Ni tips til at motivere børn til at lære

At motivere børn til at lære er en udfordring for både forældre og lærere. I denne artikel taler vi om nogle strategier, der kan hjælpe med at nå dette mål.
Ni tips til at motivere børn til at lære

Sidste ændring: 01 oktober, 2021

Motivation kan defineres som en tilstand, der mobiliserer, styrer og opretholder adfærd (Woolfolk, 2010). Den styrer elevernes interesse mod nye emner eller måder at anvende den allerede erhvervede viden på. Det er derfor vigtigt at motivere børn til at lære.

Under læring er motivation den styrende pil mod tilegnelse af ny viden (Rodríguez, 2006). Desuden hjælper det også med at konsolidere eller supplere den allerede erhvervede viden.

White-McNulty, Patrikakou og Weissberg (2005) anfører, at motiverede elever:

  • Demonstrerer et engagement i læring. Dette er afgørende for deres faglige, sociale og følelsesmæssige udvikling.
  • Finder skolearbejde interessant og vigtigt, fordyber sig i deres studier og investerer deres energi i at nå deres mål.
  • Leder efter udfordringer og ser forhindringer som muligheder for at vokse.
  • Viser en positiv holdning til læring og de miljøer, der er beregnet til det, som f.eks. skolen.

Alt det ovenstående berettiger behovet for at motivere børn til at lære og til at finde på strategier til at opnå dette. Motiverede børn er nemlig ikke kun vigtige for, at de kan lære, men også for deres egen skyld.

Motivation er den magi, der får børn til at opleve et ægte ønske om at lære. Med andre ord føler de det ikke som noget, der er blevet pålagt dem. I denne artikel præsenterer vi ti strategier til at motivere børn til at lære.

Strategier til at motivere børn til at lære

Før du anvender en eller flere af de følgende strategier, skal du først overveje, om der er noget, der afskrækker barnet fra at lære.

Dernæst skal du identificere eventuelle vanskeligheder. Ved at gøre det får du mulighed for at forstå både situationen og barnet, hvilket giver dig en privilegeret position til at finde løsninger på eventuelle problemer.

Børn i klynge

1. Følg de fem “C’er”

For Adriana Ornellas (som citeret i Sáez, 2020) er nøglen til at motivere børn til at lære at gennemføre læringsaktiviteter, der omfatter de fem “C’er”:

  • Kontekst (context). Hjælp dem med at forbinde læring med tidligere erfaringer og viden, så de kan relatere den viden, de tilegner sig, med deres daglige virkelighed. Det er bedst at bruge konkrete forslag med umiddelbar anvendelse. F.eks. er det bedre at gætte, hvor meget de ting, de skal købe, kommer til at koste, end at give dem regnestykker uden nogen kontekst.
  • Kreativitet (creativity). Opmuntr til kreative løsninger på reelle og meningsfulde problemer. Denne proces er motiverende, fordi den viser børnene anvendeligheden af det, de lærer, og dets anvendelighed i forbindelse med problemløsning.
  • Nysgerrighed (curiousity).Væk børnenes interesse for det, de lærer. Denne faktor er en fremragende mobilisator for deres søgen efter viden og læring. Det skyldes, at deres interesse driver dem til at søge svar.
  • Kontrol (control). Giv børnene mulighed for at få indflydelse på det, de lærer, og for at vælge, hvordan de gør det. Dermed hjælper du dem med at udvikle deres autonomi og styrker deres evne til at styre deres egne læringsprocesser.
  • Samarbejde (collaboration). Skab et ønske om samarbejde og interaktion. Faktisk får gruppearbejde børnene til at føle sig ledsaget og støttet i læringsprocessen.

2. Sæt små, konkrete mål

For at motivere børn til at lære er det nødvendigt at opstille specifikke og ikke for ambitiøse mål. Prøv f.eks. at få dem til at udarbejde en lille mental plan, som de føler sig i stand til at gennemføre, ellers kan de blive modløse. Denne strategi vil give deres motivation næring med en følelse af at have opnået noget, når de når deres mål.

For at sætte mål er det en god idé at tage hensyn til deres humør og holdninger. Faktisk skal du i mange tilfælde gribe ind i disse dimensioner, før du fokuserer på at fremme motivation for læring.

3. Tilpas dig til hvert enkelt barn

Hvert barn har sine egne interesser, drømme, behov og læringsstile. Det er vigtigt at have dette i baghovedet, hvis du ønsker at motivere dem.

Hvis du ved, hvad de kan lide, hvad de forventer, og hvordan de lærer, kan du foreslå aktiviteter, der kan forenes med deres måder at være på.

4. Opmuntr til legende udforskning for at motivere børn til at lære

Leg er en fantastisk aktivitet. Ikke alene giver det børnene mulighed for at have det sjovt og fordybe sig i det, de laver, men det har også en tendens til at have læring som slutprodukt. Faktisk er det i barndommen, hvor næsten alt endnu ikke er opdaget, svært at finde en leg, hvor børn ikke lærer noget.

Du kan vinde meget her, hvis du kender de enkelte børns karaktertræk. Er de rolige, eller er de ude af stand til at sidde stille? Er de ihærdige, eller har de tendens til aldrig at afslutte det, de begynder? Svarene på disse spørgsmål vil fortælle dig, hvilke lege du skal foreslå.

I den forstand kan vi voksne ofte være lidt dovne og forsøge at fremme spil, der passer til vores eget humør eller energiniveau, når vi ønsker, at børnene skal lege.

5. Udfordr børnene

For at motivere børn til at lære kan du bruge udfordring som en strategi. Det vil nemlig være særligt nyttigt at udfordre dem med en aktivitet, som de kan få succes med.

Du bør præsentere udfordringer, som de kan klare alene eller med lidt hjælp. Det skyldes, at de ikke opnår noget, hvis de skal konfronteres med følelser som f.eks. frustration.

Hvis du anerkender det enkelte barns begrænsninger og dets styrker og svagheder, kan du bedre foreslå nogle udfordringer.

6. Giv børnene kontrol

Børn er mere motiverede, når de har en vis grad af kontrol over den aktivitet, de laver. Derfor er det godt at give dem en idé om, at viden kan erhverves på mange måder.

Du kan give dem mulighed for at skabe nye måder at løse et problem på. Få dem til at føle, at de selv kan bestemme over deres læring, og at der bliver lyttet til dem. Dette er afgørende for, at de kan fortsætte med at arbejde med tanken om, at de er i centrum for den proces, som de er fordybet i.

Mor og datter leger med modelervoks

7. Styrk processen frem for resultatet

At motivere børn til at lære kan få dem til at styre deres adfærd ud fra præstation og ikke ud fra læring. Men vær forsigtig, for hvis du ikke gør det ordentligt, kan du ende i en situation med intrinsisk motivation. De bekfræftelser, der virker bedst, er dem, der giver deres egen følelse af tilfredshed.

Du kan sige: “Ligesom dig er jeg virkelig tilfreds med det, du har gjort, og de beslutninger, du har truffet, og hvordan du er vokset undervejs” eller ” Jeg er virkelig stolt af dine succeser, men jeg er endnu mere stolt af dine fiaskoer, fordi du virkelig har lært af dem, så i morgen kan du hjælpe dine venner”.

Karakterer afspejler ofte ikke, hvad et barn har lært, så det er nødvendigt at rose barnet for læringsprocessen. På denne måde erkender de, at det, der virkelig er vigtigt, er det, de gør, og den indsats, de gør, og ikke så meget deres resultater.

Som du har set, kan du nemt styrke dem ved at “bruge gode strategier på et projekt, forblive fokuseret, holde fast i et projekt, når der opstår forhindringer, planlægge meditativt, være opmærksom på detaljer” (Willingham, 2005).

8. Lav en studieplan for at motivere børn til at lære

For at motivere børn til at lære, er det nyttigt at lave en studieplan. Med denne vil de kunne forudse, hvad de mangler at gøre, foruden at evaluere, hvad de allerede har gjort.

Planen fungerer som et kompas. Derfor behøver børnene ikke at bruge energi på at beslutte, hvad de skal studere om en uge, fordi det allerede er skrevet på planen.

Inden for denne plan er pauser dog vigtige. Det skyldes, at det er let for børn at blive trætte og overvældede. Hvis det sker, vil de føle sig modløse af det samme middel, som tidligere motiverede dem.

I den forstand hjælper planlægning. Det fungerer som et kompas, så man ved, hvor man er, men også for at undgå, at børnene kommer ind i en farlig zone med overanstrengelse. Det er altid bedst at forhandle med børnene, så de kan føle, at de også har en vis kontrol over deres situation. På den måde hjælper du dem også på vej til selvstændighed.

9. Værdsæt læring

Børn deltager mere aktivt i læring, når de forstår, af hvilken grund de bliver undervist, eller hvorfor det er vigtigt for dem at lære en bestemt ting.

Derfor bør du hele tiden søge efter muligheden for at påpege nytten af det, de lærer, og opfordre dem til at tænke på andre måder at bruge det på i hverdagen. Dette vil motivere børnene, fordi de vil opdage, at læring er noget værdifuldt og nyttigt i livet.

Det er en kunst at motivere. Det kræver finesse, men også beslutsomhed, intelligens og entusiasme. For at motivere børn skal du desuden ledsage dem på deres vej i et stykke tid eller vise dig som tilgængelig til at hjælpe dem. De vil nemlig altid komme længere med dig ved deres side.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.