Udviklingen i måden, vi behandler psykiske problemer på

Psykologi har udviklet sig igennem tiden. Det har den psykologiske måde at tilgå psykiske problemer på også. Der har været flere metoder i brug igennem tiden.
Udviklingen i måden, vi behandler psykiske problemer på
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og kontrolleret af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 21 oktober, 2019

Som teknologien udvikler sig og videnskaben opdager nye ting, er psykologien heller ikke forblevet i fortiden. Det, der har udviklet sig, er den måde, vi behandler psykiske problemer på.

Mental sundhed og første bølge terapi

I sine tidlige stadier begyndte psykologien at behandle psykiske problemer med det, som vi nu kalder første bølge terapi. Denne måde at arbejde med mental sundhed på betød at tænke på at lære og “aflære” mekanismer: Aktion-reaktionsadfærd. I princippet afgjorde stimulans og den måde, du havde lært at opleve det på, din reaktion.

Dine reaktioner ville blive stærkere eller blive mere sandsynlige, jo mere du gentog dem. Du ville hurtigt lære enhver adfærd, der fulgte med en belønning. De ville ende i toppen af dine adfærdsmæssige reaktioner. På den anden side kunne en reaktion forsvinde, når det ikke længere var befæstet. De ville forsvinde endnu tidligere, hvis der var straf forbundet med den.

Den første bølge hjalp os med at forstå en af vores mest grundlæggende læringsmekanismer: Betingelser. Så selvfølgelig var en af de grene af psykologi, der udviklede sig mest under den idé, uddannelsens psykologi.

I disse idéer så den en undervisningsmodel baseret på belønninger og straf. Den hjalp os med at forstå, hvordan og hvorfor vi laver så stærke forbindelser mellem visse stimuli.

Hånd med digital hjerne

Anden bølge terapi

Som årene gik, udviklede måden, hvorpå vi arbejdede med psykiske problemer sig. Det, der kom efter, var anden bølge terapi. Så hvordan ændrede denne anden generation tingene?

Folk indså, at vores handlinger ikke altid var baseret på stimuli og reaktioner. Nej, der var faktisk noget imellem disse to ting. Men hvad kunne det være? Nå, det var så hjernen, følelser, erkendelse og ønsker. Dybest set den grundlæggende essens af hver enkel person.

Det er derfor, at vores måde at tænke på er så vigtig, når det kommer til anden bølge terapi. Vi er, hvad vi lærer, men også hvad vi gør med det, vi lærer. Idéerne fra anden bølge betød, at vi ikke længere var passive. Vi var aktive. Og det betød, at vores handlefrihed faktisk forøgede sig.

Kognition er, hvad der fører os til at gå verden i møde, på en eller anden måde. Det vil sige, virkeligheden er vigtig. Men det vigtigste er, hvordan du opfatter virkeligheden og hvordan du fortolker den. Derfor begyndte anden bølge terapi at arbejde på folks holdning, følelser og tilbøjeligheder.

At se os selv som mere end bare maskiner, der kun kan reagere ud fra det, vi har lært, fører også til en undersøgelse af sindet selv. Der blev gjort en seriøs indsats for at forstå, hvad der sker i vores “sorte boks”. Hvad får os til at udvikle lidelser eller modstridende følelser? For eksempel, hvordan kan en smule held faktisk få nogen til at føle sig trist?

Denne måde at forstå adfærd på kastede lys på et problem, som vi stadig beskæftiger os med i dag: Måling. Det er meget nemt for os at konstatere, hvor langt væk to steder er fra hinanden. Men samtidig har vi svært ved at finde ud af, hvor meget angst en person oplever.

Tredje bølge terapi

Den anden bølge hjalp os med selvrealisering. Men folk kunne se, at på trods af vores fremgang var der stadig masser af psykiske problemer uden gode løsninger. Så fandt man frem til tredje bølge terapi.

Disse terapier så, at vi ikke misforstod måden at løse problemet på. Vi misforstod vores forhold til dem. Så man begyndte at gøre problemer til en del af processen uden at forsøge at løse dem direkte.

Målet var for os at leve med problemer, der ikke har nogen løsning (eller i det mindste ingen hurtig løsning) uden at de overtager eller skader vores liv. Det er her, hvor du vil se flere aktuelle terapier. Nogle får stor popularitet, såsom mindfulness, acceptterapier mv.

Kvinde mediterer i havet

Problemet er, at det er svært at lave videnskabelige undersøgelser om deres effektivitet. Det betyder, at der er seriøse psykologer, der laver tredje bølge terapier. Men der er også svindlere og personer uden licens. Derfor har nogle områder af psykologi ikke meget respekt for disse terapier.

Håndtering af psykiske problemer igennem tiden

Nu har vi lavet et hurtigt overblik over de tre bølger af terapi i psykologi. Den måde, hvorpå de adskiller sig i at forstå vores adfærd, tanker og følelser, har givet os værdifulde perspektiver.

Nu har du set de måder, hvorpå psykologien har udviklet sig. Så er det nemt at se, hvorfor det er godt at have forskellige synspunkter på vores tanker, adfærd og følelser. Hvis du tænker på det, er denne mangfoldighed af perspektiver belønnende for psykologerne selv. Hver generation har givet dem forskellige redskaber, de kan indarbejde i deres praksis.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.