Raymond Cattell og hans teori om personlighed

Raymond Cattell var en kendt personlighedsteoretiker. I hans bog, The Scientific Analysis of Personality (Den videnskabelige analyse af personlighed), gennemgår han eksperimentel, kvantitativ og statistisk research i personlighedstests. 
Raymond Cattell og hans teori om personlighed
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Raymond Cattell blev født i England i begyndelsen af det 20. århundrede. Han er en af de vigtigste personlighedsteoretikere i psykologiens historie. 

Således, har hans bidrag været afgørende for trækteori (også kaldet dispositionel teori) og er, på nuværende tidspunkt, en del af spørgeskemaet med de 16 personlighedsfaktorer (Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF)).

Selvom Raymond Cattell begyndte sine studier i kemi, blev han interesseret i psykologi, efter han dimitterede. Han var professor på University of Illinois i 30 år, og han underviste også 20 år på University of Hawaii. Desuden, var han en utrættelig forsker i menneskelig adfærd og grundlæggeren af Institute for Personality and Ability Testing, Inc. (IPAT, Inc.)

Raymond Cattell definerede 16 aspekter af menneskelig personlighed. Baseret på disse faktorer, skabte han sit spørgeskema, der stadig bruges i adskillige rammer og til forskellige formål.

“Psykologi er et indviklet felt, hvori selv fremtrædende autoriteter har været kendt for at løbe rundt i cirkler og beskrive ting, som alle ved, på et sprog, som ingen forstår”.

-Raymond Cattell-

Faktor A, B, C og E i Raymond Cattells personlighedsteori

Faktor A, B og C i Raymond Cattells personlighedsteori korresponderer med varme, fornuftslutning, emotionel stabilitet og dominans.

 • Varme repræsenterer graden af kontakt, en person etablerer med andre individer.
 • Fornuftslutning handler om intellektuel kapacitet. I den forbindelse, jo mere eftertænksom og succesfuld et individs abstrakte tanker er, des mere intelligent siger man, vedkommende er.
 • Emotionel stabilitet refererer til evnen til at tilpasse sig. Det korresponderer med en persons evne til ikke at blive forstyrret af stimuli i vedkommendes miljø, sammen med villigheden og evnen til at forstå og tilegne sig sagte stimuli.
 • Dominans er en persons grad af autonomi eller underkastelse. De mest dominante folk har en tendens til at være konkurrerende, aggressive og selvsikre. I kontrast, er de mindre dominante mere skrøbelige, og de følger nemt en leder.
Raymond Cattell og teori om personlighed illustreres af puslespil med hoveder

Raymond Cattell og faktor F, G, H og I

Faktor F, G, H og I korresponderer med livlighed, regelbevidsthed, social dristighed og sensitivitet.

 • Først og fremmest, relaterer Cattell livlighed til spontanitet og udtryksfuldhed. Jo mere livlig en person er, des mere entusiastisk vil vedkommende være. Og, jo mindre livlig en person er, des mere fornuftspræget, reserveret og pessimistisk vil vedkommende være.
 • Dernæst, refererer regelbevidsthed til et individs grad af accept af sociale normer. De mest tilfredse folk bliver ofte moralister. Og, de mest utilfredse folk bliver til rebeller og revolutionærer.
 • Hernæst, er social dristighed relateret til evnen til at løbe en risiko og handle under pres. Dem, der ikke besidder en høj grad af dette træk, har en tendens til at holde sig til sikre og forudsigelige ting.
 • Afslutningsvis, refererer sensitivitet til overvægten af emotionelle aspekter frem for rationelle, i henhold til adfærd. Følelser overvælder yderst sensitive folk, mens dem, der har en lavere grad af sensitivitet, er mere realistiske og praktiske.
Blad med hjerte i

Faktor L, M, N og O

Faktor L, M, N og O korresponderer med vagtsomhed, åndsfravær, privathed og opfattelse.

 • Vagtsomhed er, hvor meget en person stoler på eller har mistillid til andre.
 • Åndsfraværenhed handler om fantasi. Den evne, en person har til at nedsænke sig selv i sine tanker og indre verden.
 • Hernæst, er privathed relateret til evnen til at analysere virkelighed og identificere træk, der vil gøre det muligt at opnå det, man gerne vil fra andre. Af den årsag, kan de fleste private folk også være diskrete, sofistikerede, kløgtige og diplomatiske. På den anden side, er mindre private folk yderst uhøjtidelige, oprigtige, spontane og direkte.
 • Afslutningsvis, refererer opfattelse til en persons evne til virkelig at tage ansvar for sine handlinger. Dem, der scorer højt på denne faktor, har en tendens til at lide og bebrejde dem selv for alt. Og, dem, der scorer lavt, har en fremragende mening om dem selv, og de er meget mere overbærende, når det kommer til deres fejl.
Krop uden hoved

Faktor Q1, Q2, Q3 og Q4 ifølge Raymond Cattell

Faktors Q1-Q4 er åbenhed over for forandring, selvtillid, perfektionisme og spænding.

 • Først og fremmest, er åbenhed over for forandring relateret til oprør og evnen til at ændre situationer.
 • Dernæst, er selvtillid graden af ens personlige selvstændighed.
 • Perfektionisme har at gøre med graden af kontrol, hvorved et individ behersker sig i en social ramme.
 • Afslutningsvis, refererer spænding til graden af angst, et individ oplever i sit daglige liv.
Krussedulle i kvindehoved

Alle disse faktorer er, grundlæggende set, hvad Raymond Cattels personlighedstest måler. Hvordan nogen scorer på de ovenstående faktorer, vil gøre det muligt for en psykolog at identificere deres personlighedsprofil. På nuværende tidspunkt, bruger HR-afdelinger denne test til at udvælge deres personale.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Cloninger, S. C., Molina, A. S. F., & Salinas, M. E. O. (2003). Teorías de la personalidad. México: Pearson Educación.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.