Attributionsteori: Oprindelse, udvikling og konsekvenser

Attributionsteori er en psykologisk teori, som forklarer, hvordan vi fortolker adfærd.
Attributionsteori: Oprindelse, udvikling og konsekvenser
Roberto Muelas Lobato

Skrevet og kontrolleret af psykolog Roberto Muelas Lobato.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Vi fortolker alle sammen adfærd. Vi fortolker vores egen adfærd, og andre menneskers adfærd. Attributionsteori er en psykologisk teori, som forklarer, hvordan vi fortolker adfærd. Den tilhører den socialpsykologiske gren, og blev først og fremmest udviklet af Heider.

Han definerede den som en metode til at undersøge, hvordan mennesker opfatter deres egen og andre menneskers adfærd.

Heiders attributionsteori prøver at analysere, hvordan vi forklarer andre menneskers adfærd. Den analyserer også, hvordan vi forklarer hændelser i livet: Hvordan vi tillægger baggrunde for forskellig adfærd. Heider mente, at vi har en tendens til at tilskrive andre menneskers adfærd en af to ting:

  • Indre årsager (personlige karaktertræk, intelligens, motivation osv.)
  • Ydre årsager (held, sammenhæng, andres handlinger osv.)

Årsager til kausale bevæggrunde

Heiders attributionsteori skelner mellem indre og ydre begrundelser. Senere tilføjede Bertrand Weiner yderligere to faktorer til teorien. Heiders bevæggrunde kom med tiden til at blive kaldt kontrollens kerne. Det var hertil, at Weiner tilføjede stabilitet og kontrollerbarhed. Lad os kigge lidt nærmere på hver af disse faktorer:

  • Kontrollens kerne: Indre eller ydre, afhængig af personen eller sammenhængen. Dette relaterer sig til selvværd. En person, der begrunder sine fiaskoer med personlige faktorer, vil opleve et mærkbart fald i sit selvværd. Han bruger det indre som kontrollens kerne.
  • Stabilitet: Den vurdering, vi laver med hensyn til stabilitet i det øjeblik, adfærden finder sted. Det har at gøre med varigheden af årsagen. Hvis et menneske begrunder sin fiasko med noget, han mener er stabilt over tid (for eksempel sværhedsgraden af et kapløb), vil hans motivation til sejr falde. På den anden side, hvis han begrunder fiaskoen med noget ustabilt, midlertidigt, så vil hans ønske om sejr ikke falde.
  • Kontrollerbarhed: Hvorvidt det menes at skyldes ydre faktorer, som ikke har med personen at gøre, eller indre faktorer, som har. En ydre faktor kan simpelthen være sort uheld. En indre faktor kan være manglende evner. Når nogen vurderer, at årsagen skal findes i indre faktorer, vil deres vilje til sejr falde.
Kvinde med is i hånden

Bevæggrunde for adfærd – attributionsteori

Som du ser, kan kausale bevæggrunde både handle om andre menneskers adfærd, eller din egen. Samtidig kan disse bevæggrunde eller årsager have en indre eller ydre kerne. De kan være stabile eller ustabile.

Derudover kan deres kontrollerbarhed være indre eller ydre. De forskellige kombinationer, der opstår af disse muligheder, siger noget om motivation og selvværd.

For eksempel, hvis en ung kvinde vinder et kapløb, kan du sige, at det skyldes, at hun har trænet hårdt og forberedt sig godt. Dette er en indre begrundelse, som referer til personen selv. På den anden side kan andre hævde, at hun vandt, fordi der ikke var nogen gode konkurrenter. Eller at de andre deltagere ikke var forberedte. Begge disse er ydre begrundelser.

De mest positive begrundelser er de indre årsager til succes, som skyldes stabilitet og kontrollerbarhed. Den slags begrundelser styrker selvværd og motivation. På den anden side, hvis de samme begrundelser bruges om fiaskoer, så vil selvværd og motivation falde.

Barn under træbro åbner munden vidt

Forskelle i kausale begrundelser

Den samme person kan tillægge forskellige kausale begrundelser for hændelser, der er ens. På samme måde kan forskellige mennesker tillægge forskellige begrundelser for den samme hændelse. For eksempel, hvis du dumper en prøve, kan nogle mennesker mene, at det er, fordi du ikke har evnerne (indre og stabil årsag).

Andre kan mene, at det skyldes prøvens sværhedsgrad (ydre og ustabil årsag). Disse forskelle påvirker dels vores selvværd og motivation, og dels har de også stor indflydelse på vores forventninger.

Når vi fortolker adfærd, benytter vi heuristik og bias, som kan lede os til fejlagtige begrundelser. Meget ofte er disse fortolkninger motiveret af det, vi i forvejen tror. At lave modstridende fortolkninger ville skabe kognitiv dissonans. Mennesker vil, generelt set, helst undgå kognitiv dissonans.

Dertil tilføjes, at disse kausale begrundelser påvirker vores forhold til de mennesker, hvis adfærd vi vurderer. Derfor har vi en tendens til at tænke bedre om dem med finere bevæggrunde, så de fremstår bedre. Vi lytter mere til dem, og anser deres meninger for vigtigere.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.