Alt om vidnepsykologi

Vidnepsykologi har haft en indflydelse på udviklingen og forbedringen af det kognitive interview. Denne model blev udviklet for at forbedre relationen mellem personen, der interviewes, og intervieweren. 
Alt om vidnepsykologi
Gema Sánchez Cuevas

Bedømt og godkendt af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 17 juli, 2023

Vidner er en grundlæggende del af en retssag. Det, de har at sige, kan støtte de forskellige fysiske beviser, der bliver præsenteret for dommeren. Derfor vil vi kigge nærmere på vidnepsykologi.

Vidners vidnesbyrd kan dog ikke anses som et dogme af tiltro. Nogle gange, og selvom du ikke ønsker at tro det, fortæller de måske ikke hele sandheden. Det er sandsynligt, at de lyver med vilje, eller måske er der en forstyrrelse i deres hukommelse. 

Vidnepsykologi forsøger at studere, forstå og beskæftige sig med disse mnemotekniske problemer, der påvirker et individ. Dette kan dermed have en indflydelse, når de afgiver deres vidnesbyrd for en dommer.

I hvilket omfang kan den information, de bidrager med, blive taget alvorligt? Når alt kommer til alt, er vidner blot mennesker, og mange stimuli kan påvirke deres hukommelse på adskillige måder.

Hukommelse i vidnepsykologi

Vi vil gerne tro på, at vores hukommelse er ufejlbarlig. “Jeg husker det, som var det i går”, “Det er noget, jeg aldrig vil kunne glemme”. Er der nogen af disse sætninger, der får en klokke til at ringe?

Hvor mange gange har vi sagt eller tænkt noget lignende? Selvom vi kan huske begivenheder, der er sket for lang tid siden, er de mentale billeder, vi nu reproducerer, ikke helt de samme, som vi måske tror. 

De ser ikke engang ud som det, vi huskede for to dage siden. Tidens gang har en stor påvirkning på vores hukommelse – og det er her, den fejlagtige information kommer i spil. Og jo ældre mindet er, des mindre tydeligt og præcist vil det selvfølgelig være.

Hvor underligt og usædvanligt det end virker, kan vi komme til at huske noget, vi aldrig har oplevet. Vidnepsykologi vil analysere disse processer for at forsøge at minimere mulige fejl.

kvinde, der aflægger ed

Effekten af fejlagtig information

Elizabeth Loftus, sammen med sin kollega, Palmer, udførte et studie for at demonstrere, at hvis nogen giver os yderligere information om, hvad der er sket, efter vi har været vidne til en begivenhed, kan vi uforvarende tilpasse hukommelsen til denne nye information.

I henhold til dette eksperiment blev deltagerne bedt om at være vidne til en bilulykke. Derefter fik vidnerne at vide, at de skulle afgøre, hvilken hastighed begge biler kørte med.

De stillede dog hver gruppe det samme spørgsmål, men de brugte forskellige udsagnsord: Kollision, brag, sammenstød osv. Hver af dem havde forskellige konnotationer associeret med, hvordan vi bruger dem i vores daglige sprog.

Selvom alle personerne i studiet havde set den samme ulykke (med samme hastighed), er virkeligheden, at da de senere vurderede bilernes hastighed, angav de fleste af dem et svar i henhold til, hvad udsagnsordet lagde op til. 

Indflydende faktorer i fejlagtig information

Kilder, såvel som betingelser, kan inducere fejlagtig information. De kan endda ændre mindet om en begivenhed. Når der opstår en ulykke, er det for eksempel normalt for vidnerne at kommentere på detaljerne.

Det kan være tilfældet, uden ondskabsfulde intentioner, at en af dem introducerer nogle falske elementer og ender med at kontaminere en anden persons hukommelse.

Derfor er en af de foreslåede løsninger at forsøge at undgå, at potentielle vidner taler med hinanden. Ligeledes bruger medierne også tit folk, der har været vidne eller hørt noget, og rapporterer det på en uklar eller meget farvet måde.

På den anden side er den passerede tid fra observationen af begivenheden til præsentationen af historien om begivenheden meget afgørende. Det er lettere for os at acceptere falsk data, jo længere tid der er gået.

Hvorfor er det tilfældet? Fordi informationen er mindre ny. På grund af dette er vi mindre tilbøjelige til at opfatte diskrepanser i vores hukommelse. Ydermere er det lettere for os at finde på ny information, når vi bevæger os væk fra den dato, hvor hændelsen skete. 

Det kognitive interview og vidnepsykologi

Et af de midler, der bliver brugt til at forsøge at opnå den maksimale information og kvalitet, er det kognitive interview.

Fisher og Geiselman udviklede denne strategi i 1984, da de observerede, at politiet mistede meget af informationen under deres forhør på grund af deres mangel på evner. Af samme årsag brugte de lang tid og mange ressourcer på at følge falske ledetråde.

Vidnepsykologi har påvirket udviklingen og forbedringen af kognitive interviews. Denne model blev udviklet for at forbedre relationen mellem den interviewede person og intervieweren.

Den er baseret på rapport – hvilket er primordialt for at opbygge en atmosfære af tillid og komfort. Ved ikke at føle sig intimideret, vil den interviewede person formentlig bidrage med mere information. 

Hvad går det kognitive interview ud på?

Det kognitive interview bruger åbne spørgsmål som en måde, hvorpå man kan opnå vidnesbyrd. Basalt set stiller intervieweren vidnet et spørgsmål, der gør det muligt for vidnet at fortælle om alt, han eller hun har oplevet. Uden tvivl er det meget bedre at stille åbne spørgsmål i stedet for lukkede i dette tilfælde.

Åbne spørgsmål gør det muligt for individet at fortælle om informationen, som fortalte vedkommende en historie. Modsat begrænser lukkede spørgsmål svarene til en meget specifik begivenhed. Dette øger sandsynligheden for at begå fejl, og det øger også risikoen for at introducere skævheder.

Mand i retten

Teknikker til kognitive interviews

Denne model indebærer fire teknikker:

Genskabe konteksten

Dette involverer, at man mentalt rekonstruerer de omstændigheder, hvorved begivenheden fandt sted. De følelser, der kan opstå hos vidnet, kan gøre det muligt for de ansvarlige myndigheder at genskabe mere information. 

Fortælle det hele

Alt, der er en del af mindet, skal inkluderes i historien.

Huske begivenhederne i en anderledes rækkefølge

I stedet for at opbygge historien fra den første til den sidste ting, der skete, foreslår denne metode, at vidnet fortæller historien baglæns (går tilbage i tiden i stedet for fremad).

Skabe en ændring i perspektivet

Dette handler om at få vidnet til at placere sig selv et andet sted mentalt. For eksempel, hvis vidnet befandt sig på hjørnet, hvor røveriet fandt sted, skal vedkommende forestille sig, hvordan tingene ville have været, hvis vedkommende havde været på det andet hjørne.

De resultater, der er opnået i forskellige studier, som har brugt kognitive interviews, har demonstreret, at denne teknik øger antallet af korrekte detaljer og reducerer proportionen af fejl ved den måde, hvorved informationen bliver fortalt, og den empati og tillid, der bliver opbygget mellem to parter. 

Vi mener, at der er mange forskellige faktorer, der omgiver et vidne: Personlige og miljømæssige omstændigheder, der påvirker det at huske. Mange gange betyder en fejl i historien ikke nødvendigvis, at vidnet lyver, i det mindste ikke altid. De har blot, ubevidst, ændret deres hukommelse.

Selvom de måske nu virker sikre på, at noget er sket på en bestemt måde, er det stadig vigtigt at være i tvivl og tjekke fakta.

Vidnepsykologi bidrager til at finde nye værktøjer (eller forbedre eksisterende) for at optimere den information, vi får omkring en begivenhed. Kan vi altid stole på det, vidnerne husker? Svaret er nej. Men kan vi få mere sand information fra vidner? Som du kan se, er det det, som vidnepsykologi går efter.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.