De fire forskellige typer af buddhisme

I denne artikel vil vi udforske de forskellige skoler, grene eller typer af buddhisme. 
De fire forskellige typer af buddhisme

Sidste ændring: 17 juli, 2023

Buddhisme er ikke organiseret i henhold til magthierarkier, ligesom andre religioner er. I andre religioner er personen, der huser visdommen af de hellige tekster, i toppen. Dog kan vi finde forskellige skoler, grene eller typer af buddhisme, hvor klassifikationen er anderledes.

Buddhisme er både en religion (selvom den ikke passer helt ind i den formelle definition af termen) og et filosofisk doktrin. Mellem 488 og 535 millioner folk, der kalder dem selv buddhister, deler dens traditioner, overbevisninger og praksisser. Ligesom mange andre traditioner er nogle af dens doktriner blevet meget populære i den vestlige verden.

Hvad karakteriserer buddhisme?

Buddhisme stammer fra Indien, og den opstod mellem det sjette og fjerde århundrede før Kristus. I dag er det den fjerde største religion i verden baseret på antal følgere. Nogle mener, at der er to primære grene: Theravada (eller vejen af de ældre) og Mahayana (eller store køretøj). Dog er der mange forskelle mellem dem.

Buddhistisk statue

I buddhismen er de buddhistiske skrifter hellige tekster og noget, der skal studeres. Det handler blandt andet om at kultivere visdom, praktisere meditation, give afkald på den materielle verden og favorisere venlighed og medfølelse.

Selvfølgelig, er der klosteragtige varianter af den buddhistiske praksis. De fleste folk, der er tilhænger af denne religion, praktiserer det dog på en mindre intens måde. På trods af dette er de filosofiske principper i buddhismen ikke anderledes.

Forståelsen af buddhismen er holistisk. Med andre ord er læren af denne praksis indbyrdes relateret og sammensat af hinanden. Til gengæld lægger buddhister vægt på, at denne læren kun er en vejledning til Dharma.

Selvom der ikke er noget enkelt ord til at oversætte dette på vestlige sprog, er en af de almindelige oversættelser for Dharma på Sanskrit “den måde, tingene er på”.

Grene eller typer af buddhisme

Ifølge klassifikationskriterierne kan vi finde forskellige måder at praktisere buddhisme på. De tre primære grene af buddhismen er Mahayana, Theravada og Vajrayana.

Det er upræcist at tale om “typer af buddhisme”. Navnligt, fordi de forskellige varianter koinciderer på et eller andet punkt i forskellige aspekter. For eksempel er der mange, der er enige om det historiske startpunkt for læren.

Ydermere har de forskellige læresætninger mange ligheder og forskelle, der gør det svært at klassificere dem. Med det i tankerne er det muligt at organisere de forskellige overbevisninger på en kunstig måde i henhold til deres ligheder og forskelle.

1. Traditionel buddhisme og moderne buddhisme

Mens traditionel buddhisme er et sæt af tusindvis af overbevisninger, traditioner og praksisser, er der moderne fortolkninger af dette system.

2. Nikaya-buddhisme, en af de forskellige typer af buddisme 

Ifølge denne klassificering er der 19 typer af buddhisme eller 19 skoler af Nikaya. Af disse er det kun Theravada-buddhismen, der har overlevet. Denne gren af buddhismen identificerer indholdet af Pāli Canon, et sæt af hellige tekster, som de sande sutraer.

Introspektion spiller en vigtig rolle i Theravada-buddhismen. Individuelle erfaringer og kritisk fornuftslutning modsætter sig blind tro med målet om befrielse og opnåelse af Nirvana.

3. Mahayana

Som vi allerede har nævnt, er det en af de tre primære typer af buddhisme. Ulig Theravada-buddhisme er læresætningerne mere en guide end et doktrin. Målet er at afsløre sandheden gennem kritik og fornuftslutning såvel som at stille spørgsmålstegn med teorierne fra fortiden.

Vi kan sammenligne den med den videnskabelige metode. Den er også anderledes fra Theravada-buddhismen i dens accept af andre typer af sutraer.

Zen-buddismen er en af typerne i Mahayana-grenen. Den søger oplevelse af visdom, og den distancerer sig selv fra teoretisk og intellektuel viden.

Dreng, der sidder foran statue

4. Vajrayana-buddhisme

Den bliver også kaldt “esoterisk buddhisme”, den blev udviklet i Himalaya, og er den primære religion i Bhutan og Mongoliet. Den har fire skoler:

  • Nyingma: Denne skole er relateret til renselse af kroppen, ord og sindet. Det handler om at fremme absolut sandhed.
  • Kagyu: Denne skole fremmer transcendensen af alle konceptuelle præciseringer, simplifikationen af fænomener og virkeliggørelse af stien.
  • Sakya: Den er baseret på Lamdré-læren eller “frugtens vej”. Det primære Dharma-system i denne skole er “vejen med dens resultater”.
  • Gelug: Det er en af de primære skoler af buddhismen i Tibet, og den tilhører Dalai Lama. Nogle gange er den inkluderet i Mahayana-grenen, fordi den deler visse sutraer med den.

De forskellige typer af buddhisme har inspireret mange, fordi de opfordrer os til at kigge mere indad og mindre udad.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.