De primære karaktertræk for personlighedstype A

Læs om de primære karaktertræk for personlighedstype A i denne artikel!
De primære karaktertræk for personlighedstype A

Sidste ændring: 24 september, 2020

Personlighedstype A er en af de gængse personlighedstyper. Men før vi taler om en specifik personlighedstype, bør vi få de grundlæggende koncepter på plads. Personlighed er det sæt af karaktertræk, som definerer mennesker, eftersom det skelner dem fra hinanden.

Derudover kan det forudsige vores attitude og adfærd. Psykologi forstår personlighed som et mønster af følelser, tanker og adfærdstendenser, som forbliver stabile over tid og differentierer en person fra en anden. Selvom der er mange typer, vil vi i denne artikel tale specifikt om personlighedstype A.

Der er mange forskellige klassifikationer og teorier om personlighed. I bund og grund fokuserer hver enkelt teori på at klassificere personlighed i forskellige typer. Andre foretrækker dog at klassificere dem i profiler eller grupper af karaktertræk, som definerer hele personlighedsstrukturen.

I denne artikel vil vi fokusere på Friedman og Rosenmans personlighedsteori.

Begge disse forfattere var kardiologer. I 50´erne udførte de adskillige studier i personlighedstyper. Som et resultat opdagede de to typer: Type A og type B (og senere type C). Mens personlighedstype A er kendetegnet ved mget stærke og stive karaktertræk, er type B kendetegnet ved større fleksibilitet og føjelighed i adfærdstendenser og attituder.

Personlighedstype A

Tre solide karaktertræk definerer denne personlighed: Konkurrencepræget, følelse af, at noget er presserende, og fjendtlighed. Disse tre karaktertræk kommer primært frem i stressende og udfordrende situationer.

Med andre ord er en person med personlighedstype A ikke konkurrencepræget og utålmodig i hvert aspekt af deres personlige liv. I stedet viser de disse tre karaktertræk i bestemte situationer.

Kollegaer, der løber om kap, besidder personlighedstype A

Konkurrencepræget

Personer med personlighedstype A er ekstremt målorienterede. De stiler dermed efter at give det bedste af sig selv og skille sig ud fra resten i de fleste (hvis ikke alle) situationer. De ønsker at være de bedste i alt, hvad de gør.

Det er meget vigtigt for dem at være i stand til at vise den bedste ydeevne i stressende eller udfordrende situationer. Du skal vide, de ikke giver op let.

Den konkurrenceprægede del af denne personlighed fører også til et meget højt niveau af krav til sig selv, eftersom de søger succes i stort set alt, hvad de laver. For personer med personlighedstype A er det en tilfredsstillende oplevelse af nå et mål. Det er faktisk disse personers belønning i hjernen at nå et aktivt mål.

Følelse af, at noget er presserende

Et andet karaktertræk, der definerer personlighedstype A, er utålmodighed og en følelse af, at noget er presserende. Uanset situationen ønsker disse personer alt lige med det samme. Disse personer har svært ved at vente og har et stort behov for at løse problemer øjeblikkeligt. 

Dette får dem åbenlyst til at træffe forkerte beslutninger på grund af impulsivitet og uforsigtighed. “Vente” er ikke en del af deres ordforråd, fordi de i bund og grund har en anden opfattelse af tid end alle andre. De foretrækker måske endda at sænke kvaliteten af deres arbejde for at kunne færdiggøre det hurtigere.

Fjendtlighed

I stressende situationer har personer med denne personlighedstype tendens til at vise et højt niveau af fjendtlighed. De viser dette ved at være verbalt eller endda fysisk aggressive. Disse personer er meget hurtige til at hæve stemmen og bruge en truende tone næsten uden at indse det.

Det er, som om dette er et automatisk karaktertræk. Denne fjendtlighed fører også til overvagtsomhed. Det er næsten, som om de altid venter på, at der dukker en trussel op, så de føler, de altid bliver nødt til at være forberedt på at forsvare sig selv.

Kvinde tager sig til hoved

Hvad påvirker personlighedstype A?

Forskere definerede denne personlighed som et resultat af at studere stressreaktionen hos en gruppe testpersoner. Mens nogle af dem reagerede med reaktivt og proaktivt stress (type A), reagerede andre med reflektion, passivitet og ro (type B). Det er derfor, personer med personlighedstype A har tendens til at udvikle hjertekarsygdomme.

Men betyder det, at de alle med tiden vil lide af hjertekarsygdomme? Nej. Denne personlighedstype er en risikofaktor, hvilket betyder, at en stresset person med denne personlighedstype har større sandsynlighed for at lide af et hjerteanfald eller en farlig episode med forhøjet blodtryk end en person med en anden personlighedstype.

Det viser, hvorfor det er så vigtigt for disse personer at gå til terapi for at kunne regulere deres personlighedstræk. Tro det eller ej, men de kan faktisk blive modificeret med terapeutisk arbejde.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.