Aspekter af selvet: Lær dine egne at kende

I denne artikel kan du lære meget mere om aspekter af selvet.
Aspekter af selvet: Lær dine egne at kende
Alicia Escaño Hidalgo

Skrevet og kontrolleret af psykolog Alicia Escaño Hidalgo.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Mange teorier inden for socialpsykologi har forsøget at definere de forskellige aspekter af selvet. Fra William James i slutningen af det 19. århundrede til de mest ortodokse psykoanalyser. ‘Selvet’ er en del af den, du er.

Det giver din identitet mening og afhænger af, at du ser dig selv som en hovedperson i dine livsoplevelser og erfaringer. I denne artikel ser vi nærmere på et antal koncepter, som inkluderer selv-uoverensstemmelse, aspekter af selvet og selv-kompleksitet.

Selvom mennesker kun har én unik essens, består den af mere end selvet. Du er summen af mange roller, facetter, tidligere, nutidige og fremtidige jeger.

Du kan bevare en sund selvtillid ved at være opmærksom på alle dine jeger. Værdsæt dem, accepter dem, men smelt dig ikke sammen med nogen af dem. Forstå, af ingen af dine forskellige jeger omfatter hele den, du er.

Hvorfor er dette så vigtigt? Hvis der på et tidspunkt i dit liv er en oplevelse eller en række oplevelser, der mindsker eller beskadiger ens “jeg”, så er det ikke jordens undergang. Dine andre jeger – dem, der stadig er intakte – kan kompensere for den svage og mindske smerten.

Men hvis du kæder dig selv til et bestemt af de forskellige aspekt af selvet og hvem du er, vil enhver situation, der udfordrer dette aspekt, være meget truende. Det vil gøre det vanskeligt for dig at komme igennem hverdagen. Vi skal derfor se på nogle psykologiske teorier, der forsøger at definere jeget og forholdet mellem følelser og selvværd.

Higgins og hans teori om selv-uoverensstemmelse

Kvinde holder sky i hænderne

Edward Tory Higgins udviklede teorien om selv-uoverensstemmelse, som fokuserer på internaliserede standarder, han kalder “selv-vejledninger”. Forfatteren antyder, at jeget ikke er et enkelt koncept. Han hævder, der er to kognitive dimensioner, vi kan bruge til at måle de forskellige jeg-faser: jegets domæner og jegets standpunkter.

I det sidste kriterium er den opfattelse, personen har af sig selv. Det inkluderer også opfattelsen, de mener, deres kære (partner, familie, venner mv.) har af dem.

Teorien om selv-uoverensstemmelse foreslår forskellige domæner af jeget baseret på personens eget perspektiv samt andres. De er: Det faktiske jeg (hvad jeg er), det ideelle jeg (hvad jeg gerne vil være), det potentielle jeg (hvad jeg kunne være) og det fremtidige jeg (hvad jeg håber på at blive).

For Higgins var det faktiske jeg grundlaget for dit selvkoncept. Hvad du ved om dig selv, og hvad andre ved om dig. De andre jeger er dine selv-vejledninger, der fortæller dig, hvor du er på vej hen, eller hvor du gerne vil hen.

Så længe der ikke er for meget uoverensstemmelse mellem dine forskellige jeg-repræsentationer, vil dit selvværd være højt. Hvis du desuden er mere opmærksom på én bestemt, vil du muligvis føle visse følelser.

Hvis det ene for eksempel er for vigtigt, og du bliver knyttet til det, vil du føle skyld, hvis der er noget, der tager det fra dig. Hvis du er besat af dit ideelle jeg, men du har problemer med at nå dine mål, vil du blive frustreret.

Selv-vejledninger er positive, og de hjælper dig med at vokse. Men nøglen er at undgå at blive for tæt knyttet til nogen af dem. I stedet skal du sørge for, at du plejer dit faktiske jeg, hvilket er dit sande jeg.

Aspekter af selvet og differentiering

Patricia Linville formulerede en model i fire dele, der relaterer til flere jeg-repræsentationer og selv-kompleksiteter med følelsesmæssig variation. Den første antager, at jeget er kognitivt repræsenteret i form af flere aspekter.

Disse aspekter afhænger delvist af antallet af sociale roller, som en person har i sit liv (for eksempel kone, mor, advokat mv.), og typen af interpersonelle forhold, man etablerer, aktiviteterne, man laver (spille poker, svømme, skrive mv.) eller personlighedstræk (ambitiøs, kreativ mv.).

Hver af disse aspekter af selvet organiserer et sæt af forslag og kendetegn om en selv. Disse inkluderer personlighedstræk, fysiske træk, evner, præferencer, mål mv. De organiserer dem på en sådan måde, at de forskellige aspekter af selvet adskiller sig fra hinanden, fordi de omfatter forskellige egenskaber.

Linville definerer auto-kompleksitet baseret på to elementer: Antallet af aspekter af selvet og graden af differentiering mellem nævnte aspekter. Folk med høj jeg-kompleksitet organiserer deres jeg-kendskab i form af et større antal aspekter af selvet og opretholder større skelnen mellem dem.

I den forstand er det normalt, at du har det godt med nogle af dine roller og mindre godt med andre. En kvinde kan for eksempel være stolt af sig selv som mor, men være flov over sin præstation på arbejdet.

Lad os sige, at du har høj jeg-kompleksitet. Dine følelsesmæssige reaktioner er mindre ekstreme, når der er noget, der “skader” et af dine aspekter af selvet. Dét, der påvirker dig som mor, behøver ikke at have indflydelse på dig som medarbejder, datter, søster eller veninde.

Konklusion

Kvinde, der ser sig selv i spejl, symboliserer de forskellige aspekter af selvet

Det er sundt at bevare visse jeg-vejledninger gennem livet. De hjælper dig med at sætte livsudfordringer og mål. De hjælper dig også med at være konsekvent og arbejde for det, du gerne vil have, og det, du mener, du fortjener.

På den anden side argumenterer Linville for, at det er godt at have forskellige aspekter af selvet. Men sørg for, at du bevarer din jeg-kompleksitet, og at du ikke bliver for tæt knyttet til nogen af dem.

For at beskytte dit selvværd og have et stabilt humør er det vigtigt at være klar over alle dine aspekter af selvet eller repræsentationer af selvet. Arbejd på dem, forbedr dem, men lad være med at definere dig selv med en bestemt en.

Hvis du arbejder på at undgå at blive for tæt knyttet til et bestemt aspekt af selvet, vil du være meget bedre forberedt på at håndtere op- og nedture i livet. Lad være med at lægge alle dine æg i én kurv. Hvad end der sker med en af dine bestemte repræsentationer af selvet bliver mindre vigtigt for dit selvværd og humør.

Det er, fordi du har så mange andre, du kan falde tilbage på. Som Patricia Linville sagde, beskytter en høj jeg-kompleksitet dig i dårlige tider. Men det hjælper dig også med at holde dine fødder solidt plantet på jorden i gode tider.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Morales, F.(1994). Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.