Psykologiske behandlinger af alkoholisme

I denne artikel giver vi dig en beskrivelse af en vifte af effektive psykologiske behandlinger af alkoholisme. De to primære grupper fokuserer på enten afholdenhed eller kontrolleret druk. Behandlingen, der vælges, afhænger at patienten.
Psykologiske behandlinger af alkoholisme
Alicia Escaño Hidalgo

Skrevet og kontrolleret af psykolog Alicia Escaño Hidalgo.

Sidste ændring: 27 december, 2022

De fleste psykologiske behandlinger af alkoholisme har den kognitive adfærdsmodel som grundlag. Denne model behandler dette emne som en kraftfuld forstærkningsmekanisme, der opretholder en persons vane med at bruge det som selvbehandling. 

Den kognitive adfærdsmodel tilbyder en alternativ tilgang til den traditionelle, som antager, at alkoholisme er en sygdom.

Det ultimate mål med disse psykologiske behandlinger af alkoholisme er at mindske en persons præference for alkohol. På samme tid søger de at øge præferencen for andre aktiviteter, som giver dem mulighed for at bevare en langvarig tilpassende funktion.

Afhængig af patienten, deres personlige ressourcer og familiens miljø, kan et andet mål være at træne dem til blot at stoppe deres problematiske indtag af alkohol. Eksperter kalder dette “kontrolleret druk”.

I øjeblikket er der to store grupper af intervention blandt de psykologiske behandlinger af alkoholisme. Den ene fokuserer på at prøve at opnå fuldstændig afholdenhed. Den anden stiler efter at få personen til at indtage alkohol på en sikker og kontrolleret måde. Vi vil beskrive hver af disse nedenfor.

Adfærdsmodellen stiler efter at ændre adfærden direkte relateret til indtaget af alkohol. Denne tilgang giver den individuelle person ansvaret for problemet. Dermed er forandring udelukkende i deres hænder.

Mand med glas med alkohol har brug for psykologiske behandlinger af alkoholisme

Psykologiske behandlinger af alkoholisme

Sociale evner eller selvkontrolleret træning

Eksperter har tendens til at bruge denne til patienter, som mangler passende inter- og intrapersonelle evner. Det er også en god måde at hjælpe disse mennesker, der ikke kan kontrollere deres følelsesmæssige tilstand uden indtag af alkohol.

Eksperter har observeret, at alkoholikere indtager mindre alkohol i stressende sociale situationer, hvis de har en alternativ strategi til at takle problemer.

Et eksempel er manualen af Monti et. al (2002). Dette værk giver sociale strategier både til patienterne samt deres støttegruppe. De giver patienten mulighed for at undgå behovet for at drikke alkohol.

Fællesskabsforstækning som en af de psykologiske behandlinger af alkoholisme

Denne tilgang prøver at ændre livsstilen forbundet med indtaget af stoffet. Dette indebærer teknikker, såsom problemløsende, familiær adfærdsterapi, social rådgivning og træning i jobsøgning. Du kan også bruge denne tilgang i sammenhæng med kontrolleret druk.

Adfærdsmæssig parterapi

Dette indebærer at gå videre end til indtaget af alkohol som en forstærkningsmekanisme og det har afholdenhed som sit mål. Det prøver at få parret til at tage del i tilfredsstillende aktiviteter sammen. Aktiviteter, som ikke involverer en form for druk, er bedre.

Et godt eksempel er Sisson og Azrin programmet. Dette program stiler efter at lære partneren, som ikke er alkoholiker, nogle evner til at håndtere en alkoholisk partner. Nogle af disse er at lære dem, hvordan de kan mindske muligheden for fysisk misbrug, opmuntre til afholdenhed og opmuntre deres partner til at søge terapi.

Aversionsterapi

Formålet med disse typer af terapi er at mindske eller udslette en persons lyst til alkohol fuldstændig. Terapeuter, som får os til at bruge denne, vil anvende forskellige stimuli eller billeder. De bruger disse på en sådan måde for at betinge en negativ reaktion mod alkohols karaktertræk (dets farve, lugt osv.).

Eksperter har brugt flere forskellige stimuli. Disse varierer fra det klassiske elektrisk stød, som Kantarovich brugte i 1929, til kemiske værktøjer eller endda blot visualisering.

Et eksempel på denne behandling er den skjulte sensibiliseringsmetode, som Cautela anvendte i 1970. Otte sessioner har tendens til at være nok for at kunne se resultater med denne behandling.

At forebygge tilbagefald

Den mest velkendte er den, som Marlatt og Gordon har udviklet. Her placerer de den primære del af byrden på klienten som den ansvarlige for at ændre deres adfærd. Ved forlængelse er de også ansvarlige for at opretholde ændringen, når de har opnået den.

Forebyggelse af tilbagefald bliver nødt til at tage forbehold for det faktum, at strategier til at håndtere dette problem bliver nødt til at være stærkere i situationer med høj risiko.

Psykologiske behandlinger af alkoholisme, som stiler efter at opnå normale drikkevaner

Eksperter vælger disse, når den berørte person ikke ønsker at stoppe med at drikke fuldstændig, eftersom de ikke har fysiske problemer. Det mest anvendte program fra denne gruppe er det fra Sobell og Sobell.

Sobell og Sobell programmet stiler efter at styre personer med problemer forbundet med druk væk fra et kronisk problem. Dets grundlag er at lære selvhåndteringsevner, eftersom dets formål er kun at bruge en kort intervention. I denne intervention bør personen anvende mange af de strategier, som terapeuten lærer dem.

Disse personer har tendens til at være unge, med et højt uddannelsesniveau. De er som regel ansatte og har kun haft få voldsomme episoder af tilbagefald. De fleste af dem har misbrugt alkohol i en periode på fem til ti år.

Med hensyn til deres personlige, sociale og økonomiske ressourcer, er de ikke meget anderledes end resten af befolkningen. Det betyder, at de er i en god position til at kunne foretage vigtige ændringer i deres liv uden for mange forhindringer.

Mand med tomme flasker

Sobell og Sobell programmet tager fire uger og eksperten styrer det som en form for ambulant behandlingDet er ikke særlig intenst med hensyn til arbejdet, som patienten udfører på klinikken, men det kræver en del hjemmearbejde. Det prøver ultimativt at få patienten til selv at lave ændringerne.

Vejledning til Sobell og Sobell programmet

Dette er nogle af de vejledninger, som der gives for programmet: Indtag ikke mere end tre genstande alkohol om dagen og drik ikke mere end tre dage om ugen. Hvis du følger denne regel, vil din tolerance for alkohol være lavere.

Du bør desuden aldrig drikke i situationer med høj risiko og du bør ikke drikke mere end én genstand per time. Et andet vigtigt råd er at være sikker på at vente mindst 20 minutter fra det tidspunkt, hvor du besluttede dig for at drikke, og til, at du rent faktisk gør det.

Træning i problemløsning og forebyggelse af tilbagefald er meget vigtigt i dette program. Det vil hjælpe patienten med at identificere de situationer i deres liv, der er forbundet med alkohol. De kan derefter bruge strategierne, som de lærte, til at håndtere disse situationer.

Konklusion

For begge af de typer af behandlinger af alkoholisme, vi har diskuteret her, er det ultimative mål for patienten at lære at ændre sine håndteringsstrategier. Disse strategier bør fungere som en bremse for impulsen til at drikke alkohol. 

Disse kan være så simple som sociale teknikker til at lære at sige “nej” til personer, som opfordrer personen til at drikke. Et andet eksempel er at lære nye metoder til effektivt at løse problemerne, som alkoholikere prøver at løse ved at tænke.

Målet er at frakoble dig fra afhængigheden og begynde på en ny vej. Det er sandt, at processen kan være ubehagelig. Med fokus kan du dog håndtere et hvert problem, der kan dukke op.

Disse dage er psykologiske behandlinger af alkoholisme ekstremt vigtige, især dem, som fokuserer på kontrolleret druk. Det skyldes, at der har været en stor øgning i unge, som vælger alkohol som en måde at håndtere deres problemer og følelser på.

Et stort mål for alt dette er at få succes med at stoppe disse unge personer i at blive patologisk drikkende. I stedet er det meget bedre for dem at lære effektive måder at håndtere deres liv på fri fra indtaget af alkohol.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Vallejo, P, M.A. (2016). Manual de Terapia de Conducta. Editorial Dykinson-Psicología. Tomo I y II

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.