Narrativ mægling - En tilgang til problemløsning

Narrativ mægling er en tilgang, der er baseret på magten af de talte ord. Målet med denne metode er at bruge personlige fortællinger til at hjælpe alle de parter, der er involveret i en konflikt, for at se situationen fra et andet perspektiv.
Narrativ mægling - En tilgang til problemløsning
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Narrativ mægling er en teknik, der er baseret på, hvordan folk strukturerer og beskriver uenighederne eller konflikterne, de er nedsunket i. Det er vigtigt at nævne, at personligt sprog reflekterer, hvordan et individ ser verden, hvilket har en tendens til at give værdifulde ledetråde omkring den sande natur af en konflikt.

Generelt sagt, er narrativ mægling brugbart til at få hver part til at udtrykke sine interesser og personlige behov. På den måde kan facilitatorer dekonstruere individuelle fortællinger for at løse problemet på en måde, der er til gavn for personlig forståelse og forståelse af hinanden.

Konfliktløsning begynder, når du identificerer hovedårsagen til problemet. For eksempel mener du, at du er vred på nogen, fordi vedkommende ikke samarbejder med dig. Narrativ mægling kan dog hjælpe dig med at opdage, at det, der faktisk irriterer den anden person, er den måde, du beder ham eller hende om at samarbejde på.

Dette viser, at hvis du kan opmuntre folk til at fortælle deres side af historien, og dernæst analysere den måde, de fortæller deres konflikt på, kommer denne type af detaljer op til overfladen.

To folk, der taler

De basale koncepter af narrativ mægling

For at forstå narrativ mægling, er du først nødt til at være velkendt med et par koncepter, der er naturlige for denne metode:

 • Konfliktfortælling. Den måde, hver person skaber en historie om konflikten. Det giver ledetråde omkring de elementer og aspekter, de anser for at være problematiske, og det definerer deres position.
 • Alternativ fortælling. Den ideelle situation, der vil gøre det muligt for alle parter at overkomme konflikten. Igen bruger alle parter et personligt sprog for at udtrykke det, de ønsker, og hvad de er villige for at gøre for at finde en løsning.
 • Meta-narrativ. Reglerne og værdierne, der implicit opstår i konfliktfortællingen og den alternative fortælling.

Narrative elementer

Karakteristikken af de historier, folk fortæller om en konflikt, er et andet vigtigt aspekt af narrativ mægling. Disse elementer er grundlaget for dekonstruktionsprocessen af den reelle konflikt. De karakteristiske elementer er følgende:

 • Handlingsforløb. Den måde, et individ generelt beskriver årsagen til problemet, den ændring, der førte til konflikten, de komplicerende faktorer og det, der vil gøre en løsning mulig.
 • Subjekt. Det konkrete aspekt, som konflikten handler om.
 • Kontekst. De fysiske og sociale omgivelser, hvor problemet finder sted.
 • Personer. Alle involveret i konflikten (på den ene eller anden måde).

En persons fortælling af en problematisk situation er som regel meget anderledes end en anden persons. Det virker ofte som om, de taler om to helt forskellige problemer.

Folk, der snakker med terapeut

Teknikker i narrativ mægling

Narrativ mægling bruger mange teknikker til at løse konflikter. Det ultimative mål er at bygge en fælles historie, som alle parterne kan være enige om. Desuden bør denne fortælling repræsentere alle og føre til en forenet alternativ fortælling.

 • Dobbelt lytning. Det involverer at lægge mærke til en anden persons negative beskrivelser og gøre dem positive. For eksempel en udtalelse såsom; “Hendes selviskhed irriterer mig” bliver til “Jeg vil gerne have, at hun bliver mere generøs”.
 • Omformulering. Her sammenfatter mægleren det, hver person fortæller, så meget som muligt. Vedkommende bruger handlingsforløbet som et grundlag og opsummerer hovedårsagen, forandringen og de komplicerende faktorer. Dette opmuntrer hver part til at lytte til hinanden gennem mægleren.
 • Genovervejelse. Det består af at lægge mærke til de aggressive udtryk, som de forskellige parter bruger, og genbruge dem på en forsonende måde. For eksempel, hvis nogen siger; Han er en løgner“, bryder mægleren ind med en sætning såsom; “Måske er det, du mener, at du opfatter nogle uoverensstemmelser i det, han siger”.
 • Eksternalisering. Mægleren hjælper parterne med at identificere den mest negative følelse, den modsatte part forårsager. For eksempel, hvis følelsen er vrede, vil deltagerne, der deltager i konfliktløsningen, dykke dybere ned i deres oplevelse af denne vrede, samt hvordan den manifesterer sig selv.
 • Inklusion af andre fortællinger. Dette er lig rollespils-teknikken. Mægleren beder de involverede parter om at sætte dem selv i en neutral persons sted og se konflikten fra et andet perspektiv. For eksempel, hvad vil en politimand sige om det, du lige har fortalt os?

Konklusion

Alle disse teknikker søger at dekonstruere hver parts narrativ. Målet er at gøre fortællingerne mere åbne, fleksible og forståelige for alle, der er involveret. Disse teknikker har en tendens til at fungere godt i organisationer.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Garrido Soler, S., & Munuera Gómez, P. (2014). Contra la neutralidad. Ética y estética en el modelo circular-narrativo de mediación de conflictos. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, (17), 139-166.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.