Optimisme og sundhed - hænger de sammen?

Et hav af undersøgelser viser, at optimistiske mennesker ofte kommer sig bedre over sygdom end pessimistiske mennesker.
Optimisme og sundhed - hænger de sammen?

Sidste ændring: 08 april, 2019

Optimistiske mennesker plejer at håndtere deres problemer mere effektivt. De har en stor tro på, at de kan klare alt på trods af modgang, de giver sjældent op, og de har generelt en mere proaktiv tilgang til alt. De fokuserer på, hvad de kan opnå, fremfor hvad de kan miste. Kan der være en sammenhæng mellem optimisme og sundhed?

Ifølge en lang række undersøgelser (rapporter over sundhedsestimeringer lavet af eksperter, antal lægekonsultationer eller bedømmelse af levetid efter hjerteanfald) har optimisme vist sig at være en indikator for godt helbred. 

Baseret på resultaterne af disse undersøgelser, kan vi dermed konkludere, at sammenhængen mellem optimisme og sundhed ligger mellem 0.20 og 0.30. Lad os se nærmere på dette emne.

Typer af optimisme

Når vi hører ordet ‘optimisme’, tænker vi ofte på en forventing om positive og favorable resultater, hvilket er tæt forbundet med menneskets psykiske og fysiske velvære. Der findes dog to forskellige typer optimisme:

 • Dispositionel: Det er denne type optimisme, vi normalvis refererer til. Positive, konstante og generelle forventinger om et godt resultat. Denne type optimisme anses som relativt stabil.
 • Situationsmæssig: Konkrete forventninger om gode resultater i en specifik kontekst, omstændighed, stresset begivenhed eller lignende situation.
Smilende kvinde liggende på græs

Undersøgelser har fokuseret mest på dispositionel optimisme og prøvet at finde ud af, hvordan man kan give folk en generel optimisme. Sheier og Carver har udviklet en Life Orientation Test (LOT). Denne test måler de generelle forventninger d.v.s. den dispositionelle optimisme ved forventning om at opnå et positivt resultat.

Faktorer, der påvirker vores velvære

Optimisme, velvære og positivitet er alle forbundet til hinanden. Der findes flere faktorer, der er med til at bestemme, om de har høj eller lav værdi:

 • Personlighed: Ifølge Myers (2000) bestemmes en stor del af vores subjektive velvære af vores personlighed. Genetiske faktorer kan forklare 50 % vores tendens til glæde. Derfor er den relativt stabil hele tiden.
 • Rigdom: Penge er ikke lig med lykkeRigdom hænger ikke sammen med lykke på et personligt niveau. Faktisk er dem, der konstant ønsker sig flere penge, ofte mindre lykkelige end dem, der ikke ønsker mere.
 • Interpersonlige forhold: Intimitet med andre mennesker er et grundlæggende og essentielt menneskeligt behov. Mange mennesker er gladere, når de har et betydningsfuldt forhold, end når de ikke har.
 • Bedrifter: Bedrifter øger med sikkerhed folks velvære.

Positive følelser, optimisme og fysisk sundhed

Optimistiske personer anvender ofte strategier, der søger direkte problemløsning, specielt når de har kontrol over situationen. De tror, de kan ændre på situationen, så de handler og evaluerer. Pessimister derimod evaluerer, og hvis forventningerne overbeviser dem, handler de (Sanna, L. 1996).

Positive følelser hjælper til en øget mængde af immunoglobolin A. Dette antistof anses som første forsvar mod sygdom. Positive følelser har ikke kun direkte effekter, men også subjektive. Glade mennesker:

 • Viser færre fysiske symptomer end triste mennesker. Ulykkelige mennesker har det med at føle mere ubehag.
 • Ser dem selv som mindre sårbare end triste mennesker, så det er lettere for dem at opretholde et godt helbred.
 • Ser sig selv som mere motiverede til en sundhedsfremmende adfærd og er mere sikre på at slippe af med sygdom.

“Bare en enkelt positiv tanke om morgenen kan ændre hele din dag.”

– Dalai Lama

Se også Lær at prioritere: Nøglen til sundhed og velvære

Glade og sure smileyer på papirlapper

Mekanismer i forholdet mellem optimisme og sundhed

Der er tre mekanismer, der søger at forklare sammenhængen mellem optimisme og sundhed:

 • Fysisk mekanisme: Optimister har mindre hjerte-kar-reaktivitet på stress og højere immunologisk status; stærkt biologisk forsvar hvilket betyder færre sundhedsmæssige problemer.
 • Emotionel mekanisme: Forholdet mellem optimisme og sundhed er indirekte gennem følelsesmæssig tilstand. Negativitet er forbundet med dårligere funktionalitet i hjerte-kar- og immunsystemet.
 • Adfærdsmekanisme: Optimister har en større sundhedsfremmende adfærd end pessimister. Deres sunde adfærd giver dem et bedre helbred; motion og drikke- og spisevaner.

Videnskabelige undersøgelser

Et hav af undersøgelser viser, at optimistiske mennesker ofte kommer sig bedre over sygdom end pessimistiske mennesker. Her kommer nogle beviser for den påstand:

 • Graviditet og fødsel: Optimistiske kvinder har færre depressive symptomer under graviditeten og efter fødslen. De føler også mindre angst, hvilket hjælper dem betydeligt psykisk ved tilfælde af spontan abort.
 • Operationer: I et langvarigt studie af patienter, der havde været igennem en operation, var resultatet ikke tvivlende: Før operationen viste optimister færre negative følelser og mindre fjendtlighed og depression.
 • Kræft: Personer med positiv attitude under en kræftdiagnose viste mindre ubehag både før og efter behandlingerne.
 • HIV: Nogle studier har vist, at HIV-positive personer med optimistisk adfærd viser færre negative følelser og bekymringer i forhold til sygdommens udvikling.
Kvinde med hænderne ud til siderne imødekommer sol på mark

Efter at have fået kendskab til optimisme og dens effekter er det nu op til dig, om du vil vedholde en positiv attitude mod opnåelse af dine mål. Én ting er sikker: Et positivt mindset forbedrer din sundhed, humør og generelle velvære.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing Optimism From Neuroticism (and Trait Anxiety, Self-Mastery, and Self-Esteem): A Reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.6.1063


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.