Filosofi og psykologi: Hvad er forholdet mellem dem?

Filosofi og psykologi beskæftiger sig med nogle af de samme emner. De har dog vidt forskellige tilgangsvinkler, hvilket også betyder, at der kommer vidt forskellige løsninger ud af det.
Filosofi og psykologi: Hvad er forholdet mellem dem?

Sidste ændring: 08 oktober, 2019

Filosofi og psykologi er to studieområder, der deler en plads i historien. Psykologi er opstået fra filosofi. Psykologien udviklede sig ud af filosofien, da den søgte at indkludere den empiriske metode, da det kom til at undersøge nogle af filosofiens store spørgsmål om det menneskelige sind. Deraf har filosofien bragt adskillige studieemner til psykologien, såsom sansning, opfattelse, intelligens og hukommelse.

Sat i kontrast er de løsninger, som hvert studieområde kommer frem til, meget forskellige. Selvom de søger at studere de samme emner og spørgsmål, har de hvert for sig ret forskellige synspunkter. Selv når de gør brug af nogle af de samme teorier, når filosofi og psykologi sjældent frem til de samme konklusioner. Det er netop derfor, at de professionelle i hvert felt ofte ser hinanden som konkurrenter.

Tænkeren

Filosofi og psykologi

Ordet ”psykologi” stammer fra det græske ord ”psyke” og ”logos”. Henholdsvist betyde disse ”sjæl” og ”studie” eller ”læren om”. Heraf betyder psykologi læren om sjælen. Simpelt set, kan vi sige, at psykologi er videnskaben, som er ansvarlig for at studere det menneskelige sind og adfærd.

Psykologi søger at forklare, hvad der sker inde i ”den sorte boks” og hvordan disse fænomener påvirker vores adfærd, samt også med et henblik på de sanseindtryk, vi modtager. Den søger også at forstå, hvordan mennesker modtager og fortolker informationen, som vi modtager gennem vores sanser.

Begrebet ”filosofi” kommer også fra græsk. Det er sammensat af ordene ”philo” og ”sophia” hvilket til sammen på dansk bliver ”filosofi” og betyder ”kærligheden til visdom”. Formålet med filosofi er at løse alverdens problemer, der opstår i virkeligheden.

Filosofi fokuserer på at studere en stor varierende mængde af, hvad man kan kalde, transcenderende problemer. Emnerne, som filosofien ønsker at undersøge, kan indkludere eksistens, viden, sandhed, morale, skønhed, sindet og sprog. Generelt set, udfører den ikke sin undersøgelse ved hjælp af empiri. I stedet gør den brug af metoder såsom konceptuelt analyse, mentale eksperimenter, spekulation og andre a priori metoder.

Statue af filosof

Ligheder mellem filosofi og psykologi

Psykologi afhænger af filosofien på baggrund af adskillige årsager. Først og fremmest, giver filosofien psykologien en generel forståelse af dét at være menneske. Dette er fundamentet i en stor del af de psykologiske teorier. Det omvendte forhold er også sandt. Filosofien gør nogle gange brug af videnskabelige metoder til at opnå dets mål. Begge studieområder deler teorier og studieobjekter.

En anden lighed er, at filosofien har bidraget med emner til psykologien. Nogle eksempler er sansning, opfattelse, hukommelse og vilje. Som vi har nævnt før, deler begge områder studieobjekter, selvom deres måde at undersøge disse objekter på samt de svar, de kommer frem til, er meget forskellige.

På den anden side passer filosofien ind i psykologien på to forskellige måder. Den ene måde er på baggrund af den relative hypotese: Sindet og ordentlige måder at studere det på. Og den anden måde består af de generelle principper, der er underliggende for videnskabelig forskning.

Forskelle mellem filosofi og psykologi

Selvom begge discipliner undersøger menneskers adfærd, er de dog forskellige. Nogle af forskellighederne kommer til udtryk i deres metoder, formål og om de tager stilling til morale eller ej.

I forhold til metode arbejder filosofien med konceptuelle kategorier og forholdet, der eksisterer mellem dem. Den er derfor åben for mange metoder.

Psykologien er dog anderledes, da den afhænger af empiri og statistikker. Den gør brug af kvantitativ og kvalitativ forskning. Den fokuserer på eksperimenter og empiriske test af hypoteser. Eksperimenter er en måde at forstå vores adfærd på, samt validere de værktøjer vi gør brug af, såsom de terapimetoder vi har nu om dage.

Med hensyn til slutmålene i hvert felt, har filosofien fokus på mere intellektuelle formål, hvor psykologien har fokus på terapi og intervention. Filosofien skaber filosofiske systemer og kategorier, der har til formål at forklare virkeligheden. Psykologien har til formål at isolere og studere individuelle variabler af menneskets adfærd, fremfor helheden.

På baggrund af dette, tager psykologiske teorier hensyn til vores biologi. Et godt eksempel på dette er studiet af vores hjernekemi. Desuden lægger psykologien også vægt på menneskets individuelle forskelle. Når alt kommer til alt, er der ingen, der opfører sig fuldstændig ens, selv ikke i de samme situationer.

Bunke af sten, der balancerer foran hav

Morale

En anden stor forskel mellem filosofi og psykologi er deres koncept om morale. Filosofien ønsker at forklare alt, hvilket også indkluderer den korrekte måde at opføre sig på. Filosofien prøver ofte at forklare, hvad der er rigtigt og forkert.

På den anden side, ønsker psykologien ikke at bevæge sig ind på dette område. Selvom psykologien har forslag til, hvordan man kan måle etik og morale, er dets formål ikke at forklare, hvad morale er, men blot at forklare hvilke forskellige moraler, der eksisterer.

Filosofi og psykologi studerer mennesker og deres adfærd. De har ligheder og forskelle. De fortolker endda de samme ting anderledes. Derfor afhænger svarene af, hvilken metode man ser spørgsmålet med. Dog deler de ofte de samme teorier og resultater.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Botterill, G., & Carruthers, P. (1999). The philosophy of psychology. Cambridge University Press.
  • Horgan, T., Horgan, T., & Tienson, J. (1996). Connectionism and the Philosophy of Psychology. Mit Press.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.