De 9 mest berømte psykologer i historien

De 9 mest berømte psykologer i historien

Sidste ændring: 09 august, 2022

De er grundlæggerne af historiens store psykologiske skoler. Tænkere som har bidraget fundamentalt til videnskaben, og som har spillet en stor rolle i menneskelig tanke og viden. Vi taler om de 9 mest berømte psykologer i psykologiens historie.

De er forskere, som har markeret en “før og efter” indenfor psykologien. Vi studerer stadig deres tanker og idéer, og de er stadig genstand for forskning i det kliniske felt. Her er nogle få glimt af deres karrierer og deres vigtigste bidrag til videnskaben.

De mest berømte psykologer

Wilhelm Wundt (1832-1920)

Først på vores liste er en fysiolog, psykolog og filosof, som udviklede det første laboratorie for eksperimentiel psykologi i Leipzig (Tyskland) i 1879. Han er en af de mest berømte psykologer, fordi hans laboratorie markerede begyndelsen på en ny periode indenfor psykologien: Det videnskabelige stadie.

Wundt var arkitekten bag strukturalismen. Han var optaget af at fjerne filosofien fra psykologi, fordi han mente, at psykologien skulle fokusere på at studere målbare ting og sindets struktur. Han var interesseret i at evaluere mentale processer, samt at undersøge fornemmelser, idéer, opmærksomhed og følelser.

En af de mest berømte psykologer, Wilhelm Wundt

William James (1842-1910)

I kontrast til Wundts psykologiske retning, opstod William James’ funktionalisme i USA. Denne filosof fremhævede vigtigheden af at kende de funktioner i sindet, som gør det muligt at tilpasse sig til miljøet.

William James fordybede sig i begrebet intelligens, hvilket førte til begyndelsen på psykometri som en videnskab. Psykometri studerer brugen af tests og undersøgelser som et værktøj til at måle det menneskelige sind.

Ivan Pavlov (1849-1936)

Pavlov var en eksperimentiel fysiolog, som var stærkt præget af den russiske refleksologi (en klar forgænger af behaviorisme). Han er uden tvivl, betraget som en af de mest berømte psykologer i verden. Han forsvarede en objektiv og logisk eksperimentiel metodologi. Han tog ligesom Wundt også afstand fra den tids tankegange, som ikke kunne måles.

Mange betragter ham som den klassiske betingnings far, på grund af hans forskning bag dyrs fordøjelsessystem, især hundens. Hans opdagelser førte ham til formuleringen af loven af tidsmæssig sammenhæng eller den betingede refleks.

Sigmund Freud (1856-1939)

Denne jødisk-østrigske læge og neurolog betragtes som en af de største intellektuelle personer i det 20. århundrede. Udover at være psykoanalysens grundlægger, forbliver hans teori om det ubevidste en af de vigtigste milepæle i psykologien.

Freud var den første forsker til at tale om følelsesmæssige traumer, seksuelle udviklingsstadier, mentale konflikter, den mørke triade og betydningen af drømme. Han skabte en præcedens igennem sin revolutionære tilgang til at studere sindet og personligheder.

Jean Piaget (1896-1980)

I 1930’erne, hvor behaviorismen fuldstændigt kontrollerede psykologien, var der to skoler, der fokuserede på udviklings eller evolutionær psykologi. En af dem var Genève-skolen, som var repræsenteret af Jean Piaget.

Piagets hovedformål var at analysere vidensudvikling og lave en generel teori omkring dette. Han skabte derefter genetisk epistemologi, videnskaben bag vidensudvikling. Piaget blev også en af de mest berømte psykologer grundet hans bidrag til studier om barndommen.

Jean Piaget, en af verdens mest berømte psykologer

Carl Rogers (1902-1987)

Sammen med Maslow var Carl Rogers en af de ledende repræsentanter for humanistisk psykologi. I modsætning til psykoanalyse havde Rogers et positivt syn på mennesker. Faktisk forsvarede han idéen om, at mennesker er gode af natur. Derfor bør de ikke kontrolleres af forsvarsmekanismer, men i stedet være frie og i stand til at være sig selv.

Han udformede personcentreret eller ikke-direktiv terapi. Den var baseret på den latente og åbenbare evne, som eksisterer i alle mennesker og tillader dem at løse deres egne problemer. Men folk har brug for en specifik sammenhæng for at opnå fuld tilfredsstillelse samt fuld og tilstrækkelig funktionalitet.

“…jo mere jeg kan holde et forhold frit fra bedømmelse og evaluering, jo mere vil dette tillade den anden person at nå et punkt, hvor de indser, at evalueringsstedet og centrum for ansvar findes inde i dem selv”

-Carl Rogers-

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)

Skinner var behaviorismens primære repræsentant, stærkt præget af Pavlov. Han fastslog eksistensen af to typer af indlæring, men fokuserede på typen kaldet operant. Til dette skabte han en eksperimentel model, et pionerarbejde indenfor psykologien, som han kaldte det operante betingningskammer.

I kontrast til psykoanalysen fokuserede han på mekanismen involveret i forstærkende adfærd; han tilsidesatte det ubevidste. Han mente, at konsekvenserne af vores handlinger kan øge eller reducere en bestemt adfærd.

Abraham Maslow (1908-1970)

Maslow modtog omfattende træning, som gav ham et globalt syn på mennesket. Han studerede Thorndikes behaviorisme og gestaltprincipper, han undersøgte antropologi og var også interesseret i koncepter fra store psykologer som Fromm, Horney og Adlers psykoanalyse.

Denne brede vifte tillod ham at blive en af grundlæggerne og nøglefigurerne i humanistisk psykologi. Derudover er han kendt for sin behovspyramide baseret på idéen om, at folk opdager dem selv ved at tilfredstille en række behov, som er rangeret efter deres vigtighed.

Abraham Maslow var en af grundlæggerne bag humanistisk psykologi

Albert Bandura (1925-2021)

Denne canadiske psykolog kunne prale med at have sammensat vigtigheden af kognition i forhold til adfærd, samt hans sociale indlæringsteori. Bandura stod også bag begrebet reciprok determinisme, hvor mennesker, situationer og adfærd gensidigt er indbyrdes afhængige. Det var et fundamentalt fremskridt for kognitive studier.

Derudover var hans bidrag til socio-kognitivisme en ægte tilgang til personlighed. Denne teori foreslår, at mennesker er pro-aktive; de selvorganiserer og fortolker virkeligheden og sig selv.

De mest berømte psykologer i historien

Og endelig er den 10. person på vores liste over de mest berømte psykologier i historien op til dig! Hvem mener du fortjener denne plads baseret på deres bidrag, antal citeringer eller effekten af deres forskning? Kurt Lewin? Lev Vygotsky? Erich Fromm?


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.