Jacques Lacan og strukturen af det ubevidste

Ifølge Lacan, kan du kun udtrykke de idéer og følelser, du har, gennem sproget.
Jacques Lacan og strukturen af det ubevidste
Gema Sánchez Cuevas

Bedømt og godkendt af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Skrevet af Camila Thomas

Sidste ændring: 27 december, 2022

Jacques Lacan var en trofast forsvarer af den freudianske strukturalisme. I løbet af sin karriere, fokuserede han på udviklingen af teorien omkring det ubevidste. Læs videre og lær mere!

Jacques Marie Emile Lacan var en vigtig figur i det parisiske, intellektuelle samfund i en stor del af det 20. århundrede. Hans navn er ofte relateret til psykoanalyse.

Han skrev og underviste omkring vigtigheden af Freuds opdagelse af det ubevidste. Han udforskede konceptet fra konteksten af teorien og praksis af analysen, i sig selv og i flæng, til dets forbindelse til en bred række af discipliner.

For dem, der er interesseret i de filosofiske dimensioner af den freudianske tankegang, er Lacans arbejde uvurderligt. I det sidste århundrede, blev Lacans idéer midtpunktet i forskellige, psykoanalytiske diskussioner i filosofiske kredse.

Jacques Lacan, der tænker

De tidlige år hos Jacques Lacan

Jacques Lacan blev født den 13. april 1901. Han var den første søn af en velstående og bourgeois familie. Hans forældre, Alfred Lacan og Emilie Baudry, tilhørte en helt og aldeles katolsk familie.

I 1908, blev Lacan indskrevet på det prestigefyldte College Stanislas, en Marista-skole, der tjente parisiske bourgeoisier. Der, modtog han en solid grundskole og mellemskole-uddannelse, med et stærkt religiøst og traditionelt fokus. Han blev færdig i skolen i 1919 og begyndte at udvikle sine egne, filosofiske overbevisninger.

Lacans professionelle bedrifter

Selvom Lacans første publikationer kom ud i afslutningen af 1920, fik hans redaktionelle aktivitet ikke rigtig fat, før det næste årti. 1930’erne så de første Lacaniske milepæle.

  • I 1032, publicerede Lacan sin lægelige afhandling i psykiatri, med titlen “On Paranoic Psychosis as it Relates to the Personality”.
  • Han blev en vigtig figur i det kunstneriske samfund gennem sit samarbejde med surrealister og dadaister.
  • Lacan gav sin første præsentation af den, nu berømte, teori om “spejl-stadiet” hos det internationale psykoanalytiske forbund (IPA) i Marienbad i 1936.
  • I 1938, blev et af Lacans essays, med titlen “Family Complexes in the Formation of the Individual”, publiceret i den franske encyklopædi.

1930’erne var afgørende år for Lacans udvikling. Hans ungdom var mærket af et sammenstød mellem interesser og indflydelser, relateret til psykoanalyse, psykiatri, filosofi, kunst og litteratur, blandt andre ting.

Denne periode markerede også begyndelsen på et stærkt, tværfagligt element i Lacans arbejde. Han studerede ikke blot den freudianske analyse, men han undersøgte også den hegelianske dialektik og den kojevianske pædagogik. Lacan gjorde sine egne bidrag til disse tre perspektiver. Han tilføjede de forskellige oplevelser af “sindssyge” fra adskillige perspektiver.

Efterkrigstiden

1940’erne var afgørende for Lacans rejse. I løbet af dette årti, blev han en stor analytisk tænker. I denne periode, producerede han mange skriftlige materialer, inklusiv syv årlige seminarier og mange af hans mest velkendte essays.

Efter krigen, lærte Lacan om Ferdinand de Saussures strukturalisme og dets følgere, såsom Claude Levi-Strauss og Roman Jakobson.

Videnskabsmænd er enige om, at Levi-Strauss’ bog, The Structural Elements of Parentage, hjalp med at starte den strukturalistiske bevægelse i Frankrig. Denne bevægelse flød i løbet af 1950’erne og 60’erne, og den udfordrede eksistentialismens teoretiske suverænitet.

Denne ændring i den franske socialteori førte til en fundamental nyorientering i Lacans verdenssyn. På trods af at have ændret sit fokus, forblev Lacan dog trofast over for den freudianske, strukturalistiske psykoanalyse.

“Det ubevidste er struktureret, ligesom et sprog.”

-Jacques Lacan-

Lacan fremstillede sig selv som den eneste forsvarer af den ortodokse freudianisme. Han troede fast på, at det var afgørende at finde betydningen af sproget for analyse, for at få Freud’s revolutionerende fokus på psykisk subjektivitet.

Lacan udpenslede alle disse idéer og etablerede “Lacanisme” i sit omfattende manifest med titlen: “The Function and Field of Speech and Language in Psychoanalysis”.

Død og arv

I 1980, tæt på slutningen af hans liv, besluttede Lacan sig for, at det var passende at lukke sin skole, Ecole Freudienne. Det var en kontroversiel beslutning, der førte til interne konflikter blandt hans følgere.

Lacan havde dog ikke rigtig mulighed for at deltage i disse diskussioner, da han døde i 1981. Hans svigersøn og udgiver af Le Seminiaire, Jacques-Alain Miller, genåbnede skolen.

Teorien om de tre registre udgør rammen for diverse koncepter i løbet af Lacans intellektuelle livsbane. De tre registre svarer til det imaginære, det symbolske og det virkelige.

Disse koncepter var dog ikke statiske i løbet af hans liv. Karakteriseringen af hvert register og forholdet mellem dem undergik mange revisioner og ændringer i løbet af hans lange karriere.

figur af hoved, der bliver opløst

Sproget og kulturelle koder ifølge Jacques Lacan

Jacques Lacan gav os idéen, at “det ubevidste er diskursen af det andet”, forstået ved at “den andet” er alt det, der er helt fjernt fra og ud over selvet. Den andet er det miljø, man er født ind i, de ting, man er nødt til at “overføres” til for at overleve og trives.

I dit liv, vil du gradvist opnå bevidsthed og forståelse for en række af signifianter. Signifianter er tegn eller koder, der repræsenterer koncepter og idéer.

Disse signifianter kan kun nå os fra den eksterne verden. De må derfor have været en del af sproget eller “diskursen”, i Lacans termer, det “andet”.

Ifølge Lacan, kan du kun udtrykke de idéer og følelser, du har, gennem sproget. Det eneste sprog, du kan bruge til at udtrykke dig selv, er dermed sproget af det andet.

Dit ubevidste genererer følelser og konstruerer billeder baseret på sproget af det andet. Lacan siger derfor, at “det ubevidste er diskursen af det “andet””.

Afslutningsvis, har Lacaniske teorier haft en signifikant indflydelse på den psykoanalytiske praksis. De har også gjort en mere objektiv og åben fortolkning af det ubevidste muligt.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Lacan, J. (1987). Seminario 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires, Paidós, 9, 174.
  • Fages, J. B. (1973). Para comprender a Lacan. Biblioteca de psicología.
  • Braunstein, N. A. (1980). Psiquiatría, teoría del sujeto, psicoanálisis: hacia Lacan. Siglo XXI.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.