Den ultimative psykologitest til par

Denne psykologitest til par er et interessant projektivt værktøj, som kan fortælle dig nogle ting om båndet, du har til en anden person. Det giver information om kvaliteten af et forhold mellem to personer.
Den ultimative psykologitest til par
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Denne psykologitest til par er en projektiv undersøgelse. Dets mål er at opdage identiteten og typen af båndet mellem to personer. Gennem denne test kan du finde ud af ængstelse, underliggende lyster og fantasier og endda mulige latente konflikter i et forhold, uanset dets natur (romantisk, venligt, familiært osv.).

Dette er en af de mest interessante projektive og komplekse værktøjer, når det kommer til at evaluere din forbindelse til en anden person. Det er ikke den sædvanlige tegning af et træ eller tegning af familien. Det er faktisk en øvelse, hvor den evaluerede person skal udføre to opgaver: De skal lave en tegning og så skabe en historie.

Den information, man kan få ud af denne test, kan være meget afslørende, så længe du er ærlig gennem hele processen. Nogle gange kan klientens alder eller endda tilstedeværelsen af mentale lidelser gøre det svært at udføre den. 

Anvendelsen af den er dog mere gængs i et forhold, og det er derfor, informationen, den giver, er temmelig interessant generelt.

Tegning af silhuet af kvinde og mand er en del af psykologitest til par

Den ultimative psykologitest til par: Mål, anvendelse og fortolkning

Douglas Bernstein skabte denne psykologitest til par i 1964. For at udvikle det brugte han Machovers tegning af en menneskelig figur. Dette værktøjs mål var at evaluere koncepter såsom selvværd, selvopfattelse, personlighedsfaktorer, frygt, lyster, traumer osv.

Men der er en konkret årsag til Bersteins udgivelse af denne test. Han ønskede at have et projektivt instrument, som ville hjælpe med at udvikle den relationelle faktor. På den måde ville han være i stand til at analysere, hvordan et individ ser og udlever deres forhold med deres bedre halvdel.

Testen studerer derfor både bevidste og ubevidste aspekterfor udover at lave en tegning kræver denne test også, at klienten skaber en historie om de to figurer, som de har tegnet på papiret.

Og denne øvelse skitserer noget, som definerer en god del af vores liv: Historier. Hver person danner sin egen realitet baseret på en historie, som giver mening for dem, for det bedre eller værre. Nogle gange kan den være reel, og andre gange kan den være støttet af bias, falske og endda opfundnde idéer som et resultat af en form for forsvarsmekanisme.

Hvad evaluerer denne psykologitest til par helt præcis?

Den evaluerer dyadiske forhold. Når man udfører testen, er målet, at personen repræsenterer sig selv og deres forhold med en person, som er vigtig for dem.

 • Målet er at komme til at kende sine egne personlighedstræk samt den anden persons og især kvaliteten af forholdet.
 • Som vi nævnte ovenfor, ville du med denne test være i stand til at værdsætte de bevidste og ubevidste aspekter. Reelle problemer kan opstå, såsom i kommunikation eller at vise kærlighed. Men du kunne også opdage underliggende lyster (behov for anerkendelse eller opmærksomhed…).
 • Børn, der er syv år eller ældre, kan tage den. Dets primære mål er dog at lære kvaliteten af et pars forhold at kende.

Testens struktur

Lad os gennemgå det i trin her:

 • Klienten får et stykke papir og en blyant.
 • De skal tegne to personer (uden at specificere, hvem de er).
 • Derefter skal klienten give de to figurer et navn og en alder.
 • Så er det på tide at skrive en kort historie om disse to personer, hvor de udtrykker, hvad de tænker og hvad de føler.
 • Til sidst skal klienten give historien en titel.

Analyse af testen

Fortolkningen af denne projektive test følger tre aspekter:

Beskrivelse

 • Køn, alder og linket med den evaluerede person.
 • Realistisk eller fantastifuld tegning.
 • Hvad laver personerne? Taler de, holder i hånd, osv? Er der en afstand imellem de to?

Underliggende aspekter

 • Hvilken figur repræsenterer den evaluerede person? Spiller de en type rolle (passiv, faderlig, moderlig, underdanig eller undvigende)?
 • Hvad projekterer de på den anden person? Et behov for anerkendelse, frygt, afstand eller lyst?
 • Er der en afvisning imellem de to figurer? Er der en form for kontakt eller kommunikation?

Grafiske aspekter

 • Psykologen skal tage størrelsen på tegningen, figurernes placering og typen af strøg (rystet eller selvsikker og rolig) med i overvejelserne.
 • Har figurerne et menneskeligt udseende eller er de som tegneserier? Er der en symbolsk eller iøjenfaldende detalje (deform eller ondt udseende)?
Tegning af to personer på bænk er en del af psykologitest til par

Historiefortællende aspekter

 • Det er vigtigt at identificere typen af historie. Hvad portrætterer det? Er klienten glad, krævende eller frygtsom?
 • Differentiér aspekter, som er en reference til realiteten, fra dem, som repræsenterer lyster eller aspirationer.
 • Rød tråd igennem hele historien.
 • Konteksten, som historien finder sted i.
 • Vurdering af titlen: Repræsenterer den en historie? Hvad er beskeden bag den? Hvorfor valgte klienten lige præcis den titel?

Som konklusion, hvis du undrer dig over effektiviteten af denne test, så er det værd at bemærke, at det er en projektiv test. Dette er opbakkende værktøjer. De er ikke nyttige til diagnoser i sig selv.

De er simpelthen et supplement til andre tests og samtaler, som indsamler så meget information som muligt. Det er dog stadig en meget spændende kilde, som specialister kan bruge til at støtte deres undersøgelse af en klient.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.