Syv faktorer, der kan gøre terapi mere effektivt

Terapeuter og klienter kan ikke fungere uden et vist bånd imellem dem.
Syv faktorer, der kan gøre terapi mere effektivt

Sidste ændring: 03 april, 2021

Er der nogle typer terapi, der er bedre og mere effektive end andre? Hvilken skal du så vælge? Autonomous University of Barcelona (AUB) har udført nogle forsøg for at komme til bunds i disse spørgsmål. Læs videre og find ud af, hvad der gør terapi mere effektivt!

Efterhånden er der så mange typer terapi at vælge imellem, hvis du har brug for psykologisk hjælp. Hver terapiform har forskellige grader af effektivitet, og ingen ved, hvilken der er den mest effektive. For at finde ud af dette gik en gruppe forskere ved Autonomous University of Barcelona sammen om at lave et forsøg.

Efter nøje at have undersøgt de forskellige modeller og opsøgt eksperter i emnet kunne forskerne definere syv forskellige faktorer, der kan afgøre, hvad der gør terapi mere effektivt.

Det endelige mål for alle psykologer er, at deres klienter skal få det bedre. Uanset teorier og koncepter, så er båndet mellem klient og terapeut helt afgørende. En person lider, mens den anden guider vedkommende gennem lidelserne. Ifølge Autonomous University of Barcelona er disse syv faktorer det, som kan gøre dette muligt:

“Kend alle teorierne, mestr alle teknikkerne, men når du rører ved menneskets sjæl, skal du også bare være en menneskelig sjæl.”

Carl Jung

1. At lytte og være til stede

Alle psykologer lytter i den forstand, at de lader deres patient tale. Men psykologerne er ikke altid helt åbne overfor klientens bekymringer. Nogle gange er der en indre dialog eller larm, der stiller sig i vejen i den proces.

Psykologer er nødt til at kultivere den indre ro for at kunne være ægte lyttere og være til stede fuldt og helt. Det giver klienten en fornemmelse af sikkerhed, fordi de ved, at de er hos en, som er i stand til at gøre en forskel i deres liv på en ikke-invasiv måde.

Terapeut i samtale med klient symboliserer, hvad der kan gøre terapi mere effektivt

2. Kreativitet kan gøre terapi mere effektivt

Moderne terapeuter ved, at psykologi bygger på et videnskabeligt grundlag. De ved også, at terapi er en kunstart, og at al kunst kræver kreativitet. Dette betyder, at du skal kende til at improvisere og ikke altid følge en defineret struktur.

Kreativitet er vigtigt for en effektiv terapi, fordi det giver mulighed for terapeuten at tilpasse sig hver enkelt klients behov. Det er således ikke et sterilt bånd mellem klient og terapeut, selvom nogle forsøger at få det til at se sådan ud.

3. Intention

Autonomous University of Barcelona spurgte terapeuter fra forskellige områder om, hvad de havde til fælles. De nåede frem til den konklusion, at fællesnævneren var intention.

Alle terapeuter ønsker, at deres klienter får det bedre. Men andre undersøgelser afslørede, at over tid så vil motivationen aftage, og at klienterne er klar over det.

4. Placebo

I 1986 opdagede forskerne, at mindst 15% af terapeuternes effektivitet stammer fra placeboeffekten. Når nogle stoler på deres terapeuter og tror på, at de kan hjælpe dem, vil man helt sikkert kunne se forbedringer. Det er derfor, det er så vigtigt at etablere et positivt forhold mellem klient og terapeut.

5. Poesi spiller en rolle, når man vil gøre terapi mere effektivt

Når psykologer taler med deres klienter, forsøger de at gøre deres idéer enkle og klare. Det er passende, fordi det hjælper begge parter i terapier med at organisere deres idéer og regne ud, hvad der foregår. Men klienten kan også se denne forenkling som en form for doven reduktionisme.

På den anden side så viste dette forsøg fra Barcelona, at psykologer, som er vant til at benytte sig af et mere følsomt sprog og anvender mange metaforer, også ser positive effekter hos deres klienter. Det er derfor, poesi er en anden faktor, der kan gøre terapi mere effektivt.

To træer formet som ansigter

6. Medfølelse

Studiet fra AUB reflekterede over båndet mellem klient og terapeut. Selvom visse former for terapi indebærer neutralitet fra terapeutens side, så er dette i sidste ende fuldstændig umuligt.

Klienten og psykologen har følelser, og det er naturligt for mennesket at knytte bånd med andre. Med det i baghovedet argumenterer mange terapeutiske strategier med, at terapeuten har lov til at vise medfølelse overfor både dem selv og klienten. De skader ikke selve processen. Det styrker nærmest deres bånd mellem hinanden og gør terapien mere effektiv.

7. Mystik gør terapi mere effektivt

Så meget af det, mennesket består af, kan være mystisk for videnskaben. For på trods af mange psykologers indsats så kan vi stadig ikke forstå det hele. Det er en mulig forklaring på, hvorfor nogle terapiformer så ofte kan mislykkes.

Klienten og psykologen er nødt til at forstå dette, hvis de gerne vil gøre terapi mere effektivt. Der er spørgsmål, der ikke findes svar til, og det er helt i orden.

Skyer som puslespil

Som det sidste argumenterer forsøget fra Barcelona også med, at en god terapeut skal være både professionel og besidde varme, fordi det menneskelige aspekt er afgørende for en effektiv terapi.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.