Yin og yang: Dualiteten i vores eksistens

Der er en dualisme i alting her i livet. Det er kendt som yin og yang.
Yin og yang: Dualiteten i vores eksistens
Gema Sánchez Cuevas

Bedømt og godkendt af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Skrevet af Edith Sánchez

Sidste ændring: 13 april, 2023

Konceptet med yin og yang retter sig mod dualiteten i naturen både hos menneskers eksistens og i naturens. Der er ingen dag uden nat, intet liv uden død. Læs mere om det her!

Konceptet med yin og yang stammer fra den kinesiske filosofi kaldet taoisme. Taoisme er en filosofisk model, der blev skabt af Laozi, en gammel skribent, der har eller ikke har levet i virkeligheden. Det, vi ved, er, at disse begreber har været der siden omkring det 6. århundrede til i dag.

Laozi er traditionelt blevet anerkendt som forfatter til en bog kaldet Tao Te Ching. En hurtig oversættelse af denne titel er “vejen til dyden.” Det er her, idéen med yin og yang optræder for første gang. En oversættelse af det kan være “mørk og lys.”

Husk, at der er balance; energien med at tage og give. Symbolet på yin og yang er mere end integrering af han og hun. Det er også en balance mellem lys og mørke, blød og hård, aktiv og passiv, ind og ud, giver og modtager. Du kan ikke have den ene uden at have den anden.

-Brownell Landrum-

Laozi beskriver dem som en dualitet, der findes i alting. Dag og nat, mand og kvinde, liv og død osv. De er to modsatte sider, som ikke modsiger hinanden, men som komplementerer hinanden, og som er afhængige af hinanden. Den ene forsøger ikke at pålægge den anden noget. I stedet lever de sammen i en balance med hinanden.

yin og yang tegn i en halskæde

Dualiteten ved yin og yang

Taoismen siger, at de konstante forandringer er naturen ved alting. Vinter følger efterår, og forår følger efter vinter, uden at du skal gøre noget for at få det til at ske. Det samme sker med alt i vores liv. Hvis du gerne vil følge vejen til dyden, er du nødt til at lade disse forandringer ske, både i naturen og i dit liv.

Personlige ønsker og mål er det, som får dig til at ville ændre på den naturlige orden i tingene. Ikke at gøre noget får derimod tingene til at flyde og udfolde sig, som det skulle uden pres udefra til at forandre dem.

Yin og yang repræsenterer denne fortsatte forandring. Når dualiteten udtrykt i disse to koncepter er i balance, så har du harmoni. Disharmoni derimod er, når den ene side af dualiteten dominerer over den anden.

Yin forbinder vi med alt det feminine. Det er blødt, varmt, jordagtig, passivt, absorberende og mørkt. Yang repræsenterer den maskuline side ved tingene. Den er rå, tør, luftig, aktiv, gennemborerende og lys. Begge elementer og karakteristika er til stede i alt, der findes.

Vejledende principper

Ifølge taoisme er der en række principper, der styrer yin og yang. Disse principper definerer dynamikken, der eksisterer mellem de to kræfter og tjener som en vejledning til at bruge dem i konkrete situationer.

Disse principper er:

  • Yin og yang er modsætninger, men de udelukker ikke hinanden. Der kan godt være noget yin i en yang virkelighed og modsat. I den dybeste mørke om natten skinner for eksempel månen op.
  • Samhørighed. Yin kan ikke eksistere uden yang og omvendt. Der er for eksempel ingen død uden liv, intet liv uden døden.
  • De sørger for en dynamisk ligevægt. Hvis yin øges, vil yang svækkes og omvendt. Når den ene af de to vokser, vil den anden være tvunget til at indskrænke sig, og det skaber en transformation. For eksempel kan for meget varme føre til smeltning, der igen kan føre til oversvømmelser.
  • Hvis den ene forsvinder, transformerer den sig ind i den anden. De er ikke adskilte virkeligheder. De eksisterer sammen. Det er derfor, når den ene forsvinder, giver den bare plads til den anden. Nat og dag er perfekte eksempler på dette princip.
  • Yin indeholder altid spor af yang og omvendt.
symbolet med yin og yang

Praktiske tilføjelser

Det er vigtigt at huske på, at konceptet er en del af en specifik filosofi, men ikke en specifik teori. Når det er sagt, er der teorier i kvantefysik, der stemmer overens med yin og yang til en vis grad. På samme måde her idåeen om den iboende dualitet i naturen også nogle praktiske tilføjelser.

Kampsport har direkte indarbejdet disse koncepter. Ideer som forsvar/angreb og koncentration/afslapning kommer direkte fra yin og yang.

Kinesisk medicin gør også brug af dualitet og komplementaritet til at stille diagnoser og behandle sygdomme. Dem, der udfører kinesisk medicin, udtrykker idéen med dette princip: Dæmp det, som er for voldsomt, og giv farve til det, som er svagt.

Konceptet med dualitet kan også indføres i vores dagligdag til at opnå en større indvendig fred. De kalder det for frigørelse og accept. Man skal lade tingene flyde. Man skal acceptere, at nat giver plads til dag, tristhed til glæde, lys til mørke osv.

Lad være med at gøre alting til noget positivt. I stedet for skal man anerkende, at dualiteten findes. Det er ifølge taoisme vejen til et fredfyldt liv.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Larocca, F. (2009). Nature vs Nurture: El Yin y Yang de la teleología aplicado a las ciencias del comportamiento humano… en pikis. cl y en monografías.com.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.