Link mellem uddannelse og politiske overbevisninger

Der er en god mulighed for, at en persons uddannelsesniveau vil ende med at afgøre mange ting i vedkommendes liv. En af de ting, som uddannelsen kan påvirke, er vores politiske overbevisninger.
Link mellem uddannelse og politiske overbevisninger

Sidste ændring: 22 november, 2018

Det debatteres ofte, om politisk skoling finder sted i vores uddannelser. Emnet handler om, hvorvidt der sker en effekt, når vi ser på, om skolerne og uddannelsesinstitutionerne har indflydelse på de studerendes politiske opfattelser. Et af målene for uddannelse er jo netop at sørge for, de bliver politisk bevidste borgere. Men hvad er den præcise sammenhæng mellem uddannelse og politiske overbevisninger? Hvad er det for en sammenhæng?

I denne artikel vil vi sætte fokus på den effekt, uddannelse har på det politiske liv. Uddannelse involverer tydeligvis meget mere end bare den akademiske verden. Det er vigtigt at huske på. De politiske påvirkninger, vi skal se nærmere på i denne artikel, er: Politisk involvering, politiske holdninger og politisk viden.

Vi vil se lidt nærmere på disse effekter gennem tre forskellige linser. Det er: A. Eksterne variabler, der påvirker uddannelse og politiske overbevisninger. B. Direkte variabler og C. Inddirekte variabler.

Eksterne variabler, der påvirker uddannelse og politiske overbevisninger

Når man på et statistisk niveau taler om eksterne, modulerende eller tredje variabler, så taler vi om de eksterne ting, som kan skabe en sammenhæng mellem to variabler. Hvis der for eksempel er en sammenhæng mellem antallet af hospitaler og fængsler i en by. Det er et statistisk faktum, at der er flere hospitaler end fængsler. Men sammenhængen kommer fra den tredje variabel, som påvirker begge: Befolkningen.

Når det drejer sig om uddannelse og politisk observans, så er der eksterne ting, som påvirker begge variabler, der delvist kan forklare sammenhængen. Der findes mange, men her er de mest betydningsfulde: Kognitive evner, personlighed og socio-økonomisk baggrund.

Studerende i klassen

Kognitive evner

Sammenhængen med de kognitive evner er ret klare. Hvis man har et højt niveau af verbale færdigheder, evne til at tænke abstrakt og en god hukommelse, så vil det hjælpe dig både i den formelle uddannelse og med dine politiske muligheder. På den anden side vil kognitive evner, der går imod uddannelsessystemet, være tilbøjelige til, at du samtidig også vil have en ringe politisk forståelse.

Personlighed

Hvad angår personligheden, så er det vigtigt for forståelsen, at visse attituder kan påvirke uddannelse og politiske overbevisninger. For eksempel er det at være egnet til læring, nysgerrighed og udforskning sammenhængende med en højere akademisk formåen og en større politisk forståelse.

Socio-økonomisk baggrund

En anden nøglerolle er den socio-økonomiske baggrund. Det er, fordi både det politiske liv og den formelle uddannelsesverden har sociale restriktioner. En masse mennesker læser ikke videre, fordi de bliver presset til at komme ud på arbejdsmarkedet og tjene penge. På samme vis ser man, at folk med en lavere socio-økonomisk status normalt ikke bruger så meget tid på politik. Nogle gange er det, fordi de er blevet skubbet ud direkte. Andre gange er det, fordi de bruger det meste af deres tid på at overleve et ustabilt arbejdsmarked.

Direkte variabler i uddannelse, som har en effekt på politiske overbevisninger

Der er en stor spredning, når det kommer til den formelle uddannelse. Disse forskellige måder at organisere folks uddannelse på fører åbenbart til forskelle i det, vi kalder “politisk forståelse.” Det er også bevist, at disse to variabler har et direkte link. Men hvad er de specifikke ting, som påvirker dette link? Det mest signifikante er indehold i pensum og uddannelsesmæssige værdier.

Indhold i pensum

Indholdet i pensum kan have en direkte indflydelse på den politiske forståelse, de studerende får. Af åbenlyse grunde skaber specifik undervisning i politiske opfattelser fremtidige borgere med en bedre evne til at forstå politik. Oveni dette vil indholdet også påvirke den studerendes politiske ståsted. For eksempel vil politisk uddannelse, der taler om fordelene ved liberalismen, sikkert føre til, at mange vil kunne identificere sig med disse ideer.

Uddannelsesmæssige værdier

At lære de studerende om værdier baseret på dialog, debat og kritisk tænkning er vigtigt. Det er den bedste måde at hjælpe dem med at udvikle deres egen politiske observans på. Der er en stærk sammenhæng mellem skoler med disse principper og deres værdier og politisk interesserede studerende. Men hvis folk modtager en lukket hierarkisk uddannelse, bliver de vænnet til dogmer og autoritet. Til sidst vil disse principper endda kunne gå imod politik med en kritisk holdning.

Inddirekte variabler mellem uddannelse og politiske overbevisninger

Der er en god mulighed for, at en persons uddannelsesniveau vil ende med at afgøre mange ting i vedkommendes liv. Der er normalt stor forskel på, om du starter dit arbejdsliv efter folkeskolen eller efter universitetet. Forskellene i disse uddannelsesniveauer spiller også en rolle, når det gælder folks politiske overbevisninger. Men den vigtigste variabel mellem uddannelse og politiske overbevisninger er den social position, selvopfattelse og muligheder.

Social position

I samfundets øjne er dit uddannelsesniveau normalt noget, man putter “over” eller “under” andre. Det sker, fordi vores samfund har en masse stereotyper, som får os til at se forskelligt på dem, afhængig af om de har en uddannelse eller ej. Den basale sammenhæng her er, at jo højere du er uddannet, jo mere politisk indflydelse (hvis de andre variabler er ens) vil du have.

Kvinde på karrierestigen

Selvopfattelse

Alt det, du kan lære gennem dit akademiske liv, kommer også til at blive en del af din selvopfattelse. Din selvopfattelse vil presse dig mod de samme kategorier som andre folk med samme uddannelsesniveau. Det ses også, at grupper af folk med en højere uddannelse er mere socialt accepterede, når det kommer til politik.

Muligheder

Endelig betyder et højt uddannelsesniveau også, at du har flere muligheder. Så baseret på hvor mange muligheder du har, vil du have flere eller færre chancer for at gøre ting, der har med politik at gøre.

Der er en masse forskellige perspektiver, når det kommer til sammenhængen mellem uddannelse og politisk opfattelse. Men de giver os en fundamental viden om, hvordan vi sikrer os at have politisk aktive, højt kompetente mennesker i vores samfund. Først og fremmest må vi sikre os, at der ikke er nogle sociale eller økonomiske forhindringer for politik. På den måde er der større sandsynlighed for, at det politiske system vil blive mere repræsentativt, og at det vil gøre det lettere at gøre noget, der kan gavne alle for fælles trivsel.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.