Faktorer, der begrænser seksuel lyst

Fysisk og følelsesmæssig udmattelse, personlige problemer, stress, usikkerhed og skænderier er blot nogle af de faktorer, der kan påvirke den seksuelle lyst. Lad os se nærmere på dem.
Faktorer, der begrænser seksuel lyst
Rafa Aragón

Skrevet og kontrolleret af psykolog Rafa Aragón.

Sidste ændring: 11 december, 2022

Din seksuelle lyst eller libido kan påvirkes af mange faktorer. Nogle af dem kender du sandsynligvis ikke engang, eller i hvert fald tillægger du dem ikke tilstrækkelig betydning. Årsagen til en nedsat libido kan være organisk, psykologisk, følelsesmæssig eller social. Desuden er der næppe tvivl om, at et fald eller mangel på seksuel lyst er et problem.

Det kan endda være et tegn på seksuel dysfunktion, hvilket vil generere stor angst.

Lad os starte med at definere seksuel lyst. Selv om det er et vanskeligt begreb at fastlægge, henviser det i sexologi til seksuel appetit. Det er energien eller tendensen i viljen til at opnå og opleve nydelse. Dette er et produkt af et komplekst samspil mellem kognitive og fysiologiske processer og neurofysiologiske og biokemiske mekanismer.

Libido er stærkt forbundet med oplevelsen af nydelse. Derfor vil en oplevelse, der skaber ubehag eller modvilje, hæmme seksuel lyst.

Den oplevede glæde i en situation skaber et følelsesmæssigt aftryk, der giver anledning til lyst. Det er kun ved at huske den, at det er muligt at aktivere den. Det er det, der sker med seksuelle fantasier og erotiske genstande, der fungerer som udløsere for seksuel lyst.

Har du en stor nok seksuel lyst?

Mange mennesker har en tendens til at sammenligne deres seksuelle lyst med andre menneskers eller deres partners. Dette er en fejl. Det er nemlig individuelt, og alle oplever det på forskellig vis. Dette skyldes forskellige interagerende årsager og faktorer.

Seksuel lyst bliver et problem, når personen føler sig utilpas ved den, uanset om den er større eller mindre end partnerens ønske.

Man skal tage hensyn til, at seksuel lyst er et sekundært behov (behov i forbindelse med livskvalitet). Med andre ord er det ikke af vital betydning for overlevelsen. Hvis der derfor ikke er primære behov, der ikke bliver opfyldt, som f.eks. hvile, vil det blive nedprioriteret og følgelig falde.

Seksuel lyst ernærer sig af overskydende energi. Hvis denne energi er fraværende eller udelukkende er fokuseret på andre typer aktiviteter, vil libido derfor falde (hypoaktiv seksuel lyst). Faktisk er vores nuværende livstempo en naturlig fjende af libido på grund af årsager som stress og akkumuleret træthed.

Kvinde er faldet i søvn ovenpå bøger

Træthed er libidoens fjende

Træthed, både fysisk og psykisk, er en relevant faktor i livet i dag. Den påvirker dine beslutninger, adfærd, motivation, fornemmelser og evne til at opleve nydelse.

Ifølge en undersøgelse af mere end 5.000 mænd, offentliggjort i The Journal of Sexual Medicine, udgør træthed og stress en af de vigtigste årsager til lav libido.

At give faktoren træthed i seksuelle forhold den betydning, den fortjener, hjælper os til at være mere forstående. Det betyder, at vi ikke antager de forkerte idéer, der fører til misforståelser.

Problemer i et parforhold

Vi kan ikke ignorere, at seksuelle forhold er et grundlæggende aspekt af et parforhold. Hvis der er utilfredshed på det seksuelle område, kan det nemlig medføre forringelse af selve forholdet.

Problemer, der findes i et parforhold, såsom vrede, konflikter, manglende kommunikation, usikkerhed osv. er direkte årsager til nedsat libido. Det betyder, at seksuelle møder bliver utilfredsstillende.

Nogle par føler imidlertid efter at have oplevet vrede eller intense skænderier en enorm impuls til at have seksuelle møder. Dette sker, fordi de har erotiseret konflikten og har skabt en forbindelse mellem nydelse og diskussion. Ikke desto mindre forårsager vrede og ubehag hos partneren generelt hæmning af seksuel lyst (hypoaktiv seksuel lyst).

Tegning af nøgent par, der krammer, repræsenterer seksuel lyst

Andre relaterede faktorer i forbindelse med seksuel lyst

Blandt de biologiske faktorer, der er relateret til et fald i libido, er lægemidler. For eksempel antidepressiva, p-piller og alle dem, der nedsætter dopamin. Også den slags medicin, der øger serotonin.

Blandt de tilknyttede psykologiske faktorer har frygten for lysten stor indflydelse. Efter at have været igennem en dårlig oplevelse kan det f.eks. være muligt at forbinde begær med fare. Derfor er forsvaret at hæmme det. Nedsættelse af libido har også indflydelse på depression, angst og problemer med selvværd.

Følelser som frygt, vrede, skam osv. har også en hæmmende virkning på libido. Blandt de sociale faktorer er det værd at fremhæve affektive referencemodeller, undertrykkende opdragelse, mangel på seksuel information og de første seksuelle møder og de forventninger, der dannes.

Alle de faktorer, som er nævnt her, indgår i dybere og mere komplekse problemer. Faktisk kan de, der oplever manglende lyst med ubehag, angst og en forringelse af deres livskvalitet, lide af seksuel dysfunktion.

Afslutningsvis bør de, der oplever seksuel lyst med ubehag, gå til en sexolog. Afhængigt af de mest dominerende faktorer kan sexologen enten selv tage fat på problemerne eller henvise personen til en læge eller en specialpsykolog.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.