Ostrakisme og social eksklusion

Læs alt om ostrakisme og social eksklusion i denne interessante artikel!
Ostrakisme og social eksklusion
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Skrevet af Sonia Budner

Sidste ændring: 27 december, 2022

Termen, ostrakisme, kommer fra det græske ord ostrakismos, hvilket betyder at forvise ved votering med potteskår. Ostrakisme og social eksklusion er begge former for social afstraffelse. De stammer fra alle former for fordomme, racistisk eller seksuel diskrimination og forskellighed i overbevisninger eller personlige værdier.

Dog kan man også være offer for ostrakisme og social eksklusion på arbejdspladsen og endda i ens personlige relationer. Vi tænker, at enhver afvisning, man oplever i enhver af disse sociale dimensioner, kan have alvorlige emotionelle konsekvenser.

Okstrakisme var en praksis, der bestod af at drive borgere i eksil, der udgjorde enhver form for trussel for samfundet. Disse dage er det primært et fænomen, der resulterer på grund af en stiltiende konsensus, der kan udvises på en mere eller mindre diskret måde.

Behovet for at høre til

Menneskelige væsener har et stort behov for at høre til og være tilknyttet en gruppe. Det har mange psykologiske fordele at identificere med andre folk, og det forstærker vores gruppeidentitet og individuelle identitet.

Mennesker er instinktivt sociale, og behovet for at høre til er et evolutionært aspekt af overlevelse. I den forbindelse er ostrakisme og social eksklusion trusler mod gruppemedlemmer. 

En gruppe venner, der ser solopgang

Forholdet mellem socialt tilhørsforhold og ego

Konceptet om egoet i psykologien er genstand for utallige undersøgelser og teorier. Inden for det brede spektrum af dets formodede betydninger er to af dem, der er lavet af Leary og Tangney i Handbook of Self and Identity, dem, der virker til at relatere til socialt tilhørsforhold:

  • Selvopmærksomhed eller selvbevidsthed. Det er det, der registrerer dine oplevelser, føler dine følelser og tænker dine tanker. Det er “jeg’et”, hvorved du er opmærksom på dig selv.
  • Selvregulering. Dette er selvet, der udfører og handler. Det er din evne til at tilpasse dig adfærd for at positionere dig selv i verden på den måde, du ønsker at være. Det er regulatoren, der gør det muligt for dig at kontrollere dig selv og bevidst være den, du ønsker at være: dit ideelle selv.

Fra dine refleksioner og oplevelser (selvbevidsthed), kan du regulere og tilpasse din adfærd i den ønskede retning (selvregulering). Det er processen, der hjælper dig med at komme tættere på den person, du ønsker at være.

Når du føler dig afvist og er offer for ostrakisme og social eksklusion, bliver det ekstremt ubehageligt at være nødt til at kigge ind i dig selv og reflektere over dig selv (selvbevidsthed), som du måske har en tendens til at undgå. Hvis du ikke reflekterer, vil du dog ikke være i stand til at selvregulere.

Effekter af ostrakisme og social eksklusion

Ostrakisme og social eksklusion har mange effekter. I 2009 opdagede University of California linket mellem social afvisning og fysisk smerte: OPRM1-genet. Derved fremsatte de, at social eksklusion aktiverede områder i hjernen, der er relateret til stress.

Ydermere har nylige studier vist, at ostrakisme også aktiverer områder, der er associeret med fysisk smerter. I særdeleshed er det den dorsale posterior insula. Nogle mener, at disse fund kan hjælpe med at forklare sygdomme såsom fibromyalgi.

Foruden dets negative effekt på en persons fysiske helbred, fører social eksklusion også til en reduceret prosocial adfærd hos ofrene, hvilket afholder dem fra at udvikle empati.

Deres kognitive evne og intellektuelle ydeevne lider også. Særligt er det deres evne til at gennemføre komplekse, kognitive opgaver, der kræver opmærksomhed og bevidst kontrol. Ydermere påvirker det også deres emotionelle adfærd og i særdeleshed deres grad af aggressivitet.

Trist kvinde ved sø

Vold, social eksklusion og selvregulering

For år tilbage forsøgte nogle teorier at forklare forholdet mellem vold og social eksklusion. De argumenterede for, at folk med lave intelligensniveauer havde svært ved at tilpasse sig samfundet. Denne mangel på tilpasning kan øge deres grad af aggressivitet, der skaber voldelig adfærd.

I dag ved vi, at processen er anderledes. Studiet af Baumeister og Leary, The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation, viste, at ændringen i selvreguleringen, der er en konsekvens af både ostrakisme og social eksklusion, er en af de faktorer, der inducerer antisocial adfærd.

Hvordan folk håndterer ostrakisme og social eksklusion

Folk med et stærkt behov for at høre til har en tendens til at udvikle antisocial adfærd efter at have oplevet afvisning. Særligt, hvis de anser det for at være uretfærdigt. Ydermere kan de undgå al social kontakt. Eller stik modsat kan det føre til en stigning i prosocial adfærd og interesse i at skabe nye forbindelser.

Folk med et mere selvstændigt selvkoncept prioriterer deres individuelle mål over gruppemål. Disse folk accepterer social afvisning, og det kan endda få dem til at fremme deres kreativitet.

Ostrakisme og social eksklusion har negative konsekvenser, da de påvirker de mest essentielle aspekter af egoet. Når nogen afviser dig, er det vigtigt, at du er mere opmærksom på dig selv. Desuden skal du reflektere over dine oplevelser og attituder. På den måde kan du selvregulere din adfærd på bedre måder.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.