til at dække deres højere behov.

Psykologer definerer nu motivation som en mere kompleks ting: Forskellige behov kan motivere en person på samme tid. Således kan er person finde deres største motivation på flere niveauer på en gang.

På trods af al denne kritik, er Maslows behovspyramide et godt udgangspunkt for mange, der ønsker at forstå, hvorfor vi opfører os, som vi gør, eller hvorfor de samme stimuli kan skabe forskellige reaktioner i forskellige folk.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.