Social indlæring: Albert Banduras interessante teori

Teorien om social indlæring er et af de mest interessante kvalitative fremskridt indenfor psykologi. Faktisk kan vi stadig sige, at Albert Bandura, 92, er en af de mest værdsatte og fejrede personligheder indenfor feltet.
Social indlæring: Albert Banduras interessante teori
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 13 oktober, 2022

Hvordan lærer vi om mennesker? At forstå hvilke mekanismer, processer og komplekse subtiliteter, der sætter en adfærd eller færdighed i bevægelse, har altid været et af målene for psykologi. Albert Bandura introducerede teorien om social indlæring, en teori om samspillet mellem elevens sind og deres miljø.

De fleste af os har ikke en anelse om, hvordan børn lærer ting. Nogle mennesker ser stadig undervisning eller erhvervelsen af en vis færdighed som følge af den klassiske adfærdsmæssige tilgang, noget som er baseret på imitation, konditionering og positiv eller negativ forstærkning.

“Indlæring er en tovejskommunikation: Vi lærer fra miljøet og miljøet lærer og ændrer sig takket være vores handlinger.”

– Albert Bandura –

Imidlertid er intet så kompliceret, komplekst og fascinerende som en studerendes sind, barnets hjerne eller evnen hos en voksen til at generere en adfærd eller erhverve specifik viden. Ingen af os er tomme kasser, der bare kan udfyldes baseret på pres og begrænsninger fra omverden. Mennesker observerer, efterligner og udvikler sig i et bestemt socialt miljø. Vi har til gengæld visse mentale tilstande, der opmuntrer eller hindrer indlæring.

Albert Bandura, en canadisk psykolog og professor ved Stanford University, tog fat på disse spørgsmål for at formulere det, vi i dag kender som teorien om social indlæring. Det er en tilgang, hvor adfærdsmæssig og kognitiv teori mødes.

Albert Bandura er manden bag teorien om social indlæring

Hvad fortæller teorien om social indlæring os?

Banduras teori om social indlæring er også kendt som observationsindlæring eller modellering. For at tilføje en smule kontekst, begyndte det i 60’erne. Det var en tid, hvor adfærdsmæssig teori havde meget vægt, og indlæring blev opfattet som en simpel udveksling af information fra ekspert til lærling. En udsender og en modtager. Med andre ord var eksperten den aktive og lærlingen var den passive.

Albert Bandura så derimod ud over den adfærdsmæssige reduktion til det sociale. Lev Vygotsky, med sin sociokulturelle teori, var en anden vigtig spiller i denne teoretiske udvikling. Bandura sagde, at børn lærer visse ting hurtigt uden forsøg og fejl. I så fald var der en vigtig årsag: Observation og socialt miljø.

Bobo-dukken

Bobo-dukke-eksperimentet er et af de mest velkendte indenfor psykologi. Gennem 1961 og 1963 forsøgte Bandura og hans team at demonstrere vigtigheden af observations-betinget indlæring hos børn, og hvordan efterligningen af en model – en voksen – er meget vigtigere for børn end blot at give eller fjerne en forstærkning.

Albert Banduras eksperiment
 • Forsøget involverede børn mellem 3 og 6 år fra Stanford Universitets børnehave. Scenen var chokerende. I et værelse fyldt med legetøj slog en voksen en stor dukke med en hammer foran en gruppe børn. I en anden forsøgsgruppe repræsenterede den voksne en ikke-aggressiv model. I den tredje gruppe blev aggressiviteten ledsaget af fornærmelser overfor dukken.
 • Resultaterne kunne ikke være mere tydelige. De fleste af de børn, der blev udsat for den aggressive model, var mere tilbøjelige til at opføre sig fysisk aggressivt end dem, der ikke var udsat for modellen.

Bandura demonstrerede, at der er 3 grundlæggende former for observations-betinget indlæring:

 • Gennem en levende model, såsom en person i virkeligheden, der udfører en adfærd.
 • Gennem en verbal instruktion: Fortæller detaljer og beskrivelser af en adfærd.
 • Symbolsk metode: Fiktive tegn i en bog eller film. En rigtig person, hvis adfærd er transmitteret gennem medierne, tæller også her.

Processer, der formidler social indlæring

Teorien for social indlæring er ofte beskrevet som en “bro” mellem traditionel indlæringsteori (fx behaviorisme) og den kognitive tilgang. Bandura, i modsætning til Skinner, så altid vigtigheden i mentale (kognitive) faktorer. Faktisk definerede han “elever” som aktører, der aktivt behandler information, og som konstant vurderer forholdet mellem adfærd og konsekvenser.

“Selvbevidsthed sikrer ikke nødvendigvis succes, men usikkerhed på sig selv genererer helt sikkert mangel på succes.”

-Albert Bandura-

Derfor bør vi ikke lave den fejl at tro, at folk efterligner alt, hvad de ser, og at absolut alle børn vil udføre aggressiv adfærd, blot fordi de ser det derhjemme eller på tv. Der er tanker før imitation. Derudover er der mediatorer, som vil tilskynde imitationen eller en alternativ respons.

Her er nogle af disse mediatorer:

Miljøet

Vores samfund er ikke homogent. Det består snarere af, og producerer utroligt varierede miljøer og scenarier. Nogle er mere fordelagtige, og andre er mere undertrykkende.

Lad os se på et eksempel. Carlos er 11 år og i år har han en ny violinlærer. I starten var han fascineret af instrumentet. Han ønskede sig en violin, så han kunne lære mere. Imidlertid fik hans far ukonstruktivt og hurtigt den ide ud af hovedet på Carlos igen: “Det er noget sludder!” råbte han. Siden da er Carlos holdt op med at have interesse for violinen.

pige, der imiterer moderen

Måske vil du finde dette interessant: Negative personer: 5 karakteristiske egenskaber

Opmærksomhed

For at en adfærd bliver efterlignet, skal den fange vores opmærksomhed, interesse og spejlneuroner. Hver dag observerer vi alle mulige slags adfærd. Men de er ikke alle værdige for vores interesse.

Motivation

Motivation er motoren, viljen til at udføre en bestemt adfærd, som vi ser i andre.

 • Vi bør også tale om stedfortrædende indlæring. Ifølge Bandura er det ikke nok blot at “observere”, hvad andre gør. Vi skal også se belønningerne eller konsekvenserne, andre oplever ved deres adfærd.
 • Hvis de opfattede gevinster opvejer de opfattede omkostninger (hvis der er nogen), så vil observatøren efterligne den observerede adfærd. På den anden side, hvis den stedfortrædende forstærkning ikke ses som vigtig nok for observatøren, så vil de ikke efterligne denne adfærd.
ansigter, der er forbundet

Som konklusion var teorien om social indlæring et af de mest interessante kvalitative fremskridt indenfor psykologi. Faktisk kan vi stadig sige, at Albert Bandura, 92, er en af de mest værdsatte og fejrede personligheder indenfor feltet.

Takket være ham forstår vi bedre, hvordan vi erhverver viden og genererer visse former for adfærd. Vi ser, hvordan det eksterne – det sociale – er relateret til vores interne processer – det kognitive – og hvordan vi også tjener som model for andre mennesker i vores miljø – ofte uden at indse det.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Bandura, A. (1978). Autoeficacia: hacia una teoría unificadora del cambio de comportamiento. Avances en la investigación y terapia del comportamiento , 1 (4), 139–161. https://doi.org/10.1016/0146-6402(78)90002-4
 • Bandura, Albert, (1987) “Teoría del Aprendizaje Social”, Espasa Libros
 • Bandura, Albert y Walters, Ruchards, (2004) “Aprendizaje Social y desarrollo de la personalidad”, Paidós.
 • Bandura, A. (2012). Teoría cognitiva social. En el Manual de teorías de la psicología social: Volumen 1 (pp. 349–374). SAGE Publications Inc. https://doi.org/10.4135/9781446249215.n18

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.