Stresshåndtering ved kritiske hændelser: CISM for virksomheder

Critical incident stress management eller CISM er et meget værdifuldt værktøj i virksomheder til stresshåndtering ved kritiske hændelser.
Stresshåndtering ved kritiske hændelser: CISM for virksomheder
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 27 november, 2023

Enhver virksomhed kan til enhver tid blive udsat for en uventet begivenhed med stor følelsesmæssig indvirkning. Arbejdsulykker og afskedigelser på grund af nedskæringer er for eksempel de mest almindelige udfordringer. I disse sammenhænge er det afgørende at have værktøjer til stresshåndtering ved kritiske hændelser.

Når en organisation har en velintegreret plan for håndtering af vanskelige strategier, er fordelene mærkbare: Medarbejderne står over for disse omstændigheder på en mere tilpasningsdygtig og modstandsdygtig måde.

Ligeledes genvinder selve arbejdsscenarierne også hurtigt produktiviteten. Det er en nyttig og effektiv mekanisme. Vi giver dig tips til denne type strategi.

At tilbyde mestringsstrategier i kritiske situationer i en virksomhed kan forebygge efterfølgende posttraumatisk stress.

Stresshåndtering ved kritiske hændelser: Definition og anvendelse

En stor del af organisationerne i vores samfund har programmer til at håndtere kriser og nødsituationer. Begivenheder som naturkatastrofer, ulykker eller endda terrorangreb har deres egen handlingsprotokol. Da organisationer også bør have denne type mekanismer, blev “CISM”-programmet udviklet.

Critical Incident Stress Management (CISM) blev udviklet i 1997 af JT Mitchell og George S. Everly. Formålet med denne ressource var at beskrive en række nyttige interventioner i ugunstige situationer for at beskytte folks mentale sundhed.

Begge fagfolk udgav en bog, der er blevet forbedret gennem årene. Derfor er Critical Incident Stress Debriefing: An Operations Manual (2001) den første reference for mange virksomheder. Nedenstående beskriver vi dens implementeringsmekanismer.

Forberedende foranstaltninger og træning

En artikel udgivet af Aggression and Violent Behaviour fremhæver, at dette program integrerer en lang række interventioner, og blandt dem er træning forud for krisens begyndelse nøglen. Til dette formål udføres følgende retningslinjer:

 • Dannelse af et team: Organisationer vælger en række personer, som får ansvaret for at anvende programmet til stresshåndtering ved kritiske hændelser. Dette arbejde er muligt fra HR-afdelingen.
 • Evaluering: En analyse af mulige stressende begivenheder og kritiske nødsituationer, der kan opstå i selve organisationen, vil blive udført.
 • Udvikling af protokollen: Med udgangspunkt i de identificerede trusler udvikles nøglerne til handling. Vi kan ikke ignorere det faktum, at hver organisation har sine egne særegenheder, og disse skal altid tages i betragtning.
 • Ekstern støtte: Rådgivning fra psykologer er afgørende i udarbejdelsen af disse programmer.

Det er meget vigtigt, at ledere og chefer også uddannes til dette arbejde.

Information og træning af medarbejdere i stresshåndtering ved kritiske hændelser

Det er vigtigt, at alle i virksomheden ved, at der findes en handlingsplan for denne type situationer. På den måde ved alle, hvem de skal henvende sig til i tilfælde af en hændelse, og hvilke mekanismer de skal aktivere.

Samtidig er det afgørende at træne i forebyggelse. Selvom negative situationer ikke altid kan forebygges, kan vi tilbyde psykologisk træning til medarbejderne. De mest hensigtsmæssige er følgende:

Individuel intervention

Enhver virksomhed, der ønsker at implementere stresshåndtering ved kritiske hændelser, skal være uddannet i psykologisk førstehjælp. Med dette værktøj hjælper man den person, der er i krise, og som lige har været udsat for en negativ oplevelse.

International Journal of Environmental Research and Public Health specificerer i en artikel, at relevansen af denne metode giver en passende psykosocial respons i nødsituationer. De trin, der skal til for at yde følelsesmæssig eller psykologisk førstehjælp, er anført nedenstående:

 • Stabiliser offeret, og før det til et sikkert sted.
 • Sørg for fysisk pleje: Vand, mad, tæpper osv.
 • Tilrettelæg følelsesmæssig lindring.
 • Forklar offeret, at det, han/hun føler, er normalt.
 • Giv information om situationen på en enkel, men klar måde.
 • Ring til pårørende.
 • Kontakt andre tjenester (sundhed eller politi), hvis det er nødvendigt.

Intervention i store grupper

Mange typer nødsituationer kan opstå i arbejdsmiljøer: Kemiske katastrofer, brande, elektriske ulykker osv. BMC Psychology påpeger, at virksomheder generelt ikke altid er veluddannede til at forberede sig på og håndtere de psykologiske konsekvenser af disse oplevelser.

Critical Incident Stress Management-programmet giver ledere og chefer værktøjer til at handle både individuelt og som gruppe. Hvis katastrofen involverer et stort antal mennesker, gælder denne protokol:

 • Anmod om hjælp udefra, hvis situationen kræver det.
 • Informer lokale institutioner, hvis situationen kræver det.
 • Saml alle virksomhedens medarbejdere.
 • Informer medarbejderne om den situation, som organisationen gennemgår, på en enkel måde.
 • Disse data og denne eksponering vil blive foretaget af den eller de personer, der er uddannet til dette formål i den forberedende fase.
 • Svar på alle spørgsmål.
 • Det er vigtigt at yde støtte og være nærværende og empatisk.
 • Handlingstrinnene fra det kritiske øjeblik vil blive angivet.
 • Der vil blive ydet hjælp i logistiske aspekter: Ture hjem, til hospitalet, opkald til medarbejdernes pårørende, hvis det er nødvendigt osv.

Periodisk evaluering af det implementerede program til stresshåndtering ved kritiske hændelser

Afslutningsvis er det, som det er normalt i alle programmer for handling i nødsituationer, vigtigt, at det gennemgås regelmæssigt. Kun gennem en kritisk analyse af disse protokoller opnås ægte effektivitet.

Et nyttigt og praktisk stresshåndteringsprogram i alvorlige situationer vil garantere medarbejdernes fysiske og mentale velbefindende. Derfor er det værd at overveje følgende:

 • Møde og evaluering: Efter en kritisk situation i virksomheden vil der blive afholdt et fælles møde for at analysere resultaterne. Der vil blive foreslået forbedringsstrategier.
 • Årlig gennemgang: Hvert år kontrolleres det, om retningslinjerne for handling er nyttige. Virksomheder ændrer sig over tid, og ofte vil det, der blev etableret for to år siden, ikke længere være effektivt under nutidens omstændigheder.

Det, en person har mest brug for i en krise- eller nødsituation, er følelsesmæssig støtte, nærvær og information om, hvad der sker.

Hvad vi betragter som “kritiske hændelser”

Når man indfører stresshåndtering ved kritiske hændelser i virksomheden, er det afgørende at afklare, hvad disse uønskede hændelser består af. Derfor omfatter de udfordringer, som organisationer står over for, dynamikken i konflikt og vold.

Forskning som den, der er offentliggjort i Occupational and Environmental Medicine  fremhæver, at mange former for adfærd, som f.eks. mobning på arbejdspladsen, indgår i dette område. Det er oplevelser, der har stor indflydelse på medarbejdernes sundhed. Men der er flere omstændigheder, som vi kan betegne som “kritiske hændelser”, såsom følgende:

 • Selvmord
 • Fyringer
 • Tyveri fra virksomheden
 • Arbejdsulykker
 • Dødsfald blandt ledsagere
 • Kriminelle angreb eller terrorangreb
 • At være vidne til negative begivenheder
 • At være i farlige situationer
 • Bilulykker
 • Naturkatastrofer, der påvirker organisationen

Virksomheder og udfordringen med forebyggelse i kritiske situationer

Som du allerede ved, skal enhver virksomhed have sin egen plan for forebyggelse af arbejdsrisici. Dette område inkluderer i nogle tilfælde aspekter relateret til mental sundhed. Men organisationer har ikke altid en specifik strategi til at handle i kritiske kontekster og med store mentale kvaler.

Folk tilbringer meget af deres tid i disse omgivelser. Derfor har det, der sker med dig på arbejdet, stor indflydelse på dit psykiske velbefindende. Alle disse dynamikker skal have deres respektive virkningsmekanismer for at minimere den stressende effekt på lang sigt. Vi håber, at vores samfund og forretningsfolk bliver meget mere bevidste om denne sag.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.