Proaktiv følelsesmæssig regulering ved ASF

Proaktiv følelsesmæssig regulering ved ASF handler om at forudse udfordrende adfærd ved at analysere dens funktion. Find ud af mere her.
Proaktiv følelsesmæssig regulering ved ASF
Gorka Jiménez Pajares

Skrevet og kontrolleret af psykolog Gorka Jiménez Pajares.

Sidste ændring: 06 juli, 2023

Har du tendens til at reagere eller foregribe? Proaktiv følelsesmæssig regulering indebærer forebyggelse af udfordrende adfærd. Den proaktive tilgang består i at forudse forstyrrende adfærd hos personer med autismespektrumforstyrrelser (ASF) med det formål at forhindre dem og fremme alternativ adfærd, der er mere adaptiv til konteksten.

Men hvad er det, der får autister til at opføre sig, som de gør? Hvilke forstærkere eller udløsere er blevet identificeret? Den proaktive tilgang dykker ned i disse spørgsmål. Dens mål er at forebygge udfordrende adfærd baseret på de tilgængelige oplysninger om adfærd, der tidligere har fundet sted.

“Proaktiv intervention inden for ASF består ikke i, hvad man skal gøre, når adfærden allerede er opstået, eller hvordan man skal handle, når den er opstået, men i at spørge, søge og finde årsagen.”

-Cristina Tinaquero-

Dreng sidder og stirrer ind i en væg

En tilgang til definitionen af ASF

Før vi begynder at tale om proaktiv følelsesmæssig regulering ved ASF, vil vi forklare nogle af kendetegnene ved denne kliniske tilstand. Den femte udgave af Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) udgivet af The American Psychiatric Association (APA) definerer følgende symptomer:

Problemer med kommunikation og social interaktion

Disse problemer viser sig som mangler. Med andre ord forekommer de under det forventede niveau. De refererer til flere domæner (APA, 2015):

 • Ændringer i socio-emotionel gensidighed. For eksempel uhensigtsmæssige sociale udvekslinger, når det gælder om at udtrykke følelser eller dele interesser.
 • Ændringer i kommunikation, der involverer nonverbal kommunikation. For eksempel uhensigtsmæssig øjenkontakt eller kropssprog.
 • Forstyrrelser i udvikling, vedligeholdelse og forståelse af relationer med andre mennesker. For eksempel manglende interesse for interpersonelle relationer.

For at ASF kan diagnosticeres, skal disse ændringer manifestere sig i forskellige sammenhænge. Desuden skal de optræde i de tidlige stadier af barnets udvikling.

Restriktiv og repetitiv adfærd

Denne adfærd udmønter sig i meget repetitive adfærdsmønstre. Derudover har individet et ringe udvalg af interesser eller aktiviteter. Blandt dens manifestationer er (APA, 2015):

 • Stereotyp tale, såsom ekkolali.
 • Miljømæssig invarians. Dette manifesterer sig ved et enormt ubehag, når der sker små ændringer i miljøet. Det er tæt forbundet med rigide tankemønstre.
 • Ekstremt restriktive interesser. Dette kan føre til intens tilknytningsadfærd over for usædvanlige genstande.
 • Hyper- eller hyporeaktivitet over for forskellige stimuli. For eksempel en tilsyneladende ligegyldighed over for smerte eller temperatur.

“Ekstreme reaktioner og ritualer relateret til madens smag, lugt, konsistens og udseende er hyppige.”

-American Psychiatric Association-

Proaktiv følelsesmæssig regulering

Quinta Foundation har for nylig udgivet en guide (link på spansk). Den fastslår, at det kan være enormt gavnligt at investere tid i at analysere årsagerne til forstyrrende adfærd hos børn med ASF, når det handler om at forebygge denne adfærd.

Tidligere trin

Før enhver intervention skal terapeuten reflektere over barnet med ASF. Han/hun bør forholde sig til følgende:

 • Hvad ved terapeuten om barnet? Hvad er barnets interesser? Og hvad motiverer ham/hende? Og hvad med barnets styrker? Hvordan kommunikerer han/hun, og hvilke sensoriske vanskeligheder har han/hun? Det er blot nogle af de spørgsmål, der bør stilles.
 • Hvad med barnets miljø? Hvilke rutiner har han/hun? Hvilke visuelle signaler bruger han/hun? Og hvilke tilpasninger er der taget højde for i barnets omgivelser?
 • Hvordan er kommunikationen i familien? Terapeuten skal forstå familiens struktur og situation, såvel som dens behov. Derfor bør terapeuten finde ud af, om der er nogen forstyrrende adfærd i familiens miljø.
 • Hvad er den problematiske adfærd? Før terapeuten griber ind, skal han/hun vide, hvad han/hun har tænkt sig at gøre. Så terapeuten bør ordne adfærden efter de topografiske parametre (intensitet, hyppighed og varighed).
 • Udfør en funktionel adfærdsvurdering. Dette er ekstremt vigtigt, fordi det giver terapeuten mulighed for at se, hvilken funktion en bestemt type adfærd spiller i en given kontekst.
 • Hvad forsøger barnet at opnå gennem sin adfærd? Terapeuten skal reagere på målene for hver forstyrrende adfærd på en specifik måde. Desuden skal han/hun finde ud af, hvorfor den manifesterer sig, og hvad barnet har brug for.
 • Hvordan kan barnet reducere sin forstyrrende adfærd? Adfærden skal justeres og tilpasses i overensstemmelse med barnets evner.

I den funktionelle analyse gør terapeuten brug af den klassiske ABC-model. Det giver mulighed for at etablere relationer mellem formen af den adfærd, der forekommer, og den funktion, den udfører. Med andre ord, hvad forsøger barnet at opnå med sin adfærd? Forsøger han/hun at kommunikere? Har han/hun smerter? Hvilken adfærd er den mest slående?

Trist pige sidder alene

Nogle strategier til proaktiv følelsesmæssig regulering

Cristina Tinaquero, en af skaberne af den nævnte guide, siger, at der er nogle retningslinjer, som terapeuten skal tage højde for. Han/hun er nødt til at sætte sig ind i den måde, barnet leger på, så han/hun kan forstå, hvad barnets interesser er. Det ultimative mål er at hjælpe barnet med at forbedre de færdigheder, han/hun har.

Etableringen af de nye rutiner skal tage udgangspunkt i barnets interesser. Målet er, at rutinerne skal være forudsigelige. Men samtidig skal de give barnet mulighed for at udforske og forstå sine omgivelser.

Af og til, på trods af at man har fået al tilgængelig viden om barnet og dets familie, fortsætter forstyrrende adfærd med at forekomme. I dette tilfælde vil terapeuten etablere kriseplaner for at beskytte det fysiske helbred hos barnet med ASF.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Consejo General de la Psicología de España. (2022). Pautas de regulación emocional proactiva para familias con personas con TEA. www.infocoponline.es. https://www.infocop.es/view_article.asp?id=19805
 • First, M. B. (2015). DSM-5. Manual de Diagnóstico Diferencial. Editorial Médica Panamericana.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.