Socioseksualitet: At have sex uden følelsesmæssig tilknytning

Der er mennesker, der foretrækker at have tilfældig sex. Den slags, hvor der ikke er nogen følelsesmæssig forbindelse med den anden. Denne tilbøjelighed kaldes socioseksualitet.
Socioseksualitet: At have sex uden følelsesmæssig tilknytning
Maria Alejandra Morgado Cusati

Skrevet og kontrolleret af filosof Maria Alejandra Morgado Cusati.

Sidste ændring: 20 oktober, 2022

Seksualiteten er i lang tid blevet renset for visse af de tabuer, der tidligere var forbundet med seksualitet. Det fremgår af den stigende anerkendelse og accept af forskellige seksuelle orienteringer og praksisser. En af dem er socioseksualitet. Den henviser til at have sex for ren fysisk nydelse uden nogen form for følelsesmæssige eller personlige bånd.

Begrebet blev opfundet af biologen og sexologen Alfred Kinsey i første halvdel af det 20. århundrede. Det blev dog mere populært i 90’erne. Faktisk er der endda blevet skabt psykometriske instrumenter til at måle graden af socioseksualitet hos mennesker.

Vi må understrege, at socioseksualitet ikke er en ny seksuel orientering, men at udtrykket snarere henviser til et adfærdsmønster, der altid har eksisteret, og som mange vælger. Ikke desto mindre blev en sådan adfærd tidligere stigmatiseret, især for kvinders vedkommende. I dag nyder den imidlertid en vis åbenhed.

Faktisk findes der endda apps, der gør det muligt for socioseksuelle mennesker at komme i kontakt med hinanden, så de kan nyde intime møder uden forpligtelser.

Hænder på rude viser sex i bil, som skildrer socioseksualitet

Hvordan måles socioseksualitet?

Måske undrer du dig over, hvordan socioseksualitet manifesterer sig hos mennesker. Er det et kategorisk begreb, eller kan det udtrykkes i grader?

Psykologiprofessor Lars Penke har skabt et instrument til at måle denne adfærd, som han kaldte Sociosexual Orientation Inventory (SOI-R). Testen består af et spørgeskema med ni spørgsmål, som er inddelt i tre kategorier:

  • Adfærd. Antallet af personer, som deltageren har haft tilfældig sex med uden nogen følelsesmæssig binding.
  • Holdning. De holdninger, de har til socioseksualitet.
  • Begær. Deres ønske om at opretholde socioseksuelle forhold.

Ud fra de data, som de ni spørgsmål frembringer, fås en kompatibilitetsprofil for personen med socioseksualitet.

Forskelle mellem mænd og kvinder

Det er et velkendt faktum, at samfundet har stigmatiseret kvinder mere end mænd, når det gælder om at vise seksuel åbenhed. I dag er dette ikke så udtalt som tidligere. Der er dog stadig visse kulturelle fordomme, som i høj grad bestemmer den måde, hvorpå kvinder og mænd oplever deres seksualitet.

Når det er sagt, er det helt berettiget at spørge, om der afhængigt af køn er forskelle i manifestationen af socioseksualitet. Lige fra begyndelsen har forskere betragtet denne variabel som en afgørende faktor. Derfor har de brugt SOI-R til at undersøge, om der var forskelle mellem mænd og kvinder.

Mænd scorede højere på SOI-R end kvinder. Med andre ord føler mænd sig mere trygge ved socioseksualitet end kvinder. Ikke desto mindre skal vi være forsigtige med disse generaliseringer, da der er individuelle forskelle mellem samme køn, som der skal tages hensyn til.

Psykologen Anna Campbell og sociologen Paula England påviste, at heteroseksuelle mænd har en højere grad af tilfredshed end kvinder med socioseksualitet. Kvinder har en tendens til at rapportere om skyldfølelse efter seksuelle møder, der mangler hengivenhed, eller følelser af skuffelse, når de ser, at forholdet ikke indebærer mere end seksuel kontakt.

Når det er sagt, varierer resultaterne, hvis man indfører variablen seksuel orientering. For eksempel havde kvinder, der identificerede sig som biseksuelle, højere score for socioseksualitet end kvinder, der identificerede sig som heteroseksuelle eller lesbiske.

For mænds vedkommende viste homoseksuelle mænd et højere niveau af socioseksualitet sammenlignet med biseksuelle og heteroseksuelle mænd.

Par har hed sex

Andre faktorer i forbindelse med socioseksualitet

Ud over køn og seksuel orientering er der andre variabler, der har en betydelig indflydelse på socioseksualitetens manifestation. F.eks. tyder forskning på, at personer, der udviser visse individuelle karakteristika, såsom åbenhed over for oplevelser, ekstraversion eller impulsivitet, har højere score på SOI-R.

På den anden side har personer med individuelle karakteristika såsom venlighed, ydmyghed og ærlighed lavere score med hensyn til socioseksuel adfærd.

Personer med en undgående tilknytningsstil er mere tilbøjelige til at udvikle et mønster af socioseksuel adfærd. I modsætning hertil er personer med en sikker tilknytning mindst tilbøjelige til at udvikle denne adfærd.

En anden variabel, der er relateret til denne form for seksuel adfærd, er religion. Mennesker med en iboende religiøs orientering (hvor religion er et mål i sig selv) har en tendens til at have lav socioseksualitet. Mens personer med en ekstrinsisk religion (som et middel til at nå mål) scorer højere på SOI-R.

De faktorer, der er forbundet med socioseksualitet, er ikke udtømt her. Faktisk er det også blevet relateret til variabler som blandt andet alder og psykopati. Derfor kan vi bekræfte, at det er seksuel adfærd, der ikke kan forstås isoleret. Desuden er det ikke alle, der oplever den på samme måde eller med samme intensitet.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Schmitt D. Sexual Strategies Across Sexual Orientations. Journal of Psychology & Human Sexuality [Internet]. 2008 [consultado 9 agosto 2021]; 18(2-3): 183-214. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J056v18n02_06
  • Del Río E, Ramos-Villagrasa P, Castro A, Barrada J. Sociosexuality and Bright and Dark Personality: The Prediction of Behavior, Attitude, and Desire to Engage in Casual Sex. Int J Environ Res Public Health [Internet]. [consultado 9 agosto 2021]; 2019; 16(15). Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6695927/

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.