Thumb Author Loreto Martín Moya

Loreto Martín Moya

Psykolog


Almensundhedspsykolog.Hunharerfaringiforskelligepsykologiskeinstituttermedatarbejdesomterapeut,støtteprojektertilathjælpefamilierikonfliktsituationer,omfattendestøttetilmenneskermedpsykiskelidelser,individueloggruppeinterventionogsomkliniskpsykologunderenvirtuelmodalitet.Hunharogsådeltagetsomfrivilligifleresocialeprogrammer.

Om forfatteren

Uddannet i psykologi (2018) og studerende på kandidatgraden i generel sundhedspsykologi fra det autonome universitet i Madrid. Hun har arbejdet som co-terapeut i forskellige psykologiske institutter, herunder Center for Anvendt Psykologi ved UAM.

I øjeblikket kombinerer hun sine studier med at skrive romaner og artikler og sin postgraduate praksis. Hun har deltaget i forskelligt frivilligt arbejde, såsom på Hospitalet La Paz (Madrid) med indlagte børn og Painting for Others-programmet med familier i risiko for social udstødelse.

Hun har erhvervserfaring som psykolog i angstlidelser, depression, selvmordstanker, følelsesmæssig afhængighed, selvsikkerhed og sociale og seksuelle færdigheder fra en kognitiv adfærdsmodel.

Sidste artikler