Donald Trumps personlighed, ifølge psykologer

Donald Trumps personlighed, ifølge psykologer
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Donald Trumps personlighed er et interessant emne for fagfolk inden for mental sundhed. Har han en form for psykologisk lidelse? Hans histrioniske opførsel, narcissisme, mangel på empati og impulsivitet får virkelig folk, nogle af dem, der arbejder med ham dagligt, til at undre sig. Den magt, han besidder, betyder, at hvis disse mistanker er sande, kan hans personlighed udgøre en alvorlig fare for ethvert levende væsen på planeten.

Siden Donald Trump blev præsident, er der blevet offentliggjort rapporter om hans mentale sundhed. Det er dog vigtigt at påpege, at det at gøre dette, rejser nogle etiske spørgsmål.

For det første er det ikke lovligt for adfærdsmæssige og sundhedsvidenskabelige fagfolk at rapportere om mennesker uden en streng vurdering. “På hvilke grunde bliver disse hypoteser fremsat?” er et andet spørgsmål, der skal stilles, hvis nogen ønsker at foretage en psykologisk analyse af personlighed.

“Med sætninger som “Jeg kunne stå midt på Fifth Avenue og skyde nogen og jeg ville ikke miste nogen vælgere”, giver Donald Trump os et fingerpeg om hans mentale tilstand”.

John Gartner, psykolog ved John Hopkins University Medical School-

For det andet, er mange vurderinger blevet udført med mere fokus på personligheden end på personen. Og få offentlige figurer har investeret så meget i at skabe deres egen personlighed og identitet, som Donald Trump.

Men vi ved ikke noget om de mere intime sfærer, hvor manden og ikke karikaturen lever. Hvor vi måske kan se, hvordan han relaterer til sin familie og andre tæt på ham.

Når det er sagt, er det reelle problem, at vi ikke bare taler om en hvilken som helst offentlig figur. Donald Trumps personlighed, med sine op- og nedture – og tweets – genererer mere end noget mistillid. Og uforudsigelighed er en risiko, når det kommer til en offentlig figur med så meget magt.

Billede kan afsløre Donald Trumps personlighed

Donald Trumps personlighed under mikroskopet

Det, vi ved om Donald Trumps personlighed, kan vi udlede af hans offentlige adfærd. På hans seneste statsbesøg i Japan, så vi ham spille hovedrollen i en scene, der spredte sig rundt om i verden. Det var, da han og den japanske minister Shinzo Abe tog et øjeblik til at fodre fisk i koi tanken.

Som det er typisk i japansk kultur, har alle handlinger deres ceremonielle aspekter, og derfor begyndte ministeren at kaste fiskens mad langsomt og tålmodigt. Donald Trump, det modsatte af tålmodighed og ceremoni, smed al maden i, på en gang.

Dette er blot et eksempel, men det er et billede af noget, som forskellige stemmer har advaret om. De spænder fra Yale professorer til den mentale sundhedsorganisation “A duty to warn” og de siger: Donald Trump er måske ikke egnet til hans stilling. Men før vi går ind i, hvilke lidelser de specifikt henviser til, så lad os fokusere på analysen af ​​hans offentlige adfærd og hvad vi kan konkludere om hans personlighed.

Billede kan afsløre Donald Trumps personlighed

Observationer af Trumps offentlige personlighed

  • Donald Trump kan ikke lide regler, protokol, kritik eller opposition. Han udfordrer ofte status quo og han accepterer ikke ordrer. Hvis vi tilføjer hans impulsivitet til denne adfærd, har vi det, der er klassificeret af DSM-5 som antisocial adfærd.
  • Han har en meget lille koncentrationsevne. Han viser ingen interesse for meninger, der adskiller sig fra hans egen, og hans mentale rammer er meget stive. Hans evne til at behandle skriftlig information er begrænset. Han begrænser sig til at leve i nutiden, hvilket giver et indtryk af, at han ikke overvejer de mulige langsigtede konsekvenser af hans adfærd.
  • Donald Trump har en klart narcissistisk personlighed. Han har også en tendens til at stole på meget få mennesker og har en meget sort/hvid tankeproces om relationer: du er enten en ven eller en fjende, du er patriot eller du er ikke.
  • Han synes at have meget lille impulskontrol.
  • Han stoler ikke på intellektuelle. Han mærker journalister som “farlige”, og han undgår enhver, der er ekspert, fordi han antager, at de vil modsætte sig hans mening.
  • Donald Trump er meget socialt fremme, men kun med ét formål: at være centrum for alles opmærksomhed. Hvis han ikke bliver centrum, føler han sig frustreret og vred.

“De fleste mennesker er forelsket i deres eget livsdrama. Deres historie er deres identitet. Egoet kører deres liv “

-Eckhart Tolle-

Mulige psykiske lidelser udledt af Donald Trumps offentlige personlighed

Som vi sagde tidligere, er det ikke etisk korrekt at offentliggøre psykologiske rapporter om personer, der ikke har været personligt undersøgt. Faktisk er det en overtrædelse af den såkaldte “Goldwater Rule”.

Vi har imidlertid krydset den linje, og den person, der gjorde det, var psykolog, John Gartner af John Hopkins. Faktisk tegnede tæt på 18.000 psykologer, for ikke så længe siden, et andragende om, at Donald Trump er mentalt uarbejdsdygtig for hans stilling.

Som offentliggjort i “Psychology Today” giver Donald Trumps personlighed anledning til mistanker om potentielt farlige egenskaber. Faktisk, som Dr. Gartner forklarer kan Trump – hvor underligt det end lyder – have et alvorligt mindreværdskompleks.

Men som Alfred Adler sagde i sin tid, håndterer nogle mennesker et mindreværdskompleks ved at dominere og være fjendtlige. Der er en grund til, at de handler sådan: for at validere sig selv og tilfredsstille deres egne behov.

Billede kan afsløre Donald Trumps personlighed

Eksperter har angivet, at Donald Trump opfylder flere kriterier i DSM-5 for mindst tre personlighedsforstyrrelser: narcissistisk personlighedsforstyrrelse, antisocial personlighedsforstyrrelse og paranoid personlighedsforstyrrelse.

Vi fremhæver endnu engang, at alle disse blot er vurderinger af præsident Trumps offentlige adfærd. Vi bør ikke se dem som værende absolut sandhed. De er antagelser af eksperter, der ønsker at diskutere noget meget vigtigt: før nogen politikere får magt, bør de gennemgå en test af deres psykologiske egnethed.

Til sidst ved vi ikke, om Donald Trumps personlighed falder ind i den mørke triade af personlighed (narcissisme, psykopati og machiavellianisme). Vi ved heller ikke, om han virkelig er farlig.

Det kan være, at det blot er et show, en maske, der ser bekymrende ud, men viser sig at være uofficiel. Det vil tiden vise. Lad os håbe, at alt, det bliver til, er sociale bommerter, som u-ceremonielt at kaste fiskemad i vandet.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.