8 nøgler til at leve bedre ifølge zen-læren

Der findes mange forskellige råd til at opnå et bedre liv. Zen-læren kommer her med 8 nøglepunkter, der kan hjælpe dig på vej til at leve bedre.
8 nøgler til at leve bedre ifølge zen-læren
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og kontrolleret af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 14 februar, 2019

Zen-læren kombinerer to fokuspunkter. På den ene side er læringsdisciplinen orienteret mod at skabe forbindelser og at træne andre til at nå deres mål. Dette er en vestlig tanke.

På den anden side er zen et tusinde år gammelt filosofisk system, der primært håber at kunne vække samvittigheden. Efter denne opvågnen er man bedre i stand til at forstå frugterne af sin egen individuelle og subjektive udvikling og til at genkende sit primære formål med at opnå fred og harmoni.

Zen-læren handler altså om, at kultivere det mentale og spirituelle udviklingspotentiale ved at opnå mål, der bringer glæde. Herfra zoomer vi ind på 8 essentielle aspekter til at starte vejen mod vækst.

1. At udfordre egne fordomme

Vi er alle fyldt med ubegrundet tro. Selv de skarpeste og mest rationelle iblandt os, er skyldige i dette. Desværre ender mange af vores fordomme med at blive store byrder i vores liv.

At overkomme ens fordomme er langt fra nemt. For at gøre dette, skal man først anerkende dem. Udforsk den “sandhed”, du altid har tænkt på som udiskuterbar og som en selvfølge. Hav da modet til at revurdere gyldigheden. Se på den fra et nyt synspunkt og efterlad den, hvis der ikke er gode grunde nok til at holde fast i den.

Tre sten i sandet

2. Zen-læren og de tre kategorier

Zen-læren foreslår at organisere ens mål i tre dimensioner: At være, at gøre og at have. “At være” handler om værdier, evner og personlig udvikling, man ønsker at opnå. “At gøre” handler om de handlinger, vi ønsker at færdiggøre, samt konkrete resultater, vi ønsker at opnå.

Afslutningsvis refererer “At have” til den materielle verden og til det, vi gerne vil være i besiddelse af.

Det er vigtigt, at disse mål er præcist definerede og altså ikke generelle. Man bør også fastlægge en tidsfrist til at opnå dem. En måned, et år, 5 år, osv. Definitionen og tidsfristen er fundamentale.

3. Anerkend det, du umuligt kan ændre

Livet har sine egne begrænsninger. Den første af dem er døden, som ingen har nogen magt over. Derefter er der andre uoverskuelige barrierer, man bør lære at genkende og acceptere.

En kvinde springer frem fra en hjertformet grotte

Zen-læren lærer os, at hvis vi ikke kan genkende og give afkald på uopnåelige ønsker, vil vi muligvis aldrig blive fuldstændigt glade. Vi vil bruge for meget energi på at fokusere på det umulige. Dette distancerer os fra de mål, vi burde stræbe mod.

4. Centrer dig selv i nuet

At leve i nuet er ikke ensbetydende med at miste overblikket. Vi har alle en fortid, der har formet os og gjort os til dem, vi er. Men vi bør agere på en måde, der peger i retningen af projekter og mål i fremtiden.

Zen-læren lærer os, at handlingsplanen bør holde os fokuseret på nuet. Fortiden og fremtiden er begge i vores sind. Handling derimod er i nuet. Nuet er livet, som det er lige nu og det er derfor nødvendigt at leve i det nu.

5. Påtag dig et ansvar

Når end vi tager ansvar for vores handlinger og vores liv, vinder vi. Vi må stoppe med at se os selv som ofre eller klamre os til eksterne påskud for at retfærdiggøre det, vi endnu ikke har opnået.

En kvinde mediterer under en stjernehimmel

At påtage sig et ansvar viser, at man er i stand til at acceptere det faktum, at det liv, man lever, er frugterne af ens succeser og fiaskoer. Man kan ikke bebrejde noget eller nogen – kun en selv. Selvom man ikke kan kontrollere al det, der sker ved en, kan man kontrollere, hvordan man reagerer på det.

6. Tag dig god tid

Tid er det mest dyrebare, vi har som menneske. På en måde er det det eneste, vi besidder i vores levetid. Ofte er vi ikke klar over dette og spilder det derfor tankeløst.

At udnytte vores tid er den eneste måde, hvorpå vi kan tjene den tid. Skær alle irrelevante aktiviteter, du ikke får noget ud af, ud af dit liv. Gør plads til mere vigtige ting.

7. Forpligt dig til det næste skridt

Rejsen begynder, når man forstår, at det kræver at tage ét skridt ad gangen, hvis man vil opnå store mål. Zen-læren inviterer os til at være bevidste, tålmodige og disciplinerede i rejsen mod det, vi ønsker.

Hver stor præstation kan brydes ned i mindre skridt. Hvert skridt er en sten i en lang sti af handlinger, der har bragt os til det sted, vi er i dag. Stol på den gamle fabel om skildpadden og haren.

8. Træf beslutninger og handl derefter

Usikkerhed er en permanent virkelighed. Vi kan aldrig med sikkerhed vide, om en vej er bedre end en anden. Men hvis vi bruger for meget tid på at træffe en beslutning, ender det med at lamme os. Zen-læren insisterer på, at det vigtige er at gøre noget.

D et er vigtigt at reflektere, men det er nødvendigt hurtigt at træde til handling. Ofte er det nemlig kun handling, der kan opløse tvivlen.

En kvinde springer fri af nogle lænker. Zen-læren kan være baggrunden for denne frihed.

Alle disse pointer leder op til konklusionen om, at det ikke er så svært at leve bedre. Zen-læren lærer os først og fremmest, at man må acceptere virkeligheden for det, den er, og forsøge at leve så konstruktivt som muligt. Alt andet vil følge derefter.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Saari, A., & Harni, E. (2016). Zen and the art of everything: Governing spirituality in entrepreneurship education. Ephemera: Theory & Politics in Organization.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.