Vigtigheden af fælles værdier i et par

Værdierne i et forhold tager form gennem dets medlemmer. Når de er ens, er der derfor langt større sandsynlighed for, at forholdet bliver en succes.
Vigtigheden af fælles værdier i et par

Sidste ændring: 04 januar, 2022

Med udgangspunkt i at ingen par er ens, vil vi i denne artikel tale om vigtigheden af fælles værdier i et par. Med andre ord, hvordan disse elementer får et forhold til at flyde mellem begge partnere på en sund eller ikke-toksisk måde. Faktisk kan etableringen af specifikke værdier i et par lægge fundamentet for, at forholdet kan fungere ordentligt.

Lad os først og fremmest definere, hvad et par er. Det er en forening af to personer i et mere eller mindre formaliseret følelsesmæssigt forhold. F.eks. en forlovelse, et ægteskab eller et partnerskab.

For det andet skal vi definere værdier. Værdier henviser til de kvaliteter eller dyder, der kendetegner en person, en handling eller et objekt, og som en social gruppe anser for positive eller af stor betydning.

Værdier er derfor de kvaliteter, der skiller sig ud hos den enkelte person, og som får vedkommende til at handle på den ene eller anden måde, fordi de indgår i hans eller hendes overbevisning. Desuden er de udtryk for deres interesser og betingelse for deres adfærd.

“Dine overbevisninger bliver til dine tanker, dine tanker bliver til dine ord, dine ord bliver til dine handlinger, dine handlinger bliver til dine vaner, dine vaner bliver til dine værdier, dine værdier bliver til din skæbne.”

-Mahatma Gandhi-

Hjerte tegnet i dug på rude

Fælles værdier i et parforhold

Medina et al. gennemførte i 2005 en undersøgelse vedrørende den semantiske dimension af intimitet. De observerede, at både mænd og kvinder leder efter en person med samme behov. En person, som de er kompatible med, med fælles karakteristika og lignende smag, som de kan identificere sig med.

Den instrumentelle teori om partnervalg hævder, at dette skyldes, at folk leder efter en person med værdier, der ligner deres egne (Centers, 1975). På denne måde er par tilfredse ved at identificere homogame partnere. Med andre ord er det dem, der har lignende sociale, økonomiske og kulturelle karakteristika (Rice, 1997).

“Find mennesker, der deler dine værdier, og I vil erobre verden sammen.”

-John Ratzenberger

Ro sammen i samme retning

Ved at ro sammen i samme retning kan man skabe grundlaget for, at et forhold kan fungere ordentligt eller blive bedre.

Den adfærd og de forventninger, som det enkelte individ har, i dette tilfælde i et parforhold, reagerer på de sociale overbevisninger og værdier, der er overført gennem den socialiseringsproces, som de er udsat for (Kaminsky, 1981).

Socialiseringsprocessen er transformativ over tid. Den ændrer sociale værdier og normer. Derfor forventes det, at folks overbevisninger og adfærd ændres i overensstemmelse hermed (Díaz-Guerrero, 2003).

Som følge af det vil forventningerne, værdierne og adfærden i et parforhold også ændre sig (García-Meráz, 2007). Der skabes faktisk nye parametre. Disse påvirker og reagerer på den sociale situation, som parret befinder sig i (Snyder og Stukas, 1999).

Arbejde hen imod fælles værdier i et par

At etablere værdier i et par er en fælles indsats. Desuden er hvert par som sagt unikt. Derfor er deres værdier det også.

Vi er dog i stand til at tale om nogle grundlæggende værdier, som de fleste par er enige om. For eksempel kærlighed, troskab, gensidig støtte, generøsitet, gensidig respekt og kommunikation. Vi vil se nærmere på hver enkelt af dem nedenstående.

Kærlighed

Der findes mange typer kærlighed, men de er alle vævet af den samme fælles tråd. Ikke desto mindre er det at sige til nogen “jeg elsker dig” ikke det samme som at sige “jeg vil have dig”.

Faktisk tager det et stykke tid at gå fra forelskelse til etableret kærlighed og derfra til sameksistens. Det indebærer, at man opdager en anden person, bliver forelsket og i sidste ende opnår en stabil og varig forbindelse.

Troskab

Troskab afhænger af den type aftale, der tidligere er indgået. Hvert par indgår nemlig en bestemt type forpligtelse. Nogle er f.eks. udelukkende monogame, mens andre ikke er det.

Uanset situationen er der tale om troskab, når jeres egne individuelle pagter er opfyldt. Når de ikke er det, er det ikke troskab.

Støtte er eksempel på uundværlige fælles værdier i et par

Følelsen af, at din partner vil støtte dig, at han/hun ikke vil svigte dig, og at han/hun til enhver tid vil beskytte dine interesser, gør dig mere modig og mindre sårbar.

Det er et plus, når du skal håndtere modgang. Det betyder, at du skal leve dig ind i din partner, forsøge at forstå ham eller hende bedre, acceptere ham eller hende og give ubetinget støtte.

“Kærlighed sætter grundlaget for alle menneskelige værdier.”

-Milan Hollister-

Generøsitet

Det kan virke mærkeligt, men nogle gange sejrer egoisme i et parforhold over generøsitet. Der er faktisk nogle, som har svært ved at være generøse over for deres partner og kun ved at passe på sig selv. De tænker kun på deres egne behov, ønsker og lyster. Dette skaber negative følelser.

Men at være i et forhold betyder mere end det. Den bedste måde at være generøs over for sin partner på er ved ikke kun at tænke på sig selv. Du er nødt til at sætte dig i deres sted. Du skal faktisk forsøge at forstå deres synspunkt, selv om du nogle gange ikke vil dele det.

Respekt er en af de mest gængse fælles værdier i et par

At opbygge et forhold baseret på gensidig respekt er en væsentlig værdi. For at det kan ske, skal I begge være på samme niveau.

Det betyder, at der er plads i jeres forhold til jer begge på et individuelt niveau. Respekt betyder, at du fuldt ud accepterer din partner uden at forsøge at ændre ham eller hende på nogen måde.

Par smiler til hinanden

Kommunikation

Det er en god idé at etablere assertiv og flydende kommunikation i et forhold. Det skaber tillid. Assertiv kommunikation defineres faktisk af Satir (1988) som evnen til at udtrykke sig på en direkte, ærlig og respektfuld måde.

At åbne kommunikationskanalerne mellem jer som par betyder faktisk, at I begge påtager jer forpligtelsen til at dele alt, hvad der er relateret til jeres forhold. F.eks. uoverensstemmelser, resultater, fælles mål, behov osv. Eller også lærer I, hvordan I kan gøre det.

Faktisk afspejles god kommunikation altid i sunde forhold sammen med gensidig respekt, hengivenhed og kammeratskab.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Centers, R. (1975). Sexual attraction and love: An instrumental theory. Springfield, IL: Ch. C. Thomas.
 • Díaz Guerrero, R. (2007).La psicología del Mexicano 2. Bajo las garras de la cultura. (2 Ed.) México: Trillas.
 • García-Meraz M. (2007). Inicio, mantenimiento y disolución de la pareja: Socio cultura y valores en parejas del norte, centro y sur de la República Mexicana. (Tesis no publicada de Doctorado). UNAM, México.
 • Kaminsky, G. (1981).Socialización. México: Editorial Trillas.
 • Medina, J. L. V., López, N. I. G. A., & Valdovinos, Z. P. S. (2005). Elección de pareja en universitarios mexicanos. Enseñanza e Investigación en Psicología10(2), 355-367.
 • Rice, F.P. (1997). Desarrollo humano, estudio del ciclo vital (2ª ed.). México: PrenticeHall.
 • Riso, W. (2003). La fidelidad es mucho más que amor. Editorial Norma.
 • Rojas, E. (2006). El amor inteligente. Salvat.
 • Rojas, J. O. (2012). El vínculo de pareja: Una posibilidad afectiva para crecer. Revista Electrónica Educare16, 23-30.
 • Satir, V. (1998). Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. México: Pax.
 • Snyder, M. & Stukas, Jr. A. A. (1999). Interpersonal processes: The interplay of cognitive, motivational and behavioral activities in social interaction. Annual Review of Psychology, 50, 273-303.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.