Normalitet: Hvad betyder det egentlig?

Lad os begynde at se unormalitet som et koncept, der er skabt af samfundet, i stedet for som et personlighedstræk. Læs her hvorfor.
Normalitet: Hvad betyder det egentlig?
Alejandro Sanfeliciano

Skrevet og kontrolleret af psykolog Alejandro Sanfeliciano.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Begrebet “normal” bliver ofte og indiskriminerende anvendt i vores samfund. I mange tilfælde hører vi måske om adfærd, som er eller ikke er normal. Vi rammer en mur, når vi prøver at definere, hvad normalitet egentlig er. Det er svært for os at definere, hvad der er normalt og hvad der er patologisk, anderledes eller mærkeligt.

Associerede undertoner er et meget farligt aspekt af dette koncept af normalitet. De bliver som regel brugt som afgørende faktorer for, hvad der er rigtigt og hvad der ikke er. Når vi observerer en person, adfærd eller noget som helst ud over det sædvanlige, vil vi højst sandsynligt have negative fordomme

Det er til et vist punkt på grund af vores gængse misforståelse af normalitet og hvor uinformerede vi er omkring det. Det er vigtigt at lære, hvad ordet “normal” virkelig betyder.

En nem tilgangsvinkel til dette begreb er gennem det modsatte af normal, hvilket ville være “patologisk”. At forstå unormale processer og adfærd vil hjælpe os til at få den sande definition af dette ord. Det er derfor, det første, vi vil gennemgå her, er definitionen af patologisk.

“Normalitet er en asfalteret vej: Den er behagelig at gå på, men ingen blomster kan vokse der.”

Vincent van Gogh

En rød ballon svæver op blandt hvide balloner

Definitionen af patologisk eller unormal

At definere, hvad der er patologisk, har altid været svært på grund af, hvor komplekst det er at definere dets kriterier. Det forvirrer også folk omkring, hvad de skal gøre ved det.

Folk indenfor psykologi debatterer stadig, hvad end det burde blive anset som modtagelig for en diagnose eller terapi. Hvilke kriterier skulle patologisk adfærd følge for, at det kunne blive behandlet eller ej?

Når det kommer til at definere patologi eller unormalitet, følger vi som regel fire kriterier. Et meget vigtigt faktum at tage med i overvejelserne er, at det ikke er nødvendigt at møde alle kriterierne for at kunne anse noget som værende unormalt. Det bør dog blive forstået som fire dimensioner, som scorer forskelligt kvalitativt.

De fire forskellige kriterier

  • Statistisk tilgangsvinkel: Det er baseret på ideen om, at normalitet er det, som er mest gængst. Det er et matematisk kriterie baseret på tal. Adfærd, som ofte gentages, er normal, mens det, som sjældent finder sted, er unormalt eller patologisk. Dette forårsager en stor indvirkning, eftersom det anvender en objektiv metode til at måle normalitet. Det mister dog sin effektivitet, når der er mange variabler. Der er også problemet med at definere procentdelen, som afgør grænsen mellem unormal og normal.
  • Biologisk tilgangsvinkel: I denne tilgangsvinkel afgør biologiske processer og love normalitet. Den adfærd eller de processer, som følger biologisk normalitet vil ikke blive anset som værende patologiske. Problemet med dette kriterie er, at biologiske love kan være forkerte eller ufuldkomne. Et nyt faktum kan blive fortolket som patologisk i stedet for som en del af en normal proces.
  • Social tilgangsvinkel: Det er baseret på ideen om, at normalitet er det, som samfundet ser som normalt. Det er, hvad folk accepterer. Samfund, gennem intersubjektivitet og social viden, etablerer karaktertrækkene for, hvad der er “normalt”. Historie kan påvirke dette kriterium. Konceptet af dette vil variere alt afhængig af tid og kultur.
  • Subjektiv tilgangsvinkel: Ifølge dette kriterium, hvis en person antager, at de opfører sig patologisk, så er det nok til at anse dem som det. Bias og subjektivitet gør denne tilgangsvinkel meget mangelfuld. Folk har tendens til at se al deres adfærd som normal.

De nævnte kriterier er nyttige, når man diagnosticerer eller behandler lidelser indenfor klinisk psykologi. De tager dog sjældent højde for den reelle betydning af normalitet. Men vi kan stadig bruge dem til bedre at kunne forstå vores personlige koncept af normal og unormal.

Menneskefigurer, hvor én skiller sig ud og svæver op med ballon

Normalitet ifølge social konstruktivisme

Social konstruktivisme kan måske hjælpe os til at forstå definitionen af normalitet. Det forklarer, at interaktionen, som personer har med deres omgivelser, skaber al viden. Ideen om, hvad der er normalt, bliver dybest set skabt gennem vores forhold til vores omgivelser.

Det betyder, vi aldrig vil være i stand til at tale om normalitet i general forstand. Vi vil altid se det i forhold til et samfund. Det betyder, at tilgangsvinklen, vi anvender til at definere, hvad der er patologisk, ikke betyder noget.

For alle folk ender alligevel op med at se normalitet og unormalitet fra en social synsvinkel. Denne teori får os til at se dette emne i et andet lys. Det kan måske endda sætte gang i en etisk eller moralsk debat.

Ikke alt, hvad der er anderledes eller mærkeligt, har noget at gøre med personens negative eller problematiske side. Faktisk er det samfundet, som ender med at ekskludere adfærd, ideer eller karaktertræk gennem fordomme og kritik. 

Dette forklarer, hvordan opfattelsen af normal og unormal adfærd, handlinger og følelser har forandret sig drastisk gennem tiden. For eksempel var det fuldstændig normalt og lovligt at slå nogen ihjel, der havde såret din stolthed, for nogle århundreder tilbage. Det er meget anderledes fra, hvordan det er nu.

Vi skal ændre vores opfattelse af, hvad der er normalt

Kort fortalt, kan man sige, at normalitet er en social konstruktion, som omfatter den adfærd samt de ideer og karaktertræk, der er tilpasset til samfundet. Det er samfundets selv-regulering. Af den årsag studerer psykologer paradigmerne omkring lidelser og handicap baseret på funktionel mangfoldighed.

Lad os begynde at se unormalitet som et koncept, der er skabt af samfundet, i stedet for som et personlighedstræk.

“Normalitet er et fint ideal for dem, som ingen fantasi har.”

-Carl Jung


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.