Er der en sammenhæng mellem overtro og overlevelse?

Der er mange samfund, der udfører ritualer som regndans eller menneskeofringer. Lad os lige stoppe op og tænke over dette et sekund. Kunne disse handlinger komme fra blot tilfældig styrkelse af den enkelte adfærd, eller er de en måde at forbedre vores chancer for at overleve på?
Er der en sammenhæng mellem overtro og overlevelse?
Beatriz Caballero

Skrevet og kontrolleret af psykolog Beatriz Caballero.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Overtro er faktisk kun en bivirkning af vores evne til at lære. Ethvert levende væsen, der er i stand til at skabe forbindelser mellem fakta og begivenheder, kan være overtroisk til en vis grad.

Ifølge Rotter (1966), så betyder det, at hvis nogen mener, at resultaterne af noget er ude af deres kontrol (uforudsigeligt: Skæbne, eksterne kræfter, held …), så betyder det, at de har en tro eller forventning baseret på ekstern kontrol.

Nogle siger, overtroisk adfærd svarer til ukontrollerbare situationer. Når det er sagt, ved vi alle, at det er umuligt at kontrollere alt omkring os.

Som mennesker har vi udviklet og hentet evner, der hjælper os med at overleve i verden. Det er en verden, der er temmelig uforudsigelig. Det er derfor, vi alle har en slags tro eller illusion, der får os til at føle, at vi styrer vores liv.

Overtro som et adaptivt redskab

At banke under bordet, krydse fingre eller ikke gå under en stige kan være som slik for et barn. Ifølge din hjerne, i hvert fald. Trods alt elsker små børn absolut slik. Og folk bruger det som forstærkning hele tiden uden at vide præcis, hvorfor det virker. Det samme sker også med overtroiske ritualer.

Hænder krydser fingre som en form for overtro

Mange mennesker har amuletter eller ritualer, de bruger til at hjælpe dem med at præstere bedre på visse områder. Disse ting kan give dem et ekstra boost af motivation eller mere selvtillid.

Personlig overtroisk tænkning (PST) er tendensen til at tænke på en måde, der forbereder dig på at forsvare dig selv mod skuffelse, hjertesorg og utilfredshed. Denne form for tænkning er også en del af, hvad Epstein (1988) definerede som konstruktiv tænkning.

Tillid til dig selv er helt afgørende. Det betyder, at enhver faktor, lige så irrationel som den kan være, vil forbedre dine chancer for overlevelse. Og mere specifikt betyder det, at påstanden om, at overtro kan være adaptiv, faktisk er sandt til tider.

Eksperimenter med overtro

I disse to eksperimenter bliver deltagerne bildt ind, at deres adfærd bliver styrket. Men i Koichi Ono-undersøgelsen kommer den overtroiske adfærd ikke udelukkende fra utilsigtet forstærkning. Og Helena Matutés eksperiment bekræfter teorien om, at manglende kontrol er, hvad der forårsager, at mennesker opfører sig overtroisk.

Point-tæller-eksperimentet (Koichi Ono, 1987)

Inspireret af Skinners forskning med duer brugte Koichi Ono forsøgsrum med tre vægte og et panel. Panelet registrerede, hvor mange point deltagerne havde. Han havde tyve test-personer, som skulle prøve at få så mange point som muligt. Men han fortalte dem dog ikke nogen specifikke handlinger som de skulle udføre.

Han programmerede enhederne til at afgive forstærkere (point på tælleren) fra tid til anden. Men de forsvandt af sig selv. Hvad var resultatet? Mange af deltagerene viste overtroisk adfærd, da de gjorde noget, og der kom et point. En af dem hoppede endda opad og troede på, at det var sådan, vedkommende fik pointene.

Lydeksperimentet (Helena Matute, 1993)

Helena Matute udførte dette eksperiment ved at bruge en negativ stimulering på en computer. I dette tilfælde var det en irriterende lyd, der var programmeret til at gå væk efter en vis tid. Hun opdelte test-personerne i to grupper.

Med den første gruppe bad hun dem om at prøve at slå lyden fra ved at bruge computerens tastatur. Med personerne i den anden gruppe sagde hun, at uanset hvad de gjorde, ville de ikke kunne styre lyden.

Resultaterne var meget forskellige. Personerne i den første gruppe etablerede et adfærdsmønster i det øjeblik, de trykkede tasterne ned. Disse mennesker udviklede en illusion af kontrol, og det førte til, at de opførte sig overtroiske.

De begyndte faktisk at tro, at hvis de trykkede nogle taster ned, kunne de styre den irriterende lyd. På den anden side gjorde den anden gruppe ingenting, ligesom hun havde bedt dem om.

Kvinde sidder foran sin computer

Illusion som et skjold

Vores hjerne består af et net af forbindelser, der forsøger at lave sammenhæng mellem ting. Vi forbinder ord, steder, følelser, begivenheder osv. Når en person fejlagtigt ser deres adfærd som en mulig årsag, betyder det, at deres hjerne er blevet overtaget af en “illusion af kontrol.”

Når dette sker på en mere generel måde, ved at tro, at årsagen eller roden kommer fra en ekstern kraft, kalder vi dette fænomen en “illusion af årsagssammenhæng.”

Herstein (1966) hævdede, at det ikke er særlig sandsynligt, at denne adfærd kun kommer fra utilsigtet forstærkning. Han mente, at det betød, at hvis noget fører nogen til at opføre sig overtroisk mindst én gang, kan det vare længere på grund af utilsigtet forstærkning.

Der er mange samfund, der udfører ritualer forbundet med overtro, såsom regndans eller menneskeofringer. Lad os lige stoppe op og tænke over dette et sekund. Kunne disse handlinger komme fra blot tilfældig styrkelse af den enkelte adfærd, eller er de en måde at forbedre vores chancer for at overleve på?


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.